Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Standardowe badanie Eurobarometr z jesieni 2017 r. – korzystne warunki do działania

Bruksela, 19 grudnia 2017 r.

Według opublikowanego dzisiaj nowego badania Eurobarometr większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą. Poparcie dla euro jest na najwyższym poziomie od 2004 r. w strefie euro, a jeśli chodzi o przyszłość UE, optymizm przeważa nad pesymizmem.

Co więcej, większość Europejczyków postrzega UE jako miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata. Takie są niektóre z najważniejszych wniosków płynących z najnowszego standardowego badania Eurobarometr, opublikowanego dziś wraz ze specjalnym badaniem Eurobarometr „Przyszłość Europy”.

1. Optymistyczne nastawienie do stanu gospodarki oraz rosnące poparcie dla euro

Po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego i gospodarczego w 2007 r. więcej Europejczyków wyraża pozytywną opinię na temat obecnej sytuacji gospodarki europejskiej (48%, +6 punktów procentowych od wiosny 2017 r.) niż opinię negatywną (39%, -7 pkt). Większość respondentów twierdzi, że obecna sytuacja gospodarki europejskiej jest dobra w 23 państwach członkowskich (wiosną 2017 r. było to 21 państw). Od wiosny 2017 r. sytuacja postrzegana jest w bardziej pozytywnym świetle w 23 państwach członkowskich, z dwucyfrowym wzrostem w Hiszpanii (39%, +12 pkt), Portugalii (58%, +11 pkt) i Austrii (63%, +10 pkt).

48% Europejczyków uważa, że obecna sytuacja gospodarcza w ich kraju jest dobra (+2 pkt). Jest to najwyższy odnotowany poziom od jesieni 2007 r. Od wiosny 2017 r. pozytywne odczucia w stosunku do krajowej sytuacji gospodarczej wzrosły w 19 państwach członkowskich, na czele z Finlandią (71%, +12 pkt), Słowenią (46%, +12 pkt), Austrią (77%, +9 pkt) i Węgrami (50%, +9 pkt). Opinie jednak znacznie się różnią pomiędzy państwami członkowskimi: w Holandii i w Niemczech sytuację gospodarki krajowej dobrze ocenia aż 91% obywateli, podczas gdy w Grecji odsetek ten wynosi zaledwie 2%.

W strefie euro trzy czwarte respondentów popiera euro (74%, +1 pkt), co stanowi nowy rekord dla tego pytania od 2004 r. W siedmiu państwach – Słowacji, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Estonii, Irlandii i Słowenii – euro popiera co najmniej 80% badanych.

2. Poziom zaufania do Unii Europejskiej pozostaje wysoki

40% Europejczyków ma pozytywny obraz UE. 37% respondentów ocenia ją neutralnie, natomiast odsetek Europejczyków, którzy postrzegają UE w sposób negatywny, pozostaje na niskim poziomie 21%. Wyniki te utrzymują się na stabilnym poziomie od wiosny 2017 r. i są potwierdzeniem pozytywnej tendencji odnotowywanej od 2016 r. Pozytywny obraz UE ma większość respondentów w 14 państwach, z najwyższymi wartościami procentowymi w Irlandii (59%), Bułgarii i Luksemburgu (57% w obydwu).

Poziom zaufania do UE wynosi 41% (-1 pkt). Większość respondentów ma zaufanie do UE w 18 państwach członkowskich (dla porównania wiosną było tak jedynie w 15 państwach). Zaufanie do UE jest największe na Litwie (64%), w Bułgarii (57%) i w Luksemburgu (56%). Od wiosny 2017 r. zaufanie do UE wzrosło w dziesięciu państwach, w tym najbardziej w Belgii (53%, +7 pkt), na Słowacji (48%, +5 pkt) i w Czechach (35%, +5 pkt). Zaufanie do UE zmalało w 17 państwach.

Większość Europejczyków jest optymistycznie nastawiona do przyszłości UE (57%, +1 pkt). Taki wynik zanotowano we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem dwóch (wiosną 2017 r. były to 24 państwa): Grecji (gdzie 60% respondentów jest nastawiona pesymistycznie, a 37% optymistycznie) i Wielkiej Brytanii (odpowiednio 48% i 44%). Optymizm co do przyszłości UE jest największy w Irlandii (80%), w Luksemburgu (72%) i na Malcie (70%). Na przeciwległym końcu skali znalazły się Francja (49%) i Włochy (50%).

44% Europejczyków jest zdania, że „ich głos w Unii Europejskiej się liczy”, co stanowi rekordowy wynik dla tego wskaźnika od jesieni 2004 r.

Ponadto 70% Europejczyków czuje się obywatelami UE. Dwa największe osiągnięcia UE to według Europejczyków „swobodny przepływ osób, towarów i usług na terytorium UE” (57% respondentów) oraz „pokój panujący wśród państw członkowskich” (56%).

3. Największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem

Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie UE (39%, +1 pkt), jest imigracja. Na drugim miejscu wymieniany jest terroryzm (38%, -6 pkt), który znacznie wyprzedza sytuację gospodarczą (17%, -1 pkt), stan finansów publicznych państw członkowskich (16%, -1 pkt) czy bezrobocie (13%, -2 pkt). Na szczeblu krajowym główne problemy to nadal bezrobocie (25%, -4 pkt) oraz imigracja (22%, bez zmian).

4. Badanie „Przyszłość Europy”

75% Europejczyków postrzega UE w pozytywnym świetle, z najwyższym wynikiem na Litwie (91%), w Danii (89%) i w Holandii (87%).71% Europejczyków uważa, że UE to „miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata” (+5 pkt od 2016 r.).

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z jesieni 2017 r. (EB 88) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 5 do 19 listopada 2017 r. W badaniu wzięły udział 33 193 osoby ze wszystkich państw członkowskich UE i z krajów kandydujących[1].

Specjalne badanie Eurobarometr 467 „Przyszłość Europy” przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach od 23 września do 2 października 2017 r. W badaniu wzięło udział 27 881 osób ze wszystkich państw członkowskich UE.

Dodatkowe informacje

standardowe badanie Eurobarometr 88

– sprawozdanie ze specjalnego badania Eurobarometr 467 „Przyszłość Europy

 

[1] Tj. z 28 państw członkowskich UE, pięciu krajów kandydujących (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Czarnogóry, Serbii i Albanii) oraz spośród społeczności Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.

IP/17/5312

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar