Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Standaard-Eurobarometer najaar 2017: het dak repareren nu de zon schijnt

Brussel, 19 december 2017

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is uitgebracht, vinden de meeste Europeanen dat het goed gaat met de economie. De steun voor de euro in de eurozone was sinds 2004 nooit zo groot en de meerderheid van de bevolking is optimistisch over de toekomst van de EU.

Ten slotte zien de meeste Europeanen de EU als een plaats van stabiliteit in een wereld vol problemen. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies van de meest recente standaard-Eurobarometer-enquête die vandaag is verschenen, samen met een speciale Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa.

1. Optimisme over de economische situatie en steun voor de euro nemen toe

Voor het eerst sinds het begin van de economische en financiële crisis in 2007 zijn meer Europeanen positief over de huidige economische situatie in de EU (48 %, +6 procentpunten in vergelijking met voorjaar 2017) dan negatief (39 %, ‑ 7 procentpunten). In 23 lidstaten (tegenover 21 in het voorjaar van 2017) vindt een meerderheid van de ondervraagden dat het goed gaat met de Europese economie. Sinds het voorjaar van 2017 is het optimisme toegenomen in 23 lidstaten; in Spanje (39 %, + 12), Portugal (58 %, + 11) en Oostenrijk (63 %, + 10) gaat het zelfs om een stijging met meer dan 10 procentpunten.

48 % van de Europeanen is positief over de huidige situatie van hun nationale economie (+ 2). Dit is het hoogste percentage sinds het najaar van 2007. Sinds het voorjaar van 2017 hebben de burgers van 19 lidstaten een positievere kijk op de situatie van hun nationale economie, met de grootste stijging in Finland (71 %, + 12), Slovenië (46 %, + 12), Oostenrijk (77 %, + 9) en Hongarije (50 %, + 9). Toch zijn er grote verschillen in perceptie tussen de lidstaten, met 91 % van de ondervraagden in Nederland en Duitsland die vinden dat het goed gaat met hun nationale economie, tegenover 2 % in Griekenland.

In de eurozone steunt drie kwart van de ondervraagden de euro (74 %, + 1 punt), wat een nieuw record is sinds 2004. In zeven landen steunt minstens 80 % van de ondervraagden de euro: in Slowakije, België, Duitsland, Spanje, Estland, Ierland en Slovenië.

2. Het vertrouwen in de Europese Unie blijft groot

40 % van de Europeanen heeft een positief beeld van de EU; 37 % een neutraal beeld, en slechts 21 % een negatief beeld. Deze resultaten zijn ongewijzigd ten opzichte van voorjaar 2017 en bevestigen de positieve trend die zich sinds 2016 aftekent. In 14 landen heeft een meerderheid van de ondervraagden een positief beeld van de EU, met Ierland op kop (59 %), gevolgd door Bulgarije en Luxemburg (allebei 57 %).

41 % (- 1) van de ondervraagden heeft vertrouwen in de EU. In 18 lidstaten heeft een meerderheid van de ondervraagden vertrouwen in de EU (in het voorjaar was dit het geval in 15 lidstaten). Het vertrouwen in de EU is het hoogst in Litouwen (64 %), Bulgarije (57 %) en Luxemburg (56 %). Sinds het voorjaar van 2017 is het vertrouwen in de EU gegroeid in tien landen, met name in België (53 %, + 7), Slowakije (48 %, + 5) en Tsjechië (35 %, + 5). Het vertrouwen in de EU is getaand in 17 landen.

Een meerderheid van de Europeanen is optimistisch over de toekomst van de EU (57 %, + 1). Op twee lidstaten na geldt dit voor alle landen (tegenover 24 in het voorjaar van 2017); de uitzonderingen zijn Griekenland (60 % pessimistisch tegenover 37 % optimistisch) en het Verenigd Koninkrijk (48 % tegenover 44 %). Het optimisme over de toekomst van de EU is het grootst in Ierland (80 %), Luxemburg (72 %) en Malta (70 %). Aan de onderkant van de schaal staan Frankrijk (49 %) en Italië (50 %).

44 % van de Europeanen is het ermee eens dat hun stem telt in de EU, waardoor een nieuw record is bereikt voor deze indicator sinds het najaar van 2004.

Ten slotte voelt 70 % van de Europeanen zich EU-burger. "Het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU" en "vrede tussen de lidstaten van de EU" worden beschouwd als de meest positieve verwezenlijkingen van de EU; dit vinden respectievelijk 57 % en 56 % van alle Europeanen.

3. Migratie is de grootste zorg van de Europeanen, gevolgd door terrorisme

Immigratie is de belangrijkste uitdaging waarmee de EU momenteel te kampen heeft (39 %, + 1). Terrorisme volgt op de tweede plaats (38 %, - 6 procentpunten). Deze problemen worden dus veel vaker aangehaald dan de economische toestand (17 %, - 1), de toestand van de overheidsfinanciën in de lidstaten (16 %, - 1) en de werkloosheid (13 %, - 2). Op nationaal niveau zijn het vooral werkloosheid (25 %, - 4) en immigratie (22 %, ongewijzigd) die de burgers zorgen baren.

4. Enquête over de toekomst van Europa

75 % van de Europeanen heeft een positief beeld van de Europese Unie met de hoogste resultaten in Litouwen (91 %), Denemarken (89 %) en Nederland (87 %).71 % van de Europeanen is het ermee eens dat de EU een plaats van stabiliteit is in een wereld vol problemen (+ 5 sinds 2016).

Achtergrond

De standaard-Eurobarometer najaar 2017 (EB 88) is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 5 en 19 november 2017 zijn afgenomen. In totaal zijn 33 193 mensen in de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten ondervraagd[1].

Voor de speciale Eurobarometer 467 over "De toekomst van Europa" zijn tussen 23 september en 2 oktober 2017 telefonische interviews afgenomen. In alle lidstaten van de EU samen werden in totaal 27 881 mensen geïnterviewd.

Meer informatie

- Standard Eurobarometer 88

- De resultaten van de speciale Eurobarometer 467 over "De toekomst van Europa"

 

[1] De 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap in het deel van het land dat niet onder de zeggenschap van de regering van de Republiek Cyprus valt.

IP/17/5312

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar