Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2017: Det er tid til at ordne taget, mens solen skinner

Bruxelles, den 19. december 2017

Ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort i dag, mener et flertal af europæerne, at EU's økonomiske situation er god. Støtten til euroen er på sit højeste siden 2004 i euroområdet, og flere ser optimistisk end pessimistisk på EU's fremtid.

Et flertal af europæerne opfatter desuden EU som et sted med stabilitet i en verden med uroligheder. Dette er nogle af de vigtigste konklusioner, der kan drages af Europabarometers seneste standardundersøgelse, som offentliggøres i dag sammen Europabarometers særlige undersøgelse om Europas fremtid.

1. Optimisme med hensyn til den økonomiske situation og voksende støtte til euroen

For første gang siden starten på den økonomiske og finansielle krise i 2007 har europæerne snarere et positivt syn på den europæiske økonomis nuværende situation (48 %, dvs. +6 procentpoint siden foråret 2017) end et negativt syn (39 %, dvs. -7 procentpoint). I 23 medlemsstater siger et flertal af de adspurgte, at den nuværende situation i den europæiske økonomi er god (i forhold til 21 i foråret 2017). Den positive opfattelse har vundet indpas siden foråret 2017 i 23 medlemsstater, med en tocifret vækst i Spanien (39 %, +12), Portugal (58 %, +11) og Østrig (63 %, +10).

48 % af europæerne mener, at deres nationale økonomis nuværende situation er god (+2). Dette er det højeste tal siden efteråret 2007. Siden foråret 2017 er den positive opfattelse af den nationale økonomiske situation vokset i 19 medlemsstater, først og fremmest i Finland (71 %, +12), Slovenien (46 %, +12), Østrig (77 %, +9) og Ungarn (50 %, +9). Opfattelserne svinger dog medlemsstaterne imellem. Således mener 91 % i Nederlandene og i Tyskland, at deres nationale økonomiske situation er god, mens det kun er tilfældet for 2 % i Grækenland.

I euroområdet støtter næsten tre fjerdedele af de adspurgte euroen (74 %, +1), hvilket er den højeste score for dette spørgsmål siden 2004. 80 % eller flere støtter euroen i syv lande: Slovakiet, Belgien, Tyskland, Spanien, Estland, Irland og Slovenien.

2. Tilliden til EU er fortsat høj

40 % af europæerne har et positivt billede af EU. 37 % har et neutralt billede, mens antallet af europæere, der har et negativt billede af EU, fortsat ligger lavt på 21 %. Disse resultater har ligget stabilt siden foråret 2017 og bekræfter den positive udvikling, der startede i 2016. I 14 lande har et flertal af de adspurgte et positivt billede af EU, med den højeste procentdel i Irland (59 %), Bulgarien og Luxembourg (begge 57 %).

Tilliden til EU ligger på 41 % (-1). Et flertal af de adspurgte har tillid til EU i 18 medlemsstater (sammenlignet med kun 15 i foråret). Tilliden til EU er størst i Litauen (64 %), Bulgarien (57 %) og Luxembourg (56 %). Siden foråret 2017 har tilliden til EU vundet indpas i ti lande, navnlig i Belgien (53 %, +7), Slovakiet (48 %, +5) og Tjekkiet (35 %, +5). Tilliden til EU er gået tilbage i 17 lande.

Et flertal af europæerne er optimistiske med hensyn til EU's fremtid (57 %, +1). Det er tilfældet i alle på nær to medlemsstater (op fra 24 i foråret 2017): Grækenland (60 % "pessimistiske" mod 37 % "optimistiske") og Det Forenede Kongerige (48 % mod 44 %). Optimismen om EU's fremtid er størst i Irland (80 %), Luxembourg (72 %) og Malta (70 %). I den lave ende af skalaen ligger Frankrig (49 %) og Italien (50 %).

44 % af europæerne er enige i, at deres stemme tæller i EU, hvilket er en ny rekord for denne indikator siden efteråret 2004.

Endelig føler 70 % af europæerne, at de er borgere i EU. Den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for EU og fred mellem EU's medlemsstater anses for at være EU's to mest positive resultater for henholdsvis 57 % og 56 % af europæerne.

3. Migration står øverst på europæernes liste over bekymringer, efterfulgt af terrorisme

Immigration er den største udfordring, som EU står over for lige nu (39 %, +1). Terrorisme er på andenpladsen (38 %, -6) og ligger således langt højere end emner som den økonomiske situation (17 %, -1), medlemsstaternes offentlige finanser (16 %, -1) og arbejdsløshed (13 %, -2). På nationalt plan er de største bekymringer fortsat arbejdsløshed (25 %, -4) og immigration (22 %, uændret).

4. Undersøgelse om Europas fremtid

75 % af europæerne har et positivt syn på EU, især i Litauen (91 %), Danmark (89 %) og Nederlandene (87 %).71 % af europæerne mener, at EU er et sted med stabilitet i en verden med uroligheder (+5 siden 2016).

Baggrund

Eurobarometers standardundersøgelse for efteråret 2017 (EB 88) blev foretaget ved hjælp af personlige interviews i perioden fra den 5.-19. november 2017. I alt blev 33 193 personer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene interviewet[1].

Eurobarometers særlige undersøgelse 467 om Europas fremtid blev foretaget ved hjælp af telefoninterviews i perioden mellem den 23. september og den 2. oktober 2017. I alt 27 881 personer i EU's medlemsstater blev interviewet.

Yderligere oplysninger

- Eurobarometers standardundersøgelse 88

- Rapporten om Eurobarometers særlige undersøgelse 467 om Europas fremtid

 

[1] De 28 EU-medlemsstater, fem kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Albanien) og det tyrkisk-cypriotiske samfund i den del af Republikken Cypern, der ikke kontrolleres af den cypriotiske regering.

IP/17/5312

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar