Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Standardní průzkum Eurobarometr – podzim 2017: střecha se opravuje, dokud svítí slunce

Brusel 19. prosince 2017

Podle nového průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn, považuje většina Evropanů hospodářskou situaci za dobrou. Podpora eura je v eurozóně nejvyšší od roku 2004 a ohledně budoucnosti EU převládá optimismus.

Většina Evropanů vnímá EU jako stabilní prostor v neklidném světě. Takové jsou jedny z hlavních výsledků nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn spolu se zvláštním průzkumem Eurobarometr pod názvem „Budoucnost Evropy“.

1. Narůstá optimismus ohledně stavu hospodářství a zvyšuje se i podpora eura

Poprvé od začátku finanční a hospodářské krize v roce 2007 vnímají Evropané aktuální stav evropského hospodářství pozitivně (48 %, od jara 2017 +6 procentních bodů), spíše než negativně (39 %, –7). Většina respondentů uvádí, že současný stav evropského hospodářství je dobrý v 23 členských státech (oproti 21 na jaře 2017). Od jara 2017 se pozitivní pohled prosadil v 23 členských státech, přičemž dvouciferné zvýšení bylo zaznamenáno ve Španělsku (39 %, +12), v Portugalsku (58 %, +11) a Rakousku (63 %, +10).

Celkem 48 % Evropanů se domnívá, že současná hospodářská situace v jejich zemi je dobrá (+2). Jedná se o nejvyšší úroveň, jaká byla zaznamenána od roku 2007. Od jara 2017 vzrostlo pozitivní vnímání vnitrostátní hospodářské situace v 19 členských státech, nejvíce ve Finsku (71 %, +12), Slovinsku (46 %, +12), Rakousku (77 %, +9) a Maďarsku (50 %, +9). Vnímání se však v jednotlivých členských státech liší. Například v Nizozemsku a Německu považuje stav národního hospodářství za dobrý 91 % obyvatel, kdežto v Řecku pouhá 2 %.

V eurozóně podporují euro tři čtvrtiny respondentů (74 %, +1), což je nejvyšší hodnota od podzimu 2004. Přinejmenším 80 % dotázaných podporuje euro v sedmi zemích –  na Slovensku, v Belgii, Německu, ve Španělsku, v Estonsku, Irsku a ve Slovinsku.

2. Důvěra v Evropskou unii je nadále vysoká

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně – 37 % zastává neutrální pohled a podíl Evropanů, kteří Unii vnímají negativně, je s 21 % stále nízký. Ve srovnání s jarem 2017 jsou výsledky stabilní a potvrzují pozitivní trend evidovaný od roku 2016. Většina dotazovaných vnímá Unii pozitivně ve 14 zemích, nejvíce v Irsku (59 %), Bulharsku a Lucembursku (v obou zemích 57 %).

Důvěra v EU je na 41 % (–1 procentní bod). Většina respondentů Evropské unii věří v 18 členských státech (oproti pouhým 15 na jaře). Největší důvěře se Unie těší v Litvě (64 %), Bulharsku (57 %) a v Lucembursku (56 %). Od jara 2017 se důvěra v EU zvýšila v deseti zemích, nejvýrazněji v Belgii (53 %, +7 procentních bodů), na Slovensku (48 %, +5) a v České republice (35 %, +5). V 17 zemích důvěra v EU klesla.

Většina Evropanů vidí budoucnost EU optimisticky (57 %, +1). Je tomu tak ve všech členských státech kromě dvou (nárůst z 24 států na jaře 2017): Řecka (60 % „pesimistických“ oproti 37 % „optimistických“) a Spojeného království (48 % oproti 44 %). Největší optimismus ohledně budoucnosti EU panuje v Irsku (80 %), Lucembursku (72 %) a na Maltě (70 %). Nejmenší naopak ve Francii (49 %) a v Itálii (50 %).

Celkem 44 % Evropanů souhlasí, že jejich „hlas má v EU váhu“, což je u tohoto ukazatele nový rekord  od podzimu roku 2004.

Celkem 70 % Evropanů se cítí být občany EU. „Volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU“ a „mír mezi členskými státy EU“ jsou vnímány jako dva nejpozitivnější výsledky EU – první pro 57 %, druhý pro 56 % Evropanů.

3. Největší obavy mají Evropané z migrace a terorismu

Přistěhovalectví je hlavní problém, kterému EU v současné době čelí (39 %, +1 procentní bod). Následuje terorismus (38 %, –6), se značným odstupem pak hospodářská situace (17 %, –1), stav veřejných financí v členských státech (16 %, –1) a nezaměstnanost (13 %, –2). Pokud jde o situaci uvnitř členských států, největší problém nadále představuje nezaměstnanost (25 %, –4) a přistěhovalectví (22 %, beze změny).

4. Průzkum Budoucnost Evropy

75 % Evropanů vidí Unii pozitivně, nejvíce v Litvě (91 %), Dánsku (89 %) a Nizozemsku (87 %).Celkem 71 % Evropanů se ztotožňuje s názorem, že EU je stabilním místem v neklidném světě (oproti roku 2016 +5 procentních bodů).

Souvislosti

Standardní průzkum Eurobarometr z podzimu 2017 (EB 88) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 5. až 19. listopadu 2017. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 33 193 osob[1].

Zvláštní průzkum Eurobarometr 467 „Budoucnost Evropy“ se uskutečnil prostřednictvím telefonických rozhovorů od 23. září do 2. října 2017. V členských státech EU bylo dotazováno celkem 27 881 osob.

Další informace

Standardní Eurobarometr 88

– Zpráva zvláštního průzkumu Eurobarometru 467 „Budoucnost Evropy

 

[1] Celkem 28 členských států Evropské unie, pět kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie) a společenství kyperských Turků v části země, která není kontrolována vládou Kyperské republiky.

IP/17/5312

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar