Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2017 г.: Да използваме хубавото време, за да ремонтираме покрива на Европа

Брюксел, 19 декември 2017 r.

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро. Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът за бъдещето на ЕС надхвърля песимизма.

И накрая, повечето от европейците гледат на ЕС като на място на стабилност в един будещ тревога свят. Това са някои от ключовите резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес заедно с резултатите от специалното проучване на Евробарометър „Бъдещето на Европа“.

1. Оптимизмът по отношение на състоянието на икономиката и подкрепата за еврото нарастват

За първи път от началото на икономическата и финансова криза през 2007 г. европейците имат положително мнение за текущото състояние на европейската икономика (48 %, +6 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2017 г.), отколкото негативно мнение (39 %, -7). Мнозинството от анкетираните посочват, че текущото състояние на европейската икономика е добро в 23 държави членки (по-високо в сравнение с 21 държави членки през пролетта на 2017 г.). От пролетта на 2017 г. положителните представи са се наложили в 23 държави членки, като в някои от тях са отбелязани двуцифрени увеличения по този показател — в Испания (39 %, +12), Португалия (58 %, +11) и Австрия (63 %, +10).

48 % от европейците считат, че текущото състояние на националната им икономика е добро (+2). Това е най-високото регистрирано равнище от есента на 2007 г. От пролетта на 2017 г. равнището на положителната представа за текущото състояние на националната икономика се е увеличило в 19 държави членки, сред които начело е Финландия (71 %, +12), следвана от Словения (46 %, +12), Австрия (77 %, +9) и Унгария (50 %, +9). Представите се различават между държавите членки. В Нидерландия и Германия 91 % от респондентите считат положението на националната си икономика за добро, докато в Гърция само 2 % споделят това мнение.

В еврозоната три четвърти от анкетираните подкрепят еврото (74 %, +1 пункта), което е ново рекордно равнище от 2004 г. насам. В седем страни 80 % или повече от интервюираните подкрепят еврото: Словакия, Белгия, Германия, Испания, Естония, Ирландия и Словения.

2. Доверието в Европейския съюз остава високо

Положителна представа за ЕС имат 40 % от европейците; 37 % са с неутрална представа, а делът на европейците, за които ЕС е с отрицателен образ, остава нисък на равнище от 21 %. Тези резултати са останали стабилни в сравнение с пролетта на 2017 г. и потвърждават положителната тенденция, отчетена от 2016 г. насам. Множество от анкетираните имат положителна представа за ЕС в 14 страни, като най-високите процентни равнища са в Ирландия (59 %), България и Люксембург ( 57 % и в двете страни).

Доверието в ЕС е на равнище от 41 % (-1). Мнозинството от анкетираните в 18 държави членки имат доверие в ЕС (в сравнение със само 15 държави членки през пролетта). Доверието в ЕС е най-високо в Литва (64 %), България (57 %) и Люксембург (56 %). От пролетта на 2017 г. равнището на доверие в ЕС се е увеличило в десет страни — най-много в Белгия (53 %, +7), Словакия (48 %, + 5) и Чешката република (35 %, + 5). Доверието в ЕС е намаляло в 17 държави.

Мнозинството от европейците са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС (57 %, + 1). Нагласите са такива във всички държави членки, с изключение на две (което представлява повишение спрямо 24-те държави членки през пролетта на 2017 г.): Гърция (60 % спрямо 37 % от респондентите са съответно песимисти/оптимисти по този въпрос) и Обединеното кралство (48 % спрямо 44 %). Оптимизмът за бъдещето на ЕС е най-висок в Ирландия (80 %), Люксембург (72 %) и Малта (70 %). В долния край на скалата са Франция (49 %) и Италия (50 %).

44 % от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение“ в ЕС, което е ново върхово равнище по този показател от есента на 2004 г. насам.

И накрая, 70 % от европейците се чувстват граждани на ЕС. „Свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС“ и „мирът между държавите членки на ЕС“ се възприемат като двата най-положителни резултати на ЕС от съответно 57 % и 56 % от европейците.

3. Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците, следвана от тероризма

Имиграцията е главното предизвикателство, пред което ЕС е изправен понастоящем (39 %, +1). Тероризмът е на второ място (38 %, -6 пункта), като изпреварва с голяма разлика икономическото положение (17 %, -1), състоянието на публичните финанси на държавите членки (16 %, -1) и безработицата (13 %, -2). Основните проблеми, будещи загриженост на национално равнище, са безработицата (25 %, -4) и имиграцията (22 %, няма промяна).

4. Проучване за бъдещето на Европа

Положително мнение за Европейския съюз имат75 % от европейците, като най-високите резултати са в Литва (91 %), Дания (89 %) и Нидерландия (87 %).71 % от европейците мислят, че ЕС е „място на стабилност в един будещ тревога свят“ (+5 от 2016 г. насам).

Контекст

Есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ (EB 88) за 2017 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода 5—19 ноември 2017 г. Интервюирани бяха 33 193 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки[1].

Специалното проучване (467) на Евробарометър „Бъдещето на Европа“ бе осъществено чрез интервюта по телефона в периода 23 септември—2 октомври 2017 г. В държавите — членки на ЕС, бяха анкетирани 27 881 лица.

За повече информация

- Стандартен Евробарометър 88

- Доклад за специалното проучване (467) на Евробарометър „Бъдещето на Европа

 

[1] 28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

IP/17/5312

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar