Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tőkepiaci unió: arányosabb és kockázatérzékenyebb szabályok az erősebb befektetési vállalkozásokért

Brüsszel, 2017. december 20.

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok átalakításának köszönhetően javul az európai piacok hatékonysága és felügyelete.

Az Európai Bizottság ma kétágú átalakításra tesz javaslatot azzal a céllal, hogy a kis befektetési vállalkozások élete egyszerűbbé váljon, ugyanakkor a nagy, rendszerszempontból jelentős vállalkozások az európai bankokéval megegyező szabályrendszerhez tartozzanak. A befektetési vállalkozások és az általuk nyújtott szolgáltatások elengedhetetlenek a tőkepiaci unió zökkenőmentes működéséhez. Az európai tőkepiacokon a bankok mellett több ezer kis és nagy méretű befektetési vállalkozás működik, amelyek tanácsokat adnak az ügyfeleknek, segítik a vállalatokat a tőkepiaci lehetőségek kiaknázásában, az eszközkezelésben, és piaci likviditást biztosítanak, így Unió-szerte megkönnyítve a befektetési tevékenységet. Az Európai Uniónak erősebb tőkepiacokra van szüksége a befektetések előmozdításához, a vállalati finanszírozás új forrásainak feltárásához, a háztartások lehetőségeinek javításához és a gazdasági és monetáris unió megerősítéséhez.

A mai javaslatok szerint az uniós befektetési vállalkozások túlnyomó többsége ezentúl nem tartozna az eredetileg a bankokra kialakított szabályozás hatálya alá. Az új előírások a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül csökkentik az adminisztratív terhet, előmozdítják a versenyt, és erősítik a befektetések áramlását, mely szempontok a tőkepiaci unió prioritásai közé tartoznak. Ugyanakkor a legnagyobb és rendszerszempontból leginkább jelentős vállalkozásokat a bankokéval azonos szabályozás és felügyelet alá kell vonni.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Arányos és kockázatérzékeny szabályokra van szükségünk. A kis befektetési vállalkozásokra egyszerűbb, a kockázati profiljuknak jobban megfelelő előírások vonatkoznak majd. Ugyanakkor a bankok kockázataihoz hasonló kockázatokat jelentő nagyobb vállalatoknak ugyanolyan szabályozás és felügyelet alá kell tartozniuk, mint a bankoknak. Ez az átalakítás elő fogja segíteni, hogy a befektetési vállalkozások a fogyasztói és befektetői megtakarításokat hatékonyabban csatornázhassák be a vállalkozások felé. Az új szabályok segítik majd a tőkepiacok megfelelő működését, miközben biztosítják a pénzügyi stabilitást.”

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke elmondta: „Célunk az uniós jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos költségek csökkentése. Erre irányuló erőfeszítéseink részét képezi a mai javaslat, amely észszerűbbé és egyszerűbbé teszi a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális szabályokat. Szabálykönyvünknek alá kell támasztania azt a sarkalatos szerepet, amelyet e vállalkozások a befektetések tőkepiacokra történő irányításában játszanak, ugyanakkor biztosítania kell a tevékenységükből eredő kockázatok megfelelő kezelését. A verseny fokozása és a befektetővédelem egyazon érme két oldalát jelentik, és hozzájárulnak a piaci bizalom erősítéséhez, valamint a növekedés előmozdításához.”

A javaslat legfontosabb elemei

A befektetési vállalkozások fontos szerepet játszanak a megtakarítások és befektetések EU-n belüli áramlásának előmozdításában. Számos olyan szolgáltatást nyújtanak, amely hozzáférést biztosít a befektetők számára az értékpapírok és származtatott termékek piacaihoz. E szolgáltatások közé tartozik a befektetési tanácsadás, a portfóliókezelés, az ügyfelek megbízásainak végrehajtása, a pénzügyi eszközökkel való kereskedés, továbbá a társaságok segítése a tőkepiaci forrásbevonásban.

A javaslat a következőket tartalmazza:

  • új és egyszerűbb prudenciális szabályok, amelyek az ágazatban a legnagyobb számban jelen levő, rendszerszempontból nem jelentős befektetési vállalkozásokra vonatkoznak majd, és nem veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást; valamint
  • módosított szabályok, amelyek biztosítják, hogy a bankszerű tevékenységet végző, és a banki kockázatokhoz hasonló kockázatokat jelentő nagy, rendszerszempontból jelentős befektetési vállalkozásokra a bankokra vonatkozó szabályozás és felügyelet legyen érvényes. Következésképpen az egységes felügyeleti mechanizmus keretében felügyeleti hatóságként eljáró Európai Központi Bank látná el a szóban forgó, rendszerszempontból jelentős befektetési vállalkozások felügyeletét a bankunióban. Ez egyenlő versenyfeltételeket teremtene a nagy és rendszerszempontból jelentős pénzügyi intézmények számára.

Az új szabályok szerint a rendszerszempontból nem jelentős befektetési vállalkozások két csoportba tartoznak. A legkisebb és legcsekélyebb kockázatot jelentő befektetési vállalkozásokra egyszerűbb tőkekövetelmények vonatkoznak majd. A kellően átfogó és szilárd szabályok megfelelően kezelik a befektetési vállalkozások kockázatait, ugyanakkor rugalmasságuk révén figyelembe veszik a különböző üzleti modelleket, és biztosítják, hogy ezek a vállalkozások kereskedelmi szempontból életképesek maradhassanak. A szóban forgó vállalkozások nem tartoznak további, a vállalatirányításra vagy javadalmazásra vonatkozó előírások hatálya alá. A nagyobb vállalkozásokra – azok üzleti modelljén alapuló – új kockázatmérési módszereket bevezető szabályok lesznek érvényesek. A pénzügyi eszközökkel kereskedő vállalkozások esetében e szabályok összekapcsolódnak a hatályos előírások egyszerűsített változatával.

Emellett a javaslat hitelintézetként határozza meg azokat a rendszerszempontból jelentős befektetési vállalkozásokat, amelyek bizonyos bankszerű tevékenységeket (például jegyzési garanciavállalást vagy saját számlás kereskedést) végeznek, és eszközállományuk meghaladja a 30 milliárd eurót. E rendszerszempontból jelentős vállalkozások kezelése teljes mértékben megegyezik majd a bankok kezelésével. Ahogy azt a Bizottság az európai felügyeleti hatóságokra vonatkozó felülvizsgálatában bejelentette, ez azt jelenti, hogy a bankunióban részt vevő tagállamokban végrehajtott műveleteik az EKB által az egységes felügyeleti mechanizmus keretében végzett közvetlen felügyelet hatálya alá tartoznak.

Háttér-információk

A tőkepiacok megerősítésére irányuló munkája keretében a Bizottság a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálatában bejelentette, hogy javaslatot tesz a befektetési vállalkozásokra vonatkozó hatékonyabb prudenciális és felügyeleti keretelvek bevezetésére.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban több ezer befektetési vállalkozás működik. E vállalkozások tetemes része kis- és középvállalkozás, amely elsősorban befektetési tanácsadást nyújt, megbízásokat vesz fel, továbbít és hajt végre, valamint portfóliókat kezel. A hitelintézetektől eltérően a befektetési vállalkozások nem végeznek betétgyűjtést és hitelezést. Ez azt jelenti, hogy kevésbé vannak kitéve hitelkockázatnak, illetőleg annak a kockázatnak, hogy a betétesek rövid időn belül kivonják megtakarításaikat.

A ma előterjesztett felülvizsgálat részét képezi a Bizottság REFIT programjának, és összhangban van a tőkekövetelmény-rendelet szerinti megbízatásával. Célja a befektetési vállalkozásokat érintő megfelelő tőke-, likviditási és egyéb alapvető prudenciális követelmények meghatározása. A tőkekövetelmény-rendelet előírásai elsősorban a bankokra vonatkoznak, és nem minden befektetési vállalkozás esetében a legalkalmasabbak. 

A felülvizsgálat az EBH 2017. szeptemberi szakvéleményén alapul, és a bankunió kiteljesítéséről szóló 2017. októberi közleményben is bejelentésre került.

További információk

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális szabályok

TÁJÉKOZTATÓ

Gyorstájékoztató

IP/17/5304

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar