Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Unija tržišta kapitala: Proporcionalnija i riziku prilagođenija pravila za jača investicijska društva

Bruxelles, 20. prosinca 2017.

Europska tržišta kapitala bit će učinkovitija i bolje će se nadzirati zahvaljujući reformi pravila za investicijska društva.

Europska komisija danas predlaže dvosmjernu reformu kojom pojednostavnjuje poslovanje manjih investicijskih društava, a veća sistemska društva podvrgava jednakom režimu kao europske banke. Investicijska društva i usluge koje pružaju ključni su za dobro funkcioniranje unije tržišta kapitala. Osim banaka, tržišta kapitala EU-a oslanjaju se na nekoliko tisuća malih i velikih investicijskih društava koja savjetuju klijente, pomažu poduzećima pri iskorištavanju tržišta kapitala, upravljaju imovinom, osiguravaju tržišnu likvidnost, čime olakšavaju ulaganja diljem EU-a. EU-u su potrebna jača tržišta kapitala u cilju promicanja ulaganja, osiguravanja novih izvora financiranja za poduzeća, pružanja boljih mogućnosti kućanstvima i jačanja ekonomske i monetarne unije.

U skladu s današnjim prijedlozima za veliku većinu investicijskih društava neće više vrijediti pravila koja su izvorno osmišljena za banke. Time će se smanjiti administrativno opterećenje, potaknuti konkurentnost i povećati ulaganja, što su sve prioriteti unije tržišta kapitala, a neće se dovesti u pitanje financijska stabilnost. Istovremeno će se nad većim sistemskim investicijskim društvima provoditi jednaka pravila i nadzor kao nad bankama.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Naša pravila moraju biti proporcionalna i prilagođena riziku. Manja investicijska društva imat će koristi od jednostavnijih zahtjeva primjerenijih njihovu profilu rizika. S druge strane, veća društva koja donose slične rizike kao banke trebala bi se regulirati i nadzirati kao banke. Tom će se reformom pomoći svim investicijskim društvima da uštede potrošača i ulagača povežu s poduzećima. Novim će se pravilima podržati dobro funkcioniranje tržišta kapitala te istovremeno osigurati financijska stabilnost.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Naš je cilj smanjiti troškove usklađivanja s propisima EU-a, a današnji prijedlog za pojednostavnjenje i racionaliziranje bonitetnih pravila za investicijska društva dio je tih nastojanja. Naša pravila trebaju podržati ključnu ulogu koju ta društva imaju u usmjeravanju ulaganja u tržišta kapitala osiguravajući da su rizici povezani s njihovim djelatnostima prikladno pokriveni. Jača konkurentnost i zaštita ulagača, koje potiču povjerenje na tržištu i rast, dvije su strane iste medalje.

Glavne značajke prijedloga

Investicijska društva imaju važnu ulogu u olakšavanju štednje i ulaganja diljem EU-a. Ona pružaju niz usluga kojima ulagačima omogućuju pristup tržištima vrijednosnih papira i izvedenica. Te usluge uključuju investicijsko savjetovanje, upravljanje portfeljem, izvršenje naloga za klijente, trgovanje financijskim instrumentima i pomaganje poduzećima pri prikupljanju sredstava na tržištima kapitala.

Prijedlog obuhvaća:

  • nova i jednostavnija bonitetna pravila za veliku većinu investicijskih društava koja nisu sistemska, ne dovodeći u pitanje financijsku stabilnost i
  • izmijenjena pravila kako bi se osiguralo da se velika sistemska investicijska društva koja obavljaju slične djelatnosti kao banke i predstavljaju sličan rizik regulira i nadzire kao banke. Slijedom toga, Europska središnja banka u okviru svojih nadzornih ovlasti (jedinstvenog nadzornog mehanizma) nadzirala bi ta sistemska investicijska društva u bankovnoj uniji. Time će se velikim i sistemskim financijskim institucijama osigurati ravnopravni uvjeti.

Novim pravilima nesistemska investicijska društva dijele se u dvije skupine. Kapitalni zahtjevi za najmanja i najmanje rizična investicijska društva bit će jednostavniji. Pravila će biti dovoljno opsežna i čvrsta da se uzmu u obzir rizici investicijskih društava, ali i dovoljno fleksibilna da odgovaraju različitim poslovnim modelima i osiguraju komercijalnu održivost tih društava. Ona neće biti podložna dodatnim zahtjevima u pogledu korporativnog upravljanja ili primitaka. Za veća poduzeća pravilima se uvode novi načini mjerenja rizika na temelju njihovih poslovnih modela. Za društva koja trguju financijskim instrumentima nova će se pravila kombinirati s pojednostavnjenom verzijom postojećih pravila.

Prijedlogom se nadalje sistemska investicijska društva koja obavljaju određene djelatnosti slične bankama (tj. usluge pokroviteljstva i trgovanje za vlastiti račun) i imaju imovinu u vrijednosti većoj od 30 milijardi EUR definiraju kao kreditne institucije. S tim će se sistemskim društvima postupati u potpunosti jednako kao s bankama. Kao što je Komisija najavila u reviziji europskih nadzornih tijela (ESA), to znači da su njihove djelatnosti u državama članicama koje sudjeluju u bankovnoj uniji pod izravnim nadzorom Europske središnje banke u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Kontekst

U okviru svojih aktivnosti za jačanje tržišta kapitala Komisija je u preispitivanju Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala u sredini programskog razdoblja najavila da će predložiti učinkovitiji bonitetni i nadzorni okvir za investicijska društva.

Postoji nekoliko tisuća investicijskih društava u svim državama članicama u Europskom gospodarskom prostoru. Većina njih mala su ili srednja poduzeća usmjerena na pružanje investicijskog savjetovanja, primanje, prijenos i izvršavanje naloga te upravljanje portfeljima. Za razliku od kreditnih institucija, investicijska društva ne primaju depozite niti daju zajmove. To znači da su mnogo manje izložena kreditnom riziku i riziku da deponenti mogu u kratkom roku povući svoj novac.

Današnje preispitivanje dio je Komisijina programa REFIT te je u skladu s mandatom iz Uredbe o kapitalnim zahtjevima. Cilj je osigurati da su kapitalni zahtjevi, zahtjevi u pogledu likvidnosti i drugi ključni bonitetni zahtjevi za investicijska društva pravilno utvrđeni. Zahtjevi iz Uredbe o kapitalnim zahtjevima uglavnom su usmjereni na banke i nisu potpuno prilagođeni svim investicijskim društvima. 

Preispitivanje se temelji na savjetima EBA-e iz rujna 2017. te je najavljeno i u Komunikaciji iz listopada 2017. o dovršetku bankovne unije.

Dodatne informacije

Bonitetna pravila za investicijska društva

MEMO

Informativni članak

IP/17/5304

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar