Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veilige producten op de eengemaakte markt van de EU: de Commissie neemt initiatieven om vertrouwen te versterken

Brussel, 19 december 2017

De Commissie presenteert vandaag twee wetgevingsvoorstellen die het voor ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen, gemakkelijker moeten maken om hun producten in heel Europa te verkopen en die nationale autoriteiten en de douane de mogelijkheid geven om strengere controles uit te voeren zodat Europese consumenten geen onveilige producten krijgen aangeboden.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei hierover: "De eengemaakte markt van 500 miljoen consumenten is een fantastisch succesverhaal van de EU. Vandaag nemen we nog meer belemmeringen weg, versterken we het vertrouwen en zorgen we ervoor dat onze ondernemingen en consumenten er ten volle van kunnen profiteren."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, voegde daaraan toe: "De eengemaakte markt steunt op vertrouwen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de producten die zij gebruiken, waar die ook vandaan komen, van dezelfde kwaliteit zijn, en overheden moeten erop kunnen vertrouwen dat de producten op hun nationale markt veilig zijn voor hun burgers. Door de schandalen met borstimplantaten en dieselgate is dit vertrouwen ondermijnd, en om het te herstellen zijn strengere controles over de hele linie nodig. Gebrekkige producten zijn niet welkom in de EU."

De voorstellen van vandaag zijn bedoeld om twee aspecten van het vrije verkeer van goederen in de EU te verbeteren:

  • Gemakkelijker producten in andere lidstaten verkopen:

Volgens het beginsel van wederzijdse erkenning kunnen producten die niet aan de Europese regelgeving zijn onderworpen in principe vrij circuleren binnen de eengemaakte markt zodra zij in één lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht. Dankzij dit beginsel kunnen fabrikanten hun producten zonder aanvullende eisen in heel Europa verkopen. Maar dit verloopt niet altijd naar wens. Ondernemingen die producten zoals schoenen, meubels of tafelgerei in een andere lidstaat willen verkopen, worden in de praktijk vaak geconfronteerd met obstakels, vertragingen en extra kosten. Voor een snellere, duidelijkere en eenvoudigere toepassing van dit beginsel doet de Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening inzake de wederzijdse erkenning van goederen. Ondernemingen zullen al na enkele maanden, en niet jaren, weten of hun producten in een ander EU-land kunnen worden verkocht. Zij zullen ook met een vrijwillige verklaring kunnen aangeven dat hun producten voldoen aan alle desbetreffende voorschriften in hun land. Zo kunnen de autoriteiten van andere lidstaten gemakkelijker beoordelen of de wederzijdse erkenning van toepassing is. Op een soortgelijke manier zullen geschillen tussen ondernemingen en nationale autoriteiten middels een probleemoplossingsprocedure sneller kunnen worden beslecht. Opleidingen en uitwisselingen tussen ambtenaren zullen de samenwerking en het vertrouwen tussen de nationale autoriteiten verder verbeteren. Dit belet de nationale autoriteiten niet om ook legitieme beleidsbelangen in acht te nemen.

  • Strengere controles door de nationale autoriteiten om te garanderen dat producten veilig zijn en aan de regels beantwoorden:

Er worden nog te veel onveilige en niet-conforme producten verkocht op de EU-markt: maar liefst 32 % van het speelgoed, 58 % van de elektronica, 47 % van de bouwproducten en 40 % van de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden geïnspecteerd, voldoen niet aan de eisen inzake veiligheid en consumentenvoorlichting die de EU-wetgeving voorschrijft. Dit brengt consumenten in gevaar en vormt een concurrentienadeel voor ondernemingen die wel voldoen aan deze eisen. De ontwerpverordening inzake naleving en handhaving zal bijdragen tot een eerlijkere eengemaakte markt voor goederen door de samenwerking tussen de nationale markttoezichtautoriteiten te bevorderen. Er zal onder andere meer informatie worden uitgewisseld over illegale producten en lopende onderzoeken, zodat de autoriteiten doeltreffend kunnen optreden tegen producten die niet aan de eisen voldoen. Dankzij deze verordening zullen de nationale autoriteiten bovendien producten die de EU-markt binnenkomen beter kunnen controleren. Aangezien 30 % van de goederen in de EU worden ingevoerd, heeft de Commissie voorts gepleit voor strengere controles in havens en aan de buitengrenzen.

Volgende stappen

De ontwerpverordeningen worden nu voor goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Na goedkeuring zijn deze verordeningen direct van toepassing.

Achtergrond

De eengemaakte markt, die in 2018 haar 25-jarig bestaan viert, is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Europa en maakt dat goederen, diensten, kapitaal en personen vrij kunnen circuleren. Zo kunnen consumenten genieten van meer keuze en lagere prijzen en beschikken professionals en ondernemingen over meer mogelijkheden. Mensen kunnen reizen, wonen, werken en studeren waar zij maar willen. Deze kansen worden echter niet altijd benut, omdat de regels van de eengemaakte markt niet bekend zijn, niet worden toegepast of door ongerechtvaardigde belemmeringen worden ondermijnd. Daarom heeft de Commissie in 2015 de strategie voor een eengemaakte markt aangekondigd – een routekaart waarbij de politieke toezegging van voorzitter Juncker wordt ingelost om het volledige potentieel van de eengemaakte markt te ontplooien, zodat deze kan fungeren als springplank voor Europese ondernemingen om goed te presteren op de wereldmarkt.

 

De handel in goederen vertegenwoordigt 75 % van de handel binnen de EU en ongeveer 25 % van het bbp van de EU. Voor de meeste producten die in de EU worden geproduceerd bestaan er EU-productvoorschriften. Deze producten, die een waarde van 2,4 biljoen EUR vertegenwoordigen, worden geproduceerd of verspreid door ongeveer 5 miljoen ondernemingen. De EU-regels maken het mogelijk dat deze producten vrij circuleren in heel de Unie en dat tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van het milieu, de gezondheid en de veiligheid wordt gegarandeerd. De EU-wetgeving op gebieden als speelgoed en chemische stoffen behoort bijvoorbeeld tot de strengste ter wereld.

De voorstellen van vandaag vormen een aanvulling op andere initiatieven die al zijn gelanceerd om de strategie voor een eengemaakte markt van 2015 te verwezenlijken: maatregelen voor een betere bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten, voorstellen over e-handel, richtsnoeren inzake de deeleconomie, stappen om het normalisatiebeleid van de EU te moderniseren, een "Start-up en Scale-up"-initiatief, maatregelen voor een nieuwe impuls voor de dienstensector en stappen om de naleving en het praktisch functioneren van de eengemaakte markt van de EU te verbeteren.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Factsheet over de eengemaakte markt en de goederenhandel in heel Europa

Videomateriaal - de eengemaakte markt

Voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning van goederen

Voorstel voor een verordening inzake naleving en handhaving

Mededeling in het kader van het goederenpakket over het versterken van het vertrouwen in de eengemaakte markt

Verslag over de werking van de transparantierichtlijn voor de eengemaakte markt (Richtlijn 2015/1535)

Verslag over accreditatie

 

IP/17/5301

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar