Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurni proizvodi na jedinstvenom tržištu EU-a: Komisija provodi mjere za jačanje povjerenja

Bruxelles, 19. prosinca 2017.

Komisija danas predstavlja dva zakonodavna prijedloga kako bi poduzećima, posebice malima i srednjima, olakšala prodaju proizvoda diljem Europe te postrožila nadzor koji nacionalne vlasti i carinski službenici vrše radi sprečavanja prodaje opasnih proizvoda europskim potrošačima.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Jedinstveno tržište s 500 milijuna potrošača veliki je uspjeh EU-a. Danas uklanjamo prepreke, jačamo povjerenje te našim poduzećima i potrošačima omogućujemo da ga što bolje iskoriste.

Povjerenica za unutarnje tržište Elżbieta Bieńkowska dodala je: Jedinstveno tržište temelji se na povjerenju. Potrošači moraju biti sigurni da su proizvodi koje upotrebljavaju istih standarda bez obzira odakle dolaze, a javna tijela moraju biti uvjerena da su proizvodi na nacionalnim tržištima sigurni za građane. Skandali s implantatima za dojke i s emisijama dizelskih motora narušili su povjerenje te ga moramo vratiti uvodeći strože kontrole u svim područjima. Neispravnim proizvodima nije mjesto u EU-u.

Današnjim inicijativama žele se poboljšati dva aspekta slobodnog kretanja robe u EU-u:

  • Pojednostavnjenje prodaje proizvoda u drugoj državi članici

Načelom „uzajamnog priznavanja” osigurava se da se proizvodi na koje se ne primjenjuju propisi EU-a i koji se zakonito stavljaju na tržište u jednoj državi članici mogu u načelu slobodno kretati na jedinstvenom tržištu. Tim načelom trebalo bi se proizvođačima omogućiti da prodaju proizvode diljem Europe bez dodatnih zahtjeva. No to ne funkcionira uvijek kako bi trebalo. U praksi poduzeća koja žele prodavati proizvode kao što su obuća, stolni proizvodi ili namještaj u drugoj državi članici često su suočeni s preprekama, kašnjenjima i dodatnim troškovima. Kako bi se to načelo brže, jednostavnije i jasnije provodilo u praksi, Komisija predlaže novu Uredbu o uzajamnom priznavanju robe. Poduzeća će saznati mogu li svoje proizvode prodavati u drugoj državi članici u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. Moći će i dobrovoljnom izjavom dokazati da njihovi proizvodi ispunjavaju sve relevantne nacionalne zahtjeve. Na taj će način tijela drugih država članica moći lakše procijeniti može li se primijeniti uzajamno priznavanje. Osim toga, mehanizmom za rješavanje sporova moći će se brže riješiti nesuglasice između poduzeća i nacionalnih tijela. Suradnja i povjerenje među nacionalnim tijelima dodatno će se poboljšati programima osposobljavanja i razmjenama službenika. To neće spriječiti nacionalna tijela da vode računa o opravdanim pitanjima od javnog interesa.

  • Strože kontrole kojima nacionalna tijela osiguravaju sigurnost i sukladnost proizvoda

Na tržištu EU-a još je u prodaji previše opasnih i nesukladnih proizvoda: čak 32 % pregledanih igračaka, 58 % elektroničkih uređaja, 47 % građevnih proizvoda i 40 % osobne zaštitne opreme ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu sigurnosti ili obavješćivanja potrošača predviđene zakonodavstvom EU-a. To ugrožava potrošače, a poduzeća koja ispunjavaju zahtjeve u nepovoljnom su položaju u tržišnom natjecanju. Nacrtom Uredbe o sukladnosti i izvršenju pomoći će se izgraditi pravednije unutarnje tržište robe poticanjem veće suradnje među nacionalnim tijelima za nadzor tržišta. To će uključivati razmjenu informacija o nezakonitim proizvodima i istragama u tijeku kako bi se mogle poduzeti učinkovite mjere protiv nesukladnih proizvoda. Uredbom će se omogućiti nacionalnim tijelima i da poboljšaju pregled proizvoda koji ulaze na tržište EU-a. Budući da se 30 % robe u EU-u uvozi, Komisija nadalje predlaže da se pojačaju inspekcije u lukama i na vanjskim granicama.

Sljedeći koraci

Nacrti uredbi poslat će se Europskom parlamentu i Vijeću na donošenje. Nakon donošenja uredbe će se izravno primjenjivati.

Kontekst

Jedinstveno tržište koje će 2018. slaviti svoju 25. obljetnicu jedno je od najvećih europskih postignuća koje omogućuje slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba. Pruža veći izbor i niže cijene potrošačima, a nove prilike stručnjacima i poduzećima. Ljudima omogućuje da putuju, žive, rade i studiraju gdje god žele. No te se mogućnosti uvijek ne ostvaruju jer pravila jedinstvenog tržišta nisu poznata, ne provode se ili ih jednostavno ugrožavaju neopravdane prepreke. Zbog toga je 2015. Komisija predstavila Strategiju jedinstvenog tržišta, plan za ispunjavanje obećanja predsjednika Junckera da će osloboditi sav potencijal jedinstvenog tržišta te ga učiniti polazištem za procvat europskih poduzeća u svjetskom gospodarstvu.

 

Trgovina robom čini 75 % trgovine unutar EU-a i oko 25 % BDP-a EU-a. Pravila EU-a o proizvodima obuhvaćaju veliku većinu svih proizvoda proizvedenih u EU-u. Njihova vrijednost iznosi 2400 milijardi EUR, a proizvodi ih ili distribuira oko 5 milijuna poduzeća. Pravilima EU-a omogućuje se slobodno kretanje proizvoda diljem Unije, pri čemu se osigurava temeljita zaštita okoliša, zdravlja i sigurnosti. Na primjer, zakonodavstvo EU-a u područjima kao što su igračke i kemikalije među najstrožim je u svijetu.

Današnji prijedlozi dopunjuju druge inicijative već iznesene u Strategiji jedinstvenog tržišta iz 2015.: mjere za poboljšanje zaštite prava intelektualnog vlasništva, prijedloge o e-trgovini, smjernice o ekonomiji suradnje, mjere za modernizaciju EU-ove politike normizacije, inicijativu za novoosnovana i rastuća poduzeća, mjere za unaprjeđenje uslužnog sektora i mjere za poboljšanje usklađenosti i praktičnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta EU-a.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja

Informativni članak – Jedinstveno tržište: Trgovina robom diljem Europe

Video materijal - jedinstveno tržište

Prijedlog uredbe o uzajamnom priznavanju robe

Prijedlog uredbe o sukladnosti i izvršenju

Komunikacija: Paket mjera za robu: Jačanje povjerenja u jedinstveno tržište

Izvješće o provedbi Direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta (Direktiva 2015/1535)

Izvješće o akreditaciji

 

IP/17/5301

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar