Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Enotnejša, močnejša in bolj demokratična Unija: skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019

Bruselj, 14. decembra 2017

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem ter predsedujočim rotirajočega predsedstva Sveta in predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom podpisal novo skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019.

V izjavi je 31 novih zakonodajnih predlogov, ki jih je pripravila Komisija, Parlament in Svet pa jih bosta prednostno obravnavala v postopku sprejemanja ali pri zagotavljanju bistvenega napredka v zvezi z njimi do volitev v Evropski parlament leta 2019.

Predsednik Juncker je izjavil: „Od svoje predvolilne kampanje leta 2014 naprej sem trdil, da bo Evropska komisija pod mojim vodstvom do konca našega mandata leta 2019 več pozornosti posvečala velikim zadevam, ki so zares pomembne za naše državljane, in dosegala pozitivne rezultate, ki jih ti pričakujejo. Veseli me, da lahko še naprej računam na Evropski parlament in Svet kot na zaveznika v teh prizadevanjih. S skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU zagotavljamo, da ne dajemo praznih obljub. S to izjavo smo se zavezali intenzivnim prizadevanjem v naslednjih 18 mesecih, da bomo našli konkretne rešitve za izzive, s katerimi se sooča Evropa, in da bomo enotno zastopali interese Evropejcev.“

Z današnjim podpisom skupne izjave predsedniki treh institucij EU soglašajo, da bodo pripravili pozitiven načrt za bolj vključujočo in enotnejšo Unijo ter nov finančni okvir za obdobje po letu 2020, ki zagotavlja ustrezno ravnovesje med politikami EU v interesu državljanov.

Skupna izjava določa sedem prednostnih področij:

  1. boljša zaščita varnosti državljanov;
  2. reforma in razvoj migracijske politike v duhu odgovornosti in solidarnosti;
  3. dajanje novega zagona zaposlovanju, rasti in naložbam;
  4. obravnavanje socialne razsežnosti Evropske unije;
  5. izpolnjevanje zaveze o uresničevanju povezanega enotnega digitalnega trga;
  6. izpolnjevanje našega cilja glede ambiciozne energetske unije in podnebne politike, usmerjene v prihodnost, ter
  7. nadaljnji razvoj demokratične legitimnosti na ravni EU.

Poleg tega so se trije predsedniki dogovorili, da bodo še naprej ostali zavezani skupnim evropskim vrednotam, demokraciji in pravni državi; izvajali odločno, odprto in pošteno trgovinsko politiko, preprečevali davčne goljufije, davčne utaje in izogibanja davkom; zagotavljali socialno zaščito in socialne pravice, kakor je določeno v dokumentu z naslovom Steber socialnih pravic; prispevali k stabilnosti, varnosti in miru; zagotavljali visoko raven varstva podatkov, digitalnih pravic ter etičnih standardov na področju umetne inteligence in robotike.

Nazadnje so se predsedniki treh institucij dogovorili tudi, da bodo nadaljevali delo v zvezi z vsemi tekočimi predlogi iz skupne izjave za leto 2017 ter obravnavali zakonodajne predloge iz delovnega programa Komisije za leto 2018.

 

Ozadje

Zgoraj omenjene tri evropske institucije so 15. marca 2016 dosegle dogovor o Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, ki temelji na predlogu Evropske komisije, predstavljenem v agendi za boljše pravno urejanje iz maja 2015. Ta medinstitucionalni sporazum določa spremembe v celotnem ciklu priprave politik, od posvetovanj in ocene učinka do sprejetja, izvajanja in vrednotenja zakonodaje EU. V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom se morajo institucije dogovoriti o ključnih temah, ki bi jih morali zakonodajalci obravnavati prednostno, vključno z vprašanjem poenostavitve obstoječe zakonodaje.

Zdaj Svet, Parlament in Komisija vsako leto razpravljajo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU ter se skupaj dogovarjajo o svojih najpomembnejših prednostnih nalogah za prihajajoče leto, ki so določene v letni skupni izjavi. To jim omogoča, da tesneje sodelujejo pri soočanju s pomembnimi prihodnjimi izzivi.

Prva skupna izjava je bila podpisana decembra 2016.

 

Več informacij

Skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2018

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Agenda za boljše pravno urejanje

IP/17/5266

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar