Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vieningesnė, stipresnė ir demokratiškesnė Sąjunga Bendra deklaracija dėl 2018–2019 m. ES prioritetų teisėkūros srityje

Briuselis, 2017 m. gruodžio 14 d.

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, Europos Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani ir Europos Sąjungos Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujančios Estijos Ministras Pirmininkas Jüri Ratasas pasirašė naują bendrą deklaraciją dėl 2018–2019 m. ES prioritetų teisėkūros srityje.

Deklaracijoje išdėstytas 31 naujas Komisijos pateiktas teisėkūros pasiūlymas. Pasiūlymams Parlamentas ir Taryba teiks pirmenybę, kad jie būtų priimti arba dėl jų būtų padaryta esminė pažanga iki Europos Parlamento rinkimų 2019 m.

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Nuo pat savo rinkimų kampanijos 2014 m. pabrėžiau, kad man pirmininkaujant Europos Komisija daugiausia dėmesio skirs svarbiems dalykams, kurie iš tiesų svarbūs mūsų piliečiams, ir iki kadencijos pabaigos 2019 m. pasieks teigiamų rezultatų, kurių jie iš mūsų tikisi. Džiaugiuosi, kad šiame darbe galiu ir toliau pasikliauti mūsų sąjungininkais – Europos Parlamentu ir Taryba. Bendra deklaracija dėl 2018–2019 m. ES prioritetų teisėkūros srityje yra mūsų pažadas nedalinti tuščių pažadų. Tai įsipareigojimas intensyviai dirbti ateinančius 18 mėnesių, kad rastume konkrečių būdų spręsti problemas, su kuriomis Europa dabar susiduria, ir išliktume vieningi visų europiečių labui.“

Pasirašydami šiandienos bendrą deklaraciją, trijų ES institucijų pirmininkai susitaria įgyvendinti pozityvią darbotvarkę, kuria siekiama įtraukesnės ir vieningesnės Sąjungos, ir parengti naują laikotarpio po 2020 m. finansinę programą, kuria užtikrinama tinkama įvairių sričių ES politikos pusiausvyra piliečių labui.

Bendroje deklaracijoje išdėstytos septynios prioritetinės sritys:

  1. geriau užtikrinti mūsų piliečių saugumą,
  2. reformuoti ir plėtoti mūsų migracijos politiką atsakomybės ir solidarumo dvasia,
  3. suteikti naują postūmį darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir investicijoms,
  4. spręsti Europos Sąjungos socialinio aspekto klausimą,
  5. įvykdyti mūsų įsipareigojimą dėl sujungtos bendrosios skaitmeninės rinkos įgyvendinimo,
  6. įgyvendinti mūsų tikslą sukurti plataus užmojo energetikos sąjungą ir perspektyvią klimato kaitos politiką ir
  7. toliau plėtoti demokratinį teisėtumą ES lygmeniu.

Be to, trys pirmininkai susitarė vykdyti įsipareigojimą puoselėti bendras Europos vertybes, demokratiją ir remti teisinę valstybę, vykdyti patikimą, atvirą ir sąžiningą prekybos politiką, kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, užtikrinti socialinę apsaugą ir socialines teises, kaip išdėstyta Europos socialinių teisių ramstyje, prisidėti prie stabilumo, saugumo ir taikos ir užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą, skaitmenines teises ir etikos normas dirbtinio intelekto ir robotikos srityje.

Galiausiai, trijų institucijų pirmininkai taip pat susitarė tęsti su visais dar neišnagrinėtais 2017 m. bendros deklaracijos pasiūlymais susijusį darbą ir nagrinėti teisėkūros pasiūlymus, išdėstytus Komisijos 2018 m. darbo programoje.

 

Pagrindiniai faktai

2016 m. kovo 15 d. trys Europos institucijos, remdamosi Europos Komisijos pasiūlymu, pateiktu 2015 m. gegužės mėn. pristatytoje geresnio reglamentavimo darbotvarkėje, susitarė dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros. Šis tarpinstitucinis susitarimas įnešė permainų į visą politikos formavimo ciklą: nuo konsultacijų dėl ES teisės aktų ir jų poveikio vertinimo iki jų priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo vertinimo. Pagal Tarpinstitucinį susitarimą institucijos privalo susitarti dėl svarbiausių klausimų, kuriems teisėkūros institucijos turėtų teikti pirmenybę, pavyzdžiui, dėl galiojančių teisės aktų paprastinimo.

Dabar Taryba, Parlamentas ir Komisija kasmet aptaria ES prioritetus teisėkūros srityje ir kartu susitaria dėl kitų metų pagrindinių prioritetų, kuriuos išdėsto metinėje bendroje deklaracijoje. Tai suteikia šioms institucijoms galimybę glaudžiau bendradarbiauti siekiant išspręsti svarbius uždavinius, kurie mūsų laukia ateityje.

Pirmoji bendra deklaracija buvo pasirašyta 2016 m. gruodžio mėn.

 

Daugiau informacijos

Bendra deklaracija dėl 2018 m. ES prioritetų teisėkūros srityje

Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Geresnio reglamentavimo darbotvarkė

IP/17/5266

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar