Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ujedinjenija, snažnija i demokratskija Unija: Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019.

Bruxelles, 14. prosinca 2017.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker danas je potpisao novu zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019. zajedno s predsjednikom Europskog parlamenta Antoniom Tajanijem i obnašateljem dužnosti rotirajućeg predsjedanja Vijećem EU-a i premijerom Estonije Jürijem Ratasom.

U deklaraciji se iznosi 31 novi zakonodavni prijedlog Komisije koji će imati prioritet u zakonodavnom postupku u Europskom parlamentu i Vijeću kako bi bili doneseni do izbora za Europski parlament 2019. ili kako bi se u tom pogledu do tada ostvario znatan napredak.

Predsjednik Juncker izjavio je: „Još od svoje predizborne kampanje u 2014. inzistirao sam na tome da za vrijeme mojeg mandata Komisija bude velika u velikim stvarima koje su našim građanima zaista važne i da do kraja našeg mandata u 2019. poluči pozitivne rezultate koje oni očekuju. Drago mi je da i dalje mogu računati na Europski parlament i Vijeće kao saveznike na tom putu. Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a naše je obećanje da neće biti praznih obećanja. Njome smo se obvezali da ćemo tijekom sljedećih 18 mjeseci intenzivno raditi kako bismo pronašli konkretna rješenja za izazove s kojima se Europa suočava te ostati ujedinjeni u interesu Europljana.”

Potpisivanjem današnje zajedničke izjave predsjednici triju institucija EU-a složili su se da će donijeti pozitivan program za uključiviju i ujedinjeniju Uniju te izraditi novi financijski okvir za godine nakon 2020. kojim će se u interesu građana osigurati pravilna ravnoteža između politika EU-a.

U Zajedničkoj izjavi navedeno je sedam prioritetnih područja:

  1. bolja zaštita sigurnosti naših građana;
  2. reforma i razvoj naše migracijske politike u duhu odgovornosti i solidarnosti;
  3. davanje novih poticaja zapošljavanju, rastu i ulaganjima;
  4. socijalna dimenzija Europske unije;
  5. ispunjavanje obveze provedbe povezanog jedinstvenog digitalnog tržišta;
  6. ostvarivanje cilja ambiciozne energetske unije i napredne politike borbe protiv klimatskih promjena; i
  7. daljnji razvoj demokratskog legitimiteta na razini EU-a.

Osim toga, tri predsjednika složila su se da će i dalje predano promicati zajedničke europske vrijednosti, demokraciju i vladavinu prava; snažnu, otvorenu i poštenu trgovinsku politiku; boriti se protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza; osigurati socijalnu zaštitu i socijalna prava kako su utvrđena u stupu socijalnih prava; pridonositi stabilnosti, sigurnosti i miru te osigurati visoku razinu zaštite podataka, digitalnih prava i etičkih standarda u umjetnoj inteligenciji i robotici.

Na kraju, predsjednici triju institucija složili su se da će nastaviti s radom na svim prijedlozima iz zajedničke izjave za 2017. koji su još u postupku te na zakonodavnim prijedlozima utvrđenima u Programu rada Komisije za 2018..

 

Kontekst

Na temelju prijedloga Komisije predstavljenog u svibnju 2015. u planu za bolje donošenje propisa tri su europske institucije 15. ožujka 2016. donijele Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva. Tim međuinstitucijskim sporazumom utvrđuju se promjene u cijelom ciklusu donošenja politika, od savjetovanja i procjena učinka do donošenja, provedbe i evaluacije zakonodavstva EU-a. Prema tom međuinstitucijskom sporazumu institucije se moraju složiti oko ključnih tema koje bi zakonodavcima trebale biti prioritet, uključujući pojednostavnjenje postojećih propisa.

Svake godine Vijeće, Parlament i Komisija sada raspravljaju o zakonodavnim prioritetima EU-a i zajedno utvrđuju prioritete za nadolazeću godinu, koji se navode u zajedničkoj izjavi. To im omogućuje da tješnje surađuju kako bi se nosili s velikim izazovima koji su pred nama.

Prva zajednička izjava potpisana je u prosincu 2016.

 

Dodatne informacije

Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019.

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Plan za bolje donošenje propisa

IP/17/5266

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar