Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση: κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη διετία 2018-2019

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, υπέγραψε σήμερα τη νέα κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019, από κοινού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani, και τον ασκούντα τη εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και πρωθυπουργό της Εσθονίας, κ. Jüri Ratas.

Η δήλωση προσδιορίζει 31 νέες νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή και στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να εγκριθούν ή να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο μέχρι τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019.

Ο πρόεδρος κ. Juncker δήλωσε: «Ήδη από την προεκλογική μου εκστρατεία το 2014 επέμενα ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εστιάσει την προσοχή της στα θέματα που είναι πραγματικά σημαντικά για τους πολίτες μας και θα επιτύχει τα θετικά αποτελέσματα που αυτοί προσδοκούν ως τη λήξη της θητείας της το 2019. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να υπολογίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συμμάχους σ' αυτό το έργο. Η κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ είναι η υπόσχεσή μας να μη δίνουμε κενές υποσχέσεις. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε εντατικά κατά τους επόμενους 18 μήνες, ώστε να βρούμε σαφείς λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, και να μείνουμε ενωμένοι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων.»

Με τη σημερινή υπογραφή της κοινής δήλωσης, οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ συμφώνησαν να καταρτίσουν ένα θετικό θεματολόγιο για μια Ένωση πιο ενωμένη και πιο συμμετοχική, και να καταρτίσουν ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, το οποίο θα εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις πολιτικές της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών.

Η κοινή δήλωση προβλέπει επτά τομείς προτεραιότητας:

  1. καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών μας·
  2. μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής μας με πνεύμα ευθύνης και αλληλεγγύης·
  3. νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις·
  4. ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  5. τήρηση της δέσμευσής μας για την υλοποίηση μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
  6. επίτευξη του στόχου μας για μια φιλόδοξη Ενεργειακή Ένωση και μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή· και
  7. περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, οι τρεις πρόεδροι συμφώνησαν στη συνέχιση της προσήλωσης στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· στην επιδίωξη μιας εύρωστης, ανοικτής και δίκαιης εμπορικής πολιτικής· στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· στη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· στη συμβολή στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη· και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων, των ψηφιακών δικαιωμάτων και των δεοντολογικών προτύπων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Τέλος, οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων συμφωνούν επίσης να συνεχίσουν τις εργασίες τους επί όλων των προτάσεων που εκκρεμούν από την κοινή δήλωση του 2017, καθώς και να εξετάσουν τις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018.

 

Ιστορικό

Στις 15 Μαρτίου 2016, τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σύνηψαν διοργανική συμφωνία (ΔΣ) για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε τον Μάιο του 2015 στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η εν λόγω διοργανική συμφωνία επιφέρει αλλαγές σε όλον τον κύκλο χάραξης πολιτικής, από τις διαβουλεύσεις και την εκτίμηση επιπτώσεων έως τη θέσπιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία, τα θεσμικά όργανα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τα βασικά θέματα στα οποία θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα από τους νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συζητούν πλέον τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ και συμφωνούν από κοινού τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος, οι οποίες καθορίζονται σε ετήσια κοινή δήλωση. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν πιο στενά για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες μελοντικές προκλήσεις.

Η πρώτη κοινή δήλωση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

IP/17/5266

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar