Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotnější, silnější a demokratičtější Unie: společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019

Brusel 14. prosince 2017

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes podepsal, spolu s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a estonským premiérem Jürim Ratasem, který zastává rotující předsednictví v Radě, společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019.

Prohlášení obsahuje 31 nových legislativních návrhů, které předložila Komise a které Parlament a Rada projednají přednostně, aby u nich bylo možné do voleb do EP v roce 2019 dosáhnout přijetí nebo podstatného pokroku.

Předseda Komise Juncker prohlásil: „Počínaje mou volební kampaní v roce 2014 jsem trval na tom, že pod mým vedením se bude Evropská komise zaměřovat na důležité věci, na nichž našim občanům skutečně záleží, a že než náš mandát v roce 2019 skončí, zajistíme pozitivní výsledky, které očekávají. Mám radost, že mohu v této práci nadále počítat s Evropským parlamentem a Radou jako s našimi spojenci. Společné prohlášení k legislativním prioritám EU plní náš slib, že nebudeme prázdně slibovat. Je to závazek, že budeme příštích 18 měsíců intenzivně pracovat, abychom našli konkrétní řešení problémů, jimž Evropa čelí, a že zůstaneme jednotní v zájmu Evropanů.“

Dnešním podpisem společného prohlášení se předsedové tří hlavních institucí EU dohodli realizovat pozitivní program pro inkluzivnější a jednotnější Unii a vypracovat nový finanční rámec na období po roce 2020, jenž dosáhne správné rovnováhy mezi politikami EU v zájmu občanů.

Společné prohlášení uvádí sedm prioritních oblastí:

  1. Lepší ochrana bezpečí našich občanů
  2. Reforma a rozvoj naší migrační politiky v duchu odpovědnosti a solidarity
  3. Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice
  4. Sociální rozměr Evropské unie
  5. Realizace propojeného jednotného digitálního trhu
  6. Realizace našeho cíle, jímž je ambiciózní energetická unie a progresivní politika v oblasti změny klimatu
  7. Další úsilí o zvýšení demokratické legitimity EU.

Uvedení tři představitelé se také shodli, že budou odhodlaně prosazovat společné evropské hodnoty – demokracii a zásady právního státu. Budou provádět robustní, otevřenou a spravedlivou obchodní politiku, bojovat proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; budou zajišťovat sociální ochranu a sociální práva stanovená v pilíři sociálních práv, přispívat ke stabilitě, bezpečnosti a míru a zajišťovat vysokou míru ochrany údajů, digitálních práv a etických norem v oblasti umělé inteligencerobotiky.

Představitelé tří institucí se rovněž dohodli na pokračování prací na všech rozpracovaných návrzích ze společného prohlášení na rok 2017 a na zpracování legislativních návrhů uvedených v pracovním programu Komise na rok 2018.

 

Souvislosti

Dne 15. března 2016 uzavřely tři hlavní instituce EU interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů. Východiskem byl návrh Evropské komise představený v programu zlepšování právní úpravy z května 2015. Tato interinstitucionální dohoda přinesla změny v celém legislativním cyklu, od konzultací a posouzení dopadů až po schvalování právních předpisů EU, jejich uplatňování a vyhodnocování. Dohoda stanoví, že se instituce musí dohodnout na klíčových tématech, která mají tvůrci legislativy upřednostnit; mezi ně patří i zjednodušení stávajících předpisů.

Rada, Parlament a Komise tak nyní každý rok projednávají legislativní priority EU, aby se společně dohodly na svých vrcholných prioritách na nadcházející rok – ty jsou poté uvedeny v každoročním společném prohlášení. Díky tomu mohou těsněji spolupracovat na řešení budoucích náročných úkolů.

První společné prohlášení bylo podepsáno v prosinci 2016.

 

Další informace

Společné prohlášení k legislativním prioritám EU na rok 2018

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Program zlepšování právní úpravy

IP/17/5266

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar