Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

По-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз: съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г.

Брюксел, 14 декември 2017 r.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписа днес, заедно с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и представителя на ротационното председателство на Съвета и министър-председател на Естония Юри Ратас, новата съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г.

Тази декларация съдържа 31 нови законодателни предложения, внесени от Комисията, които ще бъдат разгледани с приоритет от Парламента и Съвета с цел да бъдат приети или по тях да бъде постигнат значителен напредък преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Председателят Юнкер заяви: Още от времето на моята предизборна кампания през 2014 г. многократно съм подчертавал, че под моето ръководство Европейската комисия ще концентрира своите усилия в области от наистина важно значение за нашите граждани и че ще постигнем положителните резултати, които те очакват от нас, до края на нашия мандат през 2019 г. Радвам се, че мога да продължа да разчитам на Европейския парламент и на Съвета като наши съмишленици в тези усилия. Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС е нашето обещание за изпълнение на обещанията. Тя представлява ангажимент за усилена работа през следващите 18 месеца за намирането на конкретни решения на предизвикателствата, пред които е изправена Европа, и за запазване на нашето единство в интерес на европейските граждани.

С подписването на съвместната декларация днес председателите на трите институции на ЕС се договориха да изпълнят положителна програма за по-приобщаващ и по-обединен съюз, както и да изготвят нова финансова рамка за годините след 2020 г., която да осигури подходящия баланс между политиките на ЕС в интерес на гражданите.

В съвместната декларация се посочват седем приоритетни области:

  1. По-добра защита на сигурността на нашите граждани
  2. Реформиране и развиване на нашата политика по отношение на миграцията в дух на отговорност и солидарност
  3. Осигуряване на нови стимули за работните места, растежа и инвестициите
  4. Засилване на социалното измерение на Европейския съюз;
  5. Изпълнение на ангажимента ни за изграждане на свързан цифров единен пазар
  6. Изпълнение на целта ни за амбициозен енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата както и
  7. По-нататъшно развитие на демократичната легитимност на равнището на ЕС.

В допълнение, тримата председатели се договориха да запазят ангажимента си по отношение на общите европейски ценности, демокрацията и принципите на правовата държава; да осъществяват стабилна, отворена и справедлива търговска политика; да се борят с данъчните измами и укриването и избягването на данъци; да осигуряват социална закрила и социални права, както са установени в Стълба на социалните права; да допринасят за стабилността, сигурността и мира; както и да гарантират високо равнище на защита на данните, цифрови права и етични стандарти в областта на изкуствения интелект и роботиката.

И накрая, председателите на трите институции се споразумяха също да продължат работата по всички неприети предложения, включени в съвместната декларация от 2017 г., както и да разгледат законодателните предложения, представени в Работната програма на Комисията за 2018 г.

 

Контекст

На 15 март 2016 г. трите европейски институции постигнаха съгласие по Междуинституционално споразумение (МИС) за по-добро законотворчество въз основа на предложение на Европейската комисия, представено в Програмата за по-добро регулиране от май 2015 г. С това Междуинституционално споразумение бяха направени промени в целия цикъл на създаване на политики — от консултациите и оценките на въздействието до приемането, изпълнението и оценката на законодателството на ЕС. В съответствие с междуинституционалното споразумение институциите трябва да се споразумеят по ключови теми, на които законодателите да дадат приоритет, включително опростяването на действащите закони.

Понастоящем всяка година Съветът, Парламентът и Комисията обсъждат законодателните приоритети на ЕС и постигат съгласие по основните си приоритети за следващата година, които излагат в годишна съвместна декларация. Това им позволява да работят в по-тясно сътрудничество, за да се справят с големите предизвикателства, които предстоят.

Първата съвместна декларация беше подписана през декември 2016 г.

 

За повече информация

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Програма за по-добро регулиране

IP/17/5266

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar