Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Către o nouă simplificare a normelor politicii agricole a UE

Bruxelles, 13 decembrie 2017

Seria de modificări prevăzute să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018 se înscrie într-un parcurs de simplificare și de modernizare a politicii agricole comune (PAC).

La 1 ianuarie 2018 vor intra în vigoare o serie de îmbunătățiri majore ale normelor agricole ale UE, după adoptarea de către Consiliul miniștrilor agriculturii și Parlamentul European a părții referitoare la agricultură și la dezvoltarea rurală din așa-numitul Regulament „Omnibus”. Acest regulament modifică nu doar regulamentul financiar, care reglementează execuția bugetului UE, ci și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv din domeniul agriculturii.

Regulamentul „Omnibus” simplifică și consolidează actualele norme ale UE în ceea ce privește o gamă largă de aspecte legate de agricultură, de la gestionarea riscurilor la acordarea de sprijin tinerilor fermieri, și este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de simplificare și de modernizare puse în aplicare de către Comisie.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Salut decizia luată de Parlamentul European și de Consiliu, care deschide calea spre punerea în aplicare a unei serii de măsuri de simplificare semnificative, ce vor ușura viața fermierilor și a altor beneficiari ai PAC. Aceste măsuri includ teme importante precum simplificarea normelor pentru instrumentele financiare, îmbunătățirea instrumentelor de gestionare a riscurilor și o mai mare flexibilitate pentru dispoziția privind fermierul activ. Aș dori să îmi exprim recunoștința față de raportorii Parlamentului European și față de Președinția estonă pentru rolul pe care l-au jucat și pentru eforturile considerabile pe care le-au depus în cadrul procesului de trilog, în vederea garantării disponibilității acestor măsuri de simplificare pentru fermieri începând cu data de 1 ianuarie 2018. Adoptarea în cursul lunii trecute a Comunicării privind PAC a Comisiei este o dovadă suplimentară a angajamentului nostru de a continua promovarea unei simplificări mai mari și extrem de necesare pentru fermierii noștri și pentru toate părțile interesate.”

Dispoziții cuprinzătoare

Printre principalele îmbunătățiri incluse în Regulamentul „Omnibus” se numără următoarele:

  • Un sprijin sporit pentru poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Noile norme vor include clauze de repartizare a valorii care urmează să fie negociate de fiecare sector de produse și oferă pentru prima dată fermierilor dreptul de a solicita un contract scris (cu excepția tranzacțiilor realizate cu IMM-urile).
  • Simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru a-i ajuta pe fermieri, inclusiv un instrument sectorial specific de stabilizare a veniturilor și îmbunătățirea sistemelor de asigurări, care vor permite o compensație de până la 70 % pentru fermierii ale căror producții sau venituri sunt reduse cu cel puțin 20 %.
  • Norme mai clare privind intervenția pe piețe, care permit Comisiei să acționeze rapid pentru a aborda disfuncționalitățile pieței, fără a fi nevoită să recurgă la măsuri de intervenție publică sau de depozitare privată.
  • O mai mare flexibilitate acordată statelor membre pentru a sprijini anumite sectoare de importanță economică, socială sau de mediu prin sprijinul cuplat facultativ, chiar și atunci când aceste sectoare nu se află în stare de criză.
  • Norme mai clare privind sprijinul acordat fermierilor, în special printr-o mai mare flexibilitate în ceea ce privește definiția fermierilor activi și prin stimulente mai puternice pentru tinerii fermieri, cu o creștere a plăților suplimentare de la 25 % la 50 % și cu garantarea faptului că toți tinerii fermieri vor putea beneficia de indemnizația integrală de cinci ani pentru aceste plăți, indiferent de momentul în care le solicită în primii lor cinci ani de activitate.
  • Îmbunătățirea măsurilor de mediu, inclusiv simplificarea normelor privind diversificarea culturilor și adăugarea a trei noi tipuri de zone de interes ecologic axate pe culturi fixatoare de azot, oferindu-le fermierilor și autorităților naționale mai multe opțiuni adaptate circumstanțelor lor specifice.

Cu un accent clar pe norme mai flexibile și mai puțin birocratice, precum și pe îmbunătățirea rezultatelor în domenii-cheie, cum ar fi acțiunile de protecție a mediului și sprijinul acordat fermierilor, modificările propuse în Regulamentul „Omnibus” sunt pe deplin conforme cu noua abordare a PAC post-2020, prezentată în recenta Comunicare privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii.

Context

Adoptată de Comisie în septembrie 2016, propunerea „Omnibus” conține o serie de modificări ale Regulamentului financiar și ale altor regulamente referitoare la cheltuieli, inclusiv ale celor patru regulamente privind PAC. Aceste modificări vizează accelerarea simplificării atât de necesare a punerii în aplicare a acestei politici, în urma experienței dobândite de la ultima reformă a PAC, adoptată în 2013.

În urma unor negocieri intensive în cadrul a patru triloguri desfășurate în vara și în toamna anului 2017, Comisia, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la dispozițiile agricole la data de 12 octombrie 2017. Ținând cont de faptul că negocierile referitoare la alte părți ale propunerii „Omnibus” nu au fost încă finalizate, precum și de dorința multor state membre de a pune în aplicare cât mai curând posibil propunerile aprobate, Parlamentul European și Consiliul au acceptat să separe dispozițiile agricole de Regulamentul „Omnibus” și să le adopte ca pe un regulament de sine stătător, care ar trebui să intre în vigoare cel târziu la data de 1 ianuarie 2018.

IP/17/5242

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar