Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tovább egyszerűsödnek az uniós mezőgazdasági politika szabályai

Brüsszel, 2017. december 13.

A 2018. január 1-jén életbe lépő módosítások újabb lépéseket jelentenek egy egyszerűbb és korszerűbb közös agrárpolitika (KAP) irányába.

2018. január 1-jével jelentős módosítások lépnek hatályba az uniós mezőgazdasági szabályokban, miután a mezőgazdasági miniszterek tanácsa és az Európai Parlament a mai napon elfogadta az úgynevezett salátarendelet mezőgazdasági és vidékfejlesztési vonatkozású részeit. Ez a rendelet az uniós költségvetés végrehajtását szabályozó költségvetési rendelet mellett további tizenöt ágazati jogszabályt módosít, többek között a mezőgazdaság területére vonatkozókat is.

Egyszerűsíti és szilárdabb alapokra helyezi a meglévő uniós szabályokat számos mezőgazdasági területen, a kockázatkezeléstől a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáig, folytatva a Bizottság által végrehajtott egyszerűsítési és korszerűsítési intézkedések sorát.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „Örömtelinek tartom az Európai Parlamentben és a Tanácsban elért fejleményeket: ezek egész sor jelentős egyszerűsítési intézkedés lehetőségét teremtik meg, amelyek könnyebbé teszik majd a gazdálkodók és a KAP többi kedvezményezettjének életét. Olyan jelentős kérdések szerepelnek közöttük, mint a pénzügyi eszközök egyszerűsítése, a kockázatkezelési eszközök hatékonyabbá tétele, illetve az aktív gazdálkodókra vonatkozó rendelkezések rugalmasabbá tétele. Külön szeretném méltatni az Európai Parlament referensei és az észt elnökség szerepét és arra irányuló komoly erőfeszítéseit, hogy a mezőgazdasági termelők már 2018. január 1-jétől élvezhessék az egyszerűsítési intézkedések előnyeit. A KAP-ról szóló bizottsági közlemény múlt hónapban történt elfogadása újabb bizonyság arra, hogy eltökélten tovább akarunk haladni a további egyszerűsítés irányába, a gazdálkodók és minden érintett szereplő határozott igényének megfelelően."

Széles körű rendelkezések

A salátarendelet elfogadása többek között a következő fontos előrelépéseket jelenti:

  • erőteljesebb támogatást kap a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncban betöltött pozíciója. Az új szabályok tartalmazzák az egyes termékágazatok tekintetében letárgyalandó értékmegosztási záradékokat, és a mezőgazdasági termelőket első ízben jogosítják fel írásos szerződés megkövetelésére (kivéve a kkv-kkal folytatott kereskedelem esetében);
  • egyszerűsödnek a mezőgazdasági termelőket segítő kockázatkezelési eszközök, ideértve egy ágazatspecifikus jövedelem-stabilizációs eszközt, valamint a biztosítási rendszerek olyan módosítását, amelynek köszönhetően akár 70%-os kompenzáció nyújtható azon mezőgazdasági termelők számára, amelyek termelése vagy jövedelme legalább 20%-kal csökkent;
  • egyértelműsödnek a piaci intervenciós szabályok, melyek révén a Bizottság gyorsan, állami intervenciós vagy magántárolási intézkedések alkalmazása nélkül tudja kezelni a piaci hiányosságokat;
  • a tagállamok rugalmasabb lehetőségeket kapnak arra, hogy a termeléstől függő önkéntes támogatás révén segítsék a gazdasági, társadalmi vagy környezeti szempontból jelentős ágazatokat, még akkor is, ha azok nincsenek válságban;
  • egyértelműbb szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági termelők támogatására, különösen az aktív mezőgazdasági termelők fogalmának rugalmasabb meghatározása és a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott erőteljesebb ösztönzők révén, miközben a kiegészítő támogatások 25%-ról 50%-ra nőnek, illetve minden fiatal mezőgazdasági termelő lehetőséget kap, hogy e támogatásokat a teljes ötéves időszakra igényelje, tekintet nélkül arra, hogy a tevékenység kezdetét követő első öt évben mikor kérelmezi azt;
  • hatékonyabban érvényesülnek a környezetvédelmi intézkedések, ideértve a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó szabályok egyszerűsítését, valamint három új, a nitrogénmegkötő növényekkel foglalkozó ökológiai jelentőségű terület hozzáadását, amely több lehetőséget biztosít a mezőgazdasági termelőknek és a nemzeti hatóságoknak a saját egyedi körülményeik érvényesítésére.

A salátarendelet keretében javasolt változások, amelyek a rugalmasabb és kevésbé bürokratikus szabályokra, valamint az olyan kulcsfontosságú területek eredményeinek javítására helyezik a hangsúlyt, mint a környezetvédelmi fellépés és a mezőgazdasági termelők támogatása, teljes mértékben összhangban állnak a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó új megközelítéssel, amelyet az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló közelmúltbeli közlemény ismertet.

Háttér-információk

A Bizottság által 2016 szeptemberében elfogadott salátarendelet-javaslat a költségvetési rendelet számos változtatását és több más kiadási rendelet, többek között a négy KAP-rendelet módosítását foglalja magában. E módosítások célja az volt, hogy a KAP legutóbbi, 2013-ban elfogadott reformja óta szerzett tapasztalatok alapján sokkal nagyobb mértékben egyszerűsödhessen a szakpolitika végrehajtása.

A 2017 nyarán és őszén megrendezett négy háromoldalú egyeztetésen folytatott intenzív tárgyalások eredményeként a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács 2017. október 12-én megállapodást ért el a mezőgazdasági rendelkezések kérdésében. Tekintettel arra, hogy a salátarendeletre vonatkozó javaslat más részei még véglegesítésre várnak, és hogy számos tagállam szeretné mihamarabb végrehajtani a megállapodás szerinti javaslatokat, az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy a salátarendelet mezőgazdasági rendelkezéseit külön kezelik, és különálló rendeletként fogadják el, amely legkésőbb 2018. január 1-jén hatályba lép.

IP/17/5242

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar