Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Dodatno pojednostavnjenje pravila poljoprivredne politike EU-a

Bruxelles, 13. prosinca 2017.

Brojne promjene, koje bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2018., daljnji su korak prema jednostavnijoj i modernijoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP).

Nakon što su Vijeće ministara poljoprivrede i Europski parlament donijeli dio takozvane Skupne uredbe koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, 1. siječnja 2018. stupit će na snagu važna poboljšanja pravila EU-a u području poljoprivrede. Tom se uredbom mijenja Financijska uredba, kojom je uređeno izvršavanje proračuna EU-a, te 15 sektorskih zakonodavnih akata, među ostalim u području poljoprivrede.

Skupnom uredbom pojednostavnjuju se i jačaju postojeća pravila EU-a o širokom rasponu poljoprivrednih pitanja, od upravljanja rizicima do potpore za mlade poljoprivrednike. Ta je uredba najnovija u nizu mjera pojednostavnjenja i modernizacije koje provodi Komisija.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Pozdravljam odluku Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se omogućuje provedba niza važnih mjera pojednostavnjenja kojima će se olakšati život poljoprivrednicima i drugim korisnicima ZPP-a. Te se mjere odnose na važna područja, uključujući pojednostavnjenje pravila o financijskim instrumentima, poboljšanje instrumenata za upravljanje rizicima i veću fleksibilnost odredbe o aktivnom poljoprivredniku. Htio bih odati priznanje izvjestiteljima EP-a i estonskom predsjedništvu na njihovoj ulozi u postupku trijaloga, odnosno predanom radu zahvaljujući kojem će navedene mjere pojednostavnjenja biti dostupne poljoprivrednicima od 1. siječnja 2018. Donošenje Komisijine Komunikacije o ZPP-u prošli mjesec još je jedan dokaz naše predanosti nastavku rada na ostvarenju većeg i prijeko potrebnog pojednostavnjenja za poljoprivrednike i sve dionike.”

Sveobuhvatne odredbe

Neka od ključnih poboljšanja predviđena Skupnom uredbom jesu sljedeća:

  • snažnija podrška položaju poljoprivrednikâ u lancu opskrbe hranom. U skladu s novim pravilima svaki će proizvodni sektor moći pregovarati o klauzulama o podjeli vrijednosti i poljoprivrednici će prvi put imati pravo zatražiti pisani ugovor (osim u slučaju trgovanja s MSP-ovima);
  • pomoć poljoprivrednicima u obliku jednostavnijih alata za upravljanje rizicima, uključujući instrument za stabilizaciju prihoda prilagođen pojedinačnim sektorima te poboljšanja programa osiguranja kojima će se omogućiti nadoknada u iznosu do 70 % za poljoprivrednike čiji su proizvodnja ili prihod pali za najmanje 20 %;
  • jasnija pravila o intervencijama na tržištu, kojima će se Komisiji omogućiti brzo djelovanje u slučajevima nefunkcioniranja tržišta, pa se neće morati primjenjivati mjere javne intervencije ili privatnog skladištenja;
  • veća fleksibilnost za države članice kako bi s pomoću dobrovoljne proizvodno vezane potpore mogle poduprijeti određene sektore koji su od gospodarske, društvene ili okolišne važnosti, čak i kada nisu u krizi;
  • jasnija pravila o potpori za poljoprivrednike, posebice uvođenjem fleksibilnije definicije aktivnog poljoprivrednika i jačim poticajima za mlade poljoprivrednike, uz povećanje dodatnih plaćanja sa 25 % na 50 % i davanje prava na naknadu za ta plaćanja tijekom punih pet godina svim mladim poljoprivrednicima, bez obzira na to kada unutar prvih pet godina od osnutka svog poljoprivrednog gospodarstva podnesu zahtjev za ta plaćanja;
  • poboljšane okolišne mjere, uključujući jednostavnija pravila o raznolikosti usjeva i tri dodatne nove vrste ekološki značajnih površina usmjerene na usjeve koji vežu dušik, čime se poljoprivrednicima i nacionalnim tijelima daje veći broj opcija kako bi mogli odabrati one koje najbolje odgovaraju njihovim specifičnim okolnostima.

Promjene predložene Skupnom uredbom jasno su usmjerene na postizanje fleksibilnijih i manje birokratskih pravila i boljih rezultata u ključnim područjima kao što su zaštita okoliša i potpora za poljoprivrednike i u potpunom su skladu s novim pristupom ZPP-u nakon 2020. iznesenim u nedavnoj Komunikaciji o budućnosti hrane i poljoprivrede.

Kontekst

Komisija je u rujnu 2016. donijela Prijedlog skupne uredbe, koji obuhvaća niz izmjena Financijske uredbe te izmjene brojnih drugih uredbi o potrošnji, uključujući četiri uredbe o ZPP-u. Cilj je tih izmjena ostvariti prijeko potrebno pojednostavnjenje provedbe ZPP-a, na temelju iskustva stečenoga od zadnje reforme te politike u 2013.

Nakon intenzivnih pregovora u okviru četiri trijaloga tijekom ljeta i jeseni 2017., Komisija, Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor 12. listopada 2017. Budući da još nisu zaključeni pregovori o drugim dijelovima Prijedloga skupne uredbe i da mnoge države članice žele što prije provesti dogovorene prijedloge, Europski parlament i Vijeće dogovorili su se izdvojiti poljoprivredne odredbe Skupne uredbe i donijeti ih u obliku samostalne uredbe, koja bi trebala stupiti na snagu najkasnije 1. siječnja 2018.

IP/17/5242

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar