Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O mai mare transparență în procesul decizional al UE: noul registru al actelor delegate

Bruxelles, 13 decembrie 2017

Marți, 12 decembrie, a fost lansat un nou registru on-line care va facilita găsirea deciziilor UE adoptate sub formă de acte delegate și urmărirea evoluției acestora.

Pentru a ajuta publicul și părțile interesate să urmărească această parte a procesului decizional al UE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană lansează un nou registru online comun, astfel încât oricine să poată căuta și consulta cu ușurință actele delegate legate de un anumit subiect sau de o anumită legislație.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Astăzi prezentăm un nou rezultat în contextul Agendei Comisiei pentru o mai bună reglementare și al angajamentului comun pe care ni l-am asumat împreună cu Parlamentul European și Consiliul în vederea unei mai bune legiferări pentru cetățenii europeni. Prin lansarea acestui nou registru online, transparența activității UE este îmbunătățită, iar procesul de adoptare a normelor tehnice pentru implementarea politicilor noastre devine mai ușor de înțeles.”

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: „Registrul le va permite cetățenilor să urmărească procesul decizional al actelor delegate, care deseori par tehnice, însă pot fi, de asemenea, delicate din punct de vedere politic. Acesta răspunde solicitărilor constante ale Parlamentului European ca procesul decizional să aibă loc mai aproape de cetățeni și, astfel, Uniunea Europeană și instituțiile sale să devină mai transparente.”

Ministrul adjunct al afacerilor UE, Matti Maasikas, în numele președinției estone a Consiliului, a declarat: „Procesul decizional al UE trebuie să devină mai ușor de înțeles de către cetățeni. Salut faptul că, datorită noului registru lansat astăzi, oricine va putea urmări modul de adoptare a actelor delegate. Această evoluție corespunde obiectivului nostru de a aduce mai multă transparență în activitatea instituțiilor UE.”

Noul registru interinstituțional al actelor delegate oferă o imagine completă a tuturor etapelor acestui proces. Registrul le permite utilizatorilor să caute și să urmărească evoluția actelor delegate de la etapa de planificare desfășurată de Comisia Europeană, până la publicarea finală în Jurnalul Oficial. De asemenea, sunt indicate diferitele acțiuni ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și activitatea grupurilor de experți ale Comisiei implicate în pregătirea actelor delegate. Registrul îmbunătățește transparența procesului decizional, reprezentând un ghișeu unic unde pot fi găsite cu ușurință toate informațiile relevante privind actele delegate. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a se înregistra și de a primi notificări cu privire la evoluția anumitor acte delegate care îi interesează.

Actele delegate sunt utilizate pentru a completa sau a modifica legislația UE. Acestea sunt adoptate cel mai frecvent în domeniile economiei, agriculturii, mediului și sănătății publice, pieței unice și comerțului. Este vorba de o formă de legislație secundară care este utilizată, de exemplu, pentru actualizarea cerințelor tehnice prevăzute de legislație. Parlamentul și Consiliul conferă Comisiei competența de a întocmi acte delegate, care le sunt apoi transmise. Parlamentul European și Consiliul pot respinge proiectele de acte delegate.

Context

La 15 martie 2016, cele trei instituții ale UE au convenit asupra unui Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, pe baza unei propuneri prezentate de Comisie în contextul Agendei din mai 2015 pentru o mai bună reglementare. Acordul interinstituțional a preconizat schimbări pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor, de la consultări și evaluări ale impactului la adoptarea, punerea în aplicare și evaluarea legislației UE. În cadrul acordului interinstituțional, cele trei instituții s-au angajat să instituie, cel târziu până la sfârșitul anului 2017, un registru funcțional comun al actelor delegate, care să ofere informații într-un mod structurat și ușor de consultat pentru a spori transparența, a facilita planificarea și a permite trasabilitatea diferitelor etape din întregul ciclu de viață al unui act delegat. Astăzi, lansarea registrului îndeplinește acest angajament.

Informații suplimentare

Registrul actelor delegate

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Broșură privind registrul actelor delegate

IP/17/5221

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar