Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az uniós döntéshozatal átláthatóbbá válik: létrejön a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új nyilvántartása

Brüsszel, 2017. december 13.

A december 12-én, kedden elindított új online nyilvántartás megkönnyíti a felhatalmazáson alapuló jogi aktusként meghozott uniós határozatok keresését és nyomon követését.

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság új közös online nyilvántartást indít, hogy segítsen a nagyközönségnek és az érdekelt feleknek nyomon követni az uniós döntéshozatali eljárás e részét, így bárki könnyen lekérdezheti és megtalálhatja az egyes kérdéskörökhöz vagy jogszabályokhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke a következőket nyilatkozta: „A mai napon valóra váltjuk a Bizottság minőségi jogalkotási programjának egy újabb elemét és eleget teszünk a Parlamenttel és a Tanáccsal közösen vállalt azon kötelezettségünknek, hogy minőségi jogalkotást nyújtunk Európa polgárai számára. Ennek az új online nyilvántartásnak az elindítása révén a mai naptól átláthatóbbá tesszük az Unió működését, és széles körű nyilvánosságot biztosítunk a szakpolitikáink végrehajtására irányuló technikai szabályok elfogadási folyamatának.”

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a következőket mondta: „A nyilvántartás segítségével a polgárok nyomon követhetik a döntéshozatali eljárást a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában, amelyek gyakran technikai jellegűnek tűnnek, azonban az is előfordul, hogy politikailag érzékeny területet érintenek. Ez megfelel a Parlament régóta hangoztatott kérésének, miszerint közelebb kell hozni a polgárokhoz az uniós döntéshozatalt, így növelve az uniós intézmények és az uniós jog átláthatóságát.”

Matti Maasikas, Európa-ügyi miniszterhelyettes a Tanács észt elnöksége nevében a következőket nyilatkozta: „Az uniós döntéshozatali eljárást hozzáférhetőbbé kell tenni a polgárok számára. Örülök annak, hogy a mai napon elindított nyilvántartás mindenki számára megkönnyíti annak nyomon követését, hogy miként fogadják el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Ez megfelel annak a célkitűzésünknek, hogy átláthatóbbá tegyük az uniós intézmények munkáját.”

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új intézményközi nyilvántartása teljes áttekintést nyújt ennek a folyamatnak a teljes életciklusáról. Lehetővé teszi a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lekérdezését és nyomon követését az Európai Bizottság által megvalósított tervezési szakasztól a Hivatalos Lapban való végleges kihirdetésig. A nyilvántartás emellett bemutatja az Európai Parlament és a Tanács különböző lépéseit, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésében részt vevő bizottsági szakértői csoport munkáját. A nyilvántartás átláthatóbbá teszi a döntéshozatali eljárást, mivel olyan egyablakos rendszert biztosít, ahol a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó valamennyi releváns információ egyszerűen megtalálható. Továbbá lehetővé teszi, hogy a felhasználók feliratkozzanak és értesítést kapjanak az érdeklődésük szerinti konkrét felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos fejleményekről.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat uniós jogszabályok kiegészítése és módosítása céljából alkalmazzák. A következő területeken használják azokat a leggyakrabban: gazdaság, mezőgazdaság, környezetvédelem és közegészségügy, egységes piac és kereskedelem. Ezek a jogi aktusok olyan másodlagos jogszabályok, amelyeket például a jogszabályok technikai előírásainak naprakésszé tételéhez használnak. A Parlament és a Tanács felhatalmazza a Bizottságot, hogy készítse el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét, amelyeket azután a Bizottság benyújt a számukra. A Parlament és a Tanács elutasíthatja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét.

Háttér

2016. március 15-én a három uniós intézmény elfogadta a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodást, amely az Európai Bizottság által 2015 májusában előterjesztett minőségi jogalkotási programban foglalt javaslaton alapul. Ez az intézményközi megállapodás a konzultációktól és a hatásvizsgálattól az uniós jogszabály elfogadásáig, végrehajtásáig és értékeléséig terjedő, a teljes szakpolitikai ciklust átfogó módosításokat határoz meg. Az intézményközi megállapodás alapján a három intézmény kötelezettséget vállalt arra, hogy legkésőbb 2017 végéig létrehozzák a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közös – jól strukturált és felhasználóbarát módon információkat nyújtó – nyilvántartását azzal a céllal, hogy fokozzák az átláthatóságot, megkönnyítsék a tervezést, és lehetővé tegyék, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus az életciklusának valamennyi szakaszában nyomon követhető legyen. A nyilvántartás mai elindítása ennek a kötelezettségvállalásnak tesz eleget.

További információk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nyilvántartása

Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nyilvántartására vonatkozó szórólap

IP/17/5221

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar