Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia elimină lacunele în materie de informații pentru a-i proteja mai bine pe cetățenii UE

Strasbourg, 12 decembrie 2017

Astăzi, Comisia Europeană a propus eliminarea lacunelor în materie de informații prin îmbunătățirea sistemelor de informații ale UE în ceea ce privește gestionarea securității, a frontierelor și a migrației și prin asigurarea conlucrării lor într-un mod mai inteligent și mai eficient.

Măsurile vor permite schimbul de informații și punerea în comun a datelor între diferitele sisteme și vor asigura faptul că polițiștii de frontieră și agenții de poliție au acces la informații corecte, exact în momentul în care au nevoie de ele și acolo unde le sunt necesare, garantând, în același timp, cele mai înalte standarde de protecție a datelor și respectarea deplină a drepturilor fundamentale. În contextul recentelor provocări în materie de securitate și de migrație, propunerea va asigura cetățenilor UE o mai mare siguranță prin facilitarea procesului de gestionare a frontierelor externe ale UE și prin intensificarea securității interne.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Viteza contează atunci când este vorba de protejarea cetățenilor noștri împotriva terorismului și de salvarea de vieți omenești. În acest moment, sistemele de informații ale UE în materie de securitate și de gestionare a frontierelor lucrează separat, ceea ce încetinește activitatea de asigurare a respectării legii. Ca urmare a propunerii noastre, acestea vor deveni pe deplin interoperabile, fapt care înseamnă că, oriunde în UE, autoritățile de asigurare a respectării legii vor putea să lucreze direct și imediat cu toate informațiile disponibile.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Astăzi lansăm ultimul și cel mai important element al activității noastre menit să elimine lacunele și «unghiurile moarte» din sistemele noastre de informații în materie de securitate, frontiere și migrație. De acum înainte,pentru a-și îndeplini atribuțiile, polițiștii de frontieră, funcționarii serviciului de imigrație și agenții de poliție ar trebui să dispună de informații adecvate, la momentul potrivit. Aceasta este o inițiativă emblematică pentru actuala Comisie și îi îndemn pe colegiuitori să o considere, de asemenea, o prioritate și să își finalizeze activitatea în cursul anului 2018.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Teroriștii și infractorii periculoși nu ar trebui să se poată strecura prin ochiurile plasei de siguranță sau să se deplaseze fără să fie detectați. Aceasta este o abordare nouă și ambițioasă pentru gestionarea și utilizarea informațiilor existente: este mai inteligentă și mai bine direcționată, combate identitățile multiple și consolidează eficacitatea verificărilor polițienești, asigură interconexiunile în scopul de a-i proteja pe cetățenii UE și, în același timp, asigură protecția datelor începând din momentul conceperii, precum și protecția implicită a acestora.”

În prezent, sistemele de informații ale UE nu comunică – informațiile sunt stocate separat în sisteme care nu sunt interconectate și, din această cauză, sunt fragmentate, complexe și dificil de operat. Din acest motiv, există riscul ca unele informații să nu fie prelucrate și ca teroriștii și infractorii să nu poată fi detectați pentru că utilizează identități multiple sau identități false, punând astfel în pericol securitatea internă a UE și îngreunând gestionarea frontierelor și a migrației. Măsurile propuse astăzi vor elimina aceste lacune și vor asigura faptul că informațiile furnizate polițiștilor de frontieră și agenților de poliție sunt complete, exacte și fiabile. Noile instrumente vor contribui la o mai bună detectare a persoanelor care reprezintă o amenințare la adresa securității nu doar atunci când trec frontierele UE, ci și atunci când călătoresc în spațiul Schengen. Prin verificarea încrucișată simultană a informațiilor în diferite baze de date și prin simplificarea accesului autorităților de asigurare a respectării legii la aceste baze de date, noile instrumente vor semnala rapid polițiștilor de frontieră sau agenților de poliție dacă o persoană utilizează identități multiple sau identități false. De asemenea, verificarea încrucișată simultană va contribui la o mai bună identificare a persoanelor vulnerabile, de exemplu minorii neînsoțiți, asigurând, în același timp, faptul că drepturile fundamentale și protecția datelor sunt respectate pe deplin.

Asigurarea interconexiunilor și eliminarea unghiurilor moarte

Propunerea de astăzi introduce noi elemente pentru o utilizare mai inteligentă și mai bine direcționată a informațiilor disponibile în sistemele existente și viitoare. Acest lucru va permite autorităților naționale:

  • să utilizeze în mod optim datele existente. Un portal european de căutare va oferi un „ghișeu unic” pe un ecran de computer atunci când polițiștii de frontieră sau agenții de poliție verifică documentele de identitate. În loc să decidă ce bază de date ar trebui să verifice într-o anumită situație, agenții vor avea posibilitatea de a efectua o căutare simultană în multe sisteme de informații ale UE. În acest fel vor fi eliminate lacunele în materie de informații și se va asigura faptul că agenții au fără întârziere o imagine completă asupra unei persoane;
  • să detecteze identitățile multiple și să combată frauda de identitate. Un serviciu comun de comparare a datelor biometrice va utiliza datele biometrice, precum amprentele digitale sau imaginile faciale, pentru a scana bazele de date existente și pentru a permite detectarea informațiilor disponibile în diferitele sisteme de informații ale UE. Un registru comun de date de identitate va furniza informații biografice și biometrice de bază, cum ar fi numele și data nașterii resortisanților țărilor terțe, astfel încât aceștia să poată fi identificați în mod fiabil. Pe baza acestora, un detector al identităților multiple va semnala imediat polițiștilor de frontieră și agenților de poliție cazurile de identități false ori de identități multiple;
  • să efectueze verificări rapide și eficiente. Atunci când efectuează verificări în interiorul unei țări, agenții de poliție vor putea efectua căutări privind datele de identitate ale resortisanților țărilor terțe și vor putea să confirme identitatea acestora, inclusiv în scopul detectării identităților multiple.

Comisia propune, de asemenea, o abordare în două etape pentru ca agenții de asigurare a respectării legii, responsabili cu prevenirea, investigarea, detectarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave sau a actelor de terorism, să poată accesa informațiile de care au nevoie cu privire la resortisanții țărilor terțe în sistemele care nu au drept obiect asigurarea respectării legii. Respectând pe deplin protecția datelor, abordarea clarifică faptul că, într-o primă etapă, căutările se vor efectua pe baza unui sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”). Într-o a doua etapă, în cazul în care este generat un „răspuns pozitiv”, agenții de asigurare a respectării legii pot solicita accesul la informațiile necesare, în conformitate cu normele și garanțiile aplicabile. Pentru a se asigura faptul că polițiștii de frontieră și agenții de poliție dispun de informații complete și exacte, se vor crea, de asemenea, mecanisme de control al calității datelor.

Consolidarea rezilienței pe toate fronturile

Astăzi, Comisia a prezentat, de asemenea, un raport privind progresele înregistrate în legătură cu alte dosare prioritare legate de securitate, inclusiv propunerile legislative în curs, care vizează consolidarea sistemelor de informații, precum și punerea corectă în aplicare a legislației și a instrumentelor existente și utilizarea pe deplin a acestora. Cel de al 12-lea raport privind uniunea securității ține seama de măsurile luate cu scopul de a-i împiedica pe teroriști să aibă mijloacele necesare pentru a acționa, de a întări reziliența cibernetică, de a combate radicalizarea cibernetică online și offline și de a consolida dimensiunea de securitate externă.

Context

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, pronunțat în septembrie 2016, a evidențiat importanța depășirii deficiențelor actuale în domeniul gestionării datelor, precum și a îmbunătățirii interoperabilității sistemelor de informații existente. Recentele atacuri teroriste au adus și mai mult în atenție acest aspect și au scos în evidență necesitatea urgentă ca sistemele de informații să fie interoperabile și să se elimine unghiurile moarte actuale atunci când persoane suspectate de terorism pot fi înregistrate, sub diferite nume de împrumut, în baze de date diferite care nu sunt interconectate.

În aprilie 2016, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind sisteme de informații mai puternice și mai inteligente și a inițiat o dezbatere privind modul în care se poate îmbunătăți funcționarea sistemelor de informații ale UE pentru a consolida gestionarea frontierelor și securitatea internă. În cadrul unui proces favorabil incluziunii și transparent, Comisia a înființat un grup de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, care să continue aceste acțiuni și să abordeze provocările de natură juridică, tehnică și operațională în vederea realizării interoperabilității. Grupul de experți la nivel înalt și-a prezentat raportul final în mai 2017, stabilind o serie de recomandări. Pe baza acestor recomandări, Comisia a propus o nouă abordare menită să realizeze, până în 2020, interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației, anunțându-și intenția de a prezenta, cât mai curând posibil, o propunere legislativă privind interoperabilitatea. Aceasta a fost urmată de o discuție comună între Parlamentul European, Consiliu și Comisie referitoare la calea de urmat cu privire la interoperabilitate.

În iunie 2017, Consiliul European a reiterat necesitatea de a se acționa și a invitat Comisia să elaboreze, cât mai curând posibil, un proiect legislativ care să transpună recomandările grupului de experți la nivel înalt. În contextul programului de lucru pentru 2018, Comisia a anunțat că va prezenta, până la sfârșitul anului 2017, o propunere privind interoperabilitatea sistemelor de informații.

Pentru informații suplimentare

Propunere de regulament de stabilire a unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (cooperarea polițienească și judiciară, azil și migrație)

Propunere de regulament de stabilire a unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (frontiere și vize)

 Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului (partea 1)

 Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului (partea 2)

 Document de lucru al serviciilor Comisiei: Rezumatul evaluării impactului

Al 12-lea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Întrebări și răspunsuri: Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației

Fișă informativă: Uniunea securității - Eliminarea lacunelor în materie de informații

Fișă informativă: Sistemele de informații ale UE

Eurobarometru

IP/17/5202

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar