Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija rješava nedostatke u protoku informacija za bolju zaštitu građana EU-a

Strasbourg, 12. prosinca 2017.

Komisija danas predlaže rješavanje nedostataka u protoku informacija poboljšanjem informacijskih sustava EU-a za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama te omogućivanjem pametnije i učinkovitije povezanosti među njima.

Mjerama će se omogućiti i razmjena informacija i podataka među različitim sustavima te osigurati da službenici graničnog nadzora i policijski službenici imaju pristup pravim informacijama u trenutku kad ih trebaju za obavljanje svojeg posla, osiguravajući pritom najviše standarde zaštite podataka i potpuno poštovanje temeljnih prava. U kontekstu nedavnih izazova u području sigurnosti i migracija prijedlogom će se zahvaljujući boljem upravljanjem vanjskim granicama EU-a i povećanjem unutarnje sigurnosti omogućiti veća sigurnost građana EU-a .

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Brzina je važna kad je riječ o zaštiti naših građana od terorizma i spašavanju života. Trenutačno naši informacijski sustavi EU-a za sigurnost te upravljanje granicama rade neovisno te se zbog toga usporava provedba zakona. Zahvaljujući našem prijedlogu oni će postati u potpunosti interoperabilni. To znači da će tijela za provedbu zakona bilo gdje u EU-u moći izravno i trenutačno pristupiti svim dostupnim informacijama.

Povjerenik za migracije, građanstvo i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je: Danas dovršavamo zadnji i najvažniji element našeg rada kako bi se uklonili nedostaci u našim informacijskim sustavima za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama. Sada službenici granične kontrole te imigracijski i policijski službenici mogu dobiti prave informacije u pravo vrijeme za obavljanje njihova posla. To je ključna inicijativa ove Komisije te pozivam suzakonodavce da dovrše svoj rad na tome kao prioritet do kraja 2018.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Teroristi i opasni zločinci ne bi smjeli ostati neopaženi. To je ambiciozan, nov pristup upravljanju postojećim informacijama i njihovoj upotrebi: inteligentniji, ciljani pristup, koji odgovara na problem višestrukih identiteta i jača učinkovite policijske kontrole te daje cjelovitu sliku kako bi se zaštitili građani EU-a uz istovremenu sustavnu zaštitu podataka.

Informacijski sustavi EU-a trenutačno ne mogu komunicirati međusobno te se podaci pohranjuju odvojeno u nepovezanim sustavima i zbog toga su rascjepkani, kompleksni i teško ih je upotrebljavati. To dovodi do rizika da se propuste važne informacije te da teroristi i zločinci izbjegnu kontrole koristeći se višestrukim ili lažnim identitetima te se ugrožava unutarnja sigurnost EU-a i povećava složenost upravljanja granicama i migracijama. Danas predloženim mjerama uklonit će se ti nedostaci i osigurati da službenici graničnog nadzora i policijski službenici dobiju potpune, točne i pouzdane informacije. S pomoću tih novih alata lakše će se prepoznati osobe koje su sigurnosna prijetnja ne samo pri prelasku granica EU-a već i tijekom putovanja unutar schengenskog područja . Istovremenom provjerom informacija u različitim bazama podataka i pojednostavnjenjem pristupa za tijela za provedbu zakona novi će alati brzo upozoriti službenike graničnog nadzora ili policijske službenike koristi li se određena osoba višestrukim ili lažnim identitetima. Osim toga, lakše će se prepoznati ranjive osobe kao što su maloljetnici bez pratnje te će se pritom osigurati zaštita podataka i temeljnih prava.

Prepoznavanje prijetnji i uklanjanje nedostataka

Današnjim se prijedlogom uvode novi elementi za inteligentniju i ciljanu upotrebu dostupnih informacija u postojećim i budućim sustavima. To će nacionalnim tijelima omogućiti:

  • da bolje iskoriste postojeće podatke. Europski portal za pretraživanje omogućit će jedinstveno mjesto na zaslonu računala na kojem službenici graničnog nadzora ili policijski službenici mogu provjeriti identifikacijske isprave. Umjesto da moraju odlučiti koje baze podataka provjeriti u određenoj situaciji, službenici će moći istovremeno pretražiti veći broj informacijskih sustava EU-a. Time će se ukloniti nedostaci u protoku informacija i osigurati da službenici odmah dobiju potpunu sliku o određenoj osobi.
  • da otkriju višestruke i lažne identitete. Zajednička usluga biometrijskog uspoređivanja koristit će se biometrijskim podacima poput otisaka prstiju i prikaza lica za pretraživanje postojećih baza podataka te omogućiti otkrivanje informacija u različitim informacijskim sustavima EU-a. Zajednički repozitorij podataka o identitetu sadržavat će osnovne biografske i biometrijske podatke, primjerice imena i datume rođenja osoba koje nisu građani EU-a, kako bi se na pouzdan način mogao utvrditi njihov identitet. Na temelju njih detektor višestrukih identiteta odmah će upozoriti službenike graničnog nadzora i policijske službenike na slučajeve lažnog ili višestrukog identiteta.
  • da provode brze i učinkovite provjere. Pri obavljanju provjere u određenoj zemlji policijski službenici moći će pretraživati podatke o identitetu državljana trećih zemalja i utvrditi tko su oni, među ostalim za potrebe otkrivanja višestrukih identiteta.

Komisija predlaže i pristup u dva koraka za službenike tijela za provedbu zakona koji rade na sprječavanju, istraživanju, otkrivanju ili progonu teških kaznenih djela ili terorizma u cilju pristupa informacijama koje trebaju o državljanima trećih zemalja u sustavima koji ne pripadaju tijelima za provedbu zakona. Uz potpuno poštovanje zaštite podataka, u okviru tog pristupa prvi se korak temelji na utvrđivanju postoji li ili ne postoji zapis o predmetnoj osobi. Ako se utvrdi postojanje zapisa, u drugom koraku službenici tijela za provedbu zakona mogu zatražiti pristup informacijama koje trebaju u skladu s odgovarajućim pravilima i zaštitnim mjerama. Kako bi se osiguralo da službenici graničnog nadzora i policijski službenici imaju pristup potpunim i točnim informacijama, uvest će se i sustavi kontrole kvalitete podataka.

Izgradnja otpornosti na svim poljima

Komisija je danas izvijestila i o napretku u drugim prioritetnim predmetima povezanima sa sigurnošću, uključujući tekuće zakonodavne prijedloge za jačanje informacijskih sustava te pravilnu provedbu i potpunu primjenu postojećeg zakonodavstva i instrumenata. UDvanaestom izvješću o sigurnosnoj uniji analiziraju se mjere koje su poduzete kako bi se teroristima uskratila sredstva za djelovanje, ojačala kiberotpornost, provela borba protiv radikalizacije na internetu i izvan njega te unaprijedila vanjska sigurnost.

Pozadina

U govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz rujna 2016. istaknuta je važnost uklanjanja postojećih nedostataka u upravljanju podacima i unaprjeđenja interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava. To je postalo još očiglednije uslijed nedavnih terorističkih napada kada se pokazala hitna potreba da informacijski sustavi postanu interoperabilni i da se uklone postojeći nedostaci zbog kojih je moguće da se osumnjičenici za terorizam vode pod različitim imenima u raznim nepovezanim bazama podataka.

U travnju 2016. Europska komisija predstavila je Komunikaciju o jačim i pametnijim informacijskim sustavima te pokrenula raspravu o tome kako postići da se boljim informacijskim sustavima EU-a unaprijede upravljanje granicama i unutarnja sigurnost. Komisija je u okviru inkluzivnog i transparentnog postupka osnovala stručnu skupinu na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost zaduženu da nastavi s tim radom i pozabavi se pravnim, tehničkim i operativnim izazovima za postizanje interoperabilnosti. Stručna skupina na visokoj razini predstavila je svoje konačno izvješće u svibnju 2017. u kojem je iznijela niz preporuka. Na temelju tih preporuka Komisija je predložila novi pristup postizanju interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama do 2020. i najavila namjeru da u što kraćem roku podnese zakonodavni prijedlog o interoperabilnosti. Nakon toga uslijedila je zajednička rasprava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o daljnjim koracima u području interoperabilnosti.

U lipnju 2017. Europsko vijeće ponovno je naglasilo potrebu za djelovanjem i pozvalo Komisiju da u najkraćem mogućem roku pripremi nacrt zakonodavstva za provedbu preporuka stručne skupine na visokoj razini. U kontekstu programa rada za 2018. Komisija je najavila da će prijedlog o interoperabilnosti informacijskih sustava predstaviti do kraja 2017.

Dodatne informacije

Prijedlog Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)

Prijedlog Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vizni sustav)

 Radni dokument službi Komisije: Procjena učinka (dio 1)

 Radni dokument službi Komisije: Procjena učinka (dio 2)

 Radni dokument službi Komisije: Sažetak procjene učinka

Dvanaesto izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

Pitanja i odgovori: Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama

Informativni članak: Sigurnosna unija – rješavanje nedostatka informacija

Informativni članak: Informacijski sustavi EU-a

Eurobarometra

IP/17/5202

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar