Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropsko realno gospodarstvo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov prejelo že 278 milijard evrov

Bruselj, 13. decembra 2017

V novem, danes objavljenem poročilu se poudarjajo dosežki petih skladov EU od začetka obdobja financiranja, saj je izvajanje programov za obdobje 2014–2020 zdaj v polnem teku.

Do oktobra 2017 je bila skoraj polovica sredstev iz proračuna evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 namenjena konkretnim projektom. Do konca leta 2016 je skoraj 793 500 podjetij prejelo sredstva iz skladov, s čimer so ustvarila 154 000 novih delovnih mest.

Skladi so 7,8 milijona ljudem že pomagali pri iskanju zaposlitve ali pridobivanju novih znanj in spretnosti, prav tako so prispevali k izboljšanju biodiverzitete na 23,5 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč. Skupno je bilo do konca leta 2016 izbranih 2 milijona projektov, ki se financirajo s sredstvi EU, kar je en milijon več kot leto poprej.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Evropski strukturni in investicijski skladi imajo pomembno vlogo pri krepitvi enotnega trga. Našim gospodarstvom pomagajo rasti ter spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest in inovacije. Združevanje strukturnih skladov in Evropskega sklada za strateške naložbe dopušča financiranje bolj tveganih, a obetavnih projektov. Nosilce projektov vabim, naj razmislijo o tej možnosti.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: „Število projektov, ki jih financira EU, se je v samo letu dni podvojilo, kar kaže, da je izvajanje programov sedaj v polnem teku. Evropski strukturni in investicijski skladi delujejo v polnem obsegu in bodo tudi v prihodnjem desetletju ena izmed gonilnih sil Evrope.“

Poleg tega, da se sedaj realizirajo digitalni projekti, projekti na področju socialnega vključevanja in okoljski projekti, ki jih financira EU, poročila kažejo, da so novosti, uvedene v obdobju financiranja 2014–2020, resnično koristne.

Novi predpogoji so prispevali k boljšemu okolju za naložbe

Marca 2017 je prva ocena novih predpogojev za uspešne naložbe (predhodni pogoji) pokazala, da so ti močne spodbude za reforme v številnih sektorjih, najsi je to skladnost z zahtevami energetske učinkovitosti ali zakonodajo o javnih naročilih ali načrtovanje naložb v inovacije, transport ali digitalne tehnologije.

Za obdobje financiranja po letu 2020 se načrtuje dodatna okrepitev povezave med skladi EU in podporo strukturnim reformam v državah članicah, kot je Komisija navedla v razmisleku o prihodnosti financ EU in predlogih za poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije, ki jih je predstavila prejšnji teden.

Manj birokracije za upravičence do sredstev iz skladov

V poročilu je navedeno, da se države članice vse pogosteje poslužujejo možnosti za poenostavitev, ki jih ponuja okvir kohezijske politike za obdobje 2014–2020, in sicer uporabljajo spletne postopke za upravljanje sredstev (e-kohezija), enostavnejše postopke za oddajo vlog za podjetja (enotne vstopne točke) ter enostavnejše načine za uveljavljanje pravice do povračil od EU.

Poenostavitev je tudi v ospredju razmisleka o strukturi prihodnje kohezijske politike z dragocenim prispevkom skupine na visoki ravni za poenostavitev, ki jo je ustanovila Komisija.

Pametnejša raba razpoložljivih virov je spodbudila večjo mobilizacijo zasebnega financiranja

V skladu s ciljem naložbenega načrta o mobilizaciji več naložb je bil vzpostavljen okvir za obdobje 2014–2020 za podporo bolj razširjeni uporabi finančnih instrumentov. Do konca leta 2016 je bilo za takšne instrumente v okviru programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov namenjenih 13,3 milijarde EUR, večinoma za podporo MSP, raziskav in inovacij ter nizkoogljičnega gospodarstva.

Več kot 76 000 podjetij trenutno prejema sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, večinoma prek finančnih instrumentov. Projekti za podporo MSP, ki so bili doslej izbrani v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so spodbudili zasebno financiranje v višini 11,5 milijarde EUR od ciljnega zneska 42 milijard EUR. 

Več informacij:

Informativni pregled – evropski strukturni in investicijski skladi v praksi

Strateško poročilo iz leta 2017 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Odprta podatkovna platforma o koheziji

 

IP/17/5201

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar