Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese structuur- en investeringsfondsen hebben al 278 miljard euro in de reële economie van Europa geïnvesteerd

Brussel, 13 december 2017

Een nieuw rapport dat vandaag verschijnt, maakt duidelijk wat de vijf EU-fondsen sinds het begin van de programmeringsperiode hebben bereikt nu de programma's voor 2014-2020 op kruissnelheid zijn gekomen.

In oktober 2017 was bijna de helft van de begroting van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor 2014-2020 aan concrete projecten toegekend. Tegen eind 2016 hadden bijna 793 500 bedrijven steun uit de fondsen ontvangen, wat heeft geleid tot naar schatting 154 000 nieuwe banen.

Al 7,8 miljoen mensen hebben steun gekregen bij het vinden van een baan of het ontwikkelen van vaardigheden, en de biodiversiteit van 23,5 miljoen hectare landbouwgrond is verbeterd. Eind 2016 waren in totaal 2 miljoen door de EU gefinancierde projecten geselecteerd, oftewel 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, heeft in dit verband gezegd: "De Europese structuur- en investeringsfondsen spelen een cruciale rol bij het versterken van de eengemaakte markt. Zij dragen bij tot economische groei en zijn de motor achter nieuwe werkgelegenheid en innovatie in Europa. Door de structuurfondsen met het Europees Fonds voor strategische investeringen te combineren, kunnen er ook meer risicovolle maar veelbelovende projecten worden gefinancierd. Ik moedig initiatiefnemers aan om deze optie te overwegen.”

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover: "Het aantal door de EU gefinancierde projecten is in amper één jaar tijd verdubbeld; het is duidelijk dat we met de uitvoering op kruissnelheid liggen. De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn nu volledig operationeel en zullen Europa de komende tien jaar voortstuwen.”

Naast de door de EU gefinancierde digitale en ecologische projecten en projecten op het gebied van sociale inclusie die momenteel van start gaan, blijkt uit het verslag dat de vernieuwingen die in de financieringsperiode 2014-2020 werden ingevoerd, echt resultaat opleveren.

Nieuwe voorwaarden hebben bijgedragen tot een beter klimaat voor investeringen

In maart 2017 bleek uit een eerste beoordeling van de nieuwe voorwaarden ("ex-antevoorwaarden") voor succesvolle investeringen dat deze een sterke stimulans zijn voor hervormingen in een breed scala van sectoren – energie-efficiëntie of wetgeving inzake overheidsopdrachten, investeringsplanning voor innovatie, vervoer of digitale technologieën.

Voor de periode na 2020 wordt overwogen om de band tussen EU-middelen en de ondersteuning van structurele hervormingen in de lidstaten nog meer te versterken, zoals geschetst in de discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën en de voorstellen van de Commissie voor de verdieping van de Europese economische en monetaire unie, dat vorige week werd gepresenteerd.

Minder bureaucratische rompslomp voor de begunstigden van de fondsen

Het verslag vermeldt dat de lidstaten in toenemende mate gebruikmaken van de mogelijkheden voor vereenvoudiging die het cohesiebeleidskader voor 2014-2020 biedt, bijvoorbeeld online procedures voor het beheer van de fondsen ("e-cohesie"), eenvoudigere aanvraagprocedures voor bedrijven (centrale loketten) en simpelere manieren voor begunstigden om aanspraak te maken op terugbetaling van de EU.

Vereenvoudiging staat ook centraal in het overleg over de architectuur van het toekomstige cohesiebeleid, met de waardevolle bijdrage van de Groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging, die de Commissie heeft ingesteld.

Een slimmer gebruik van de beschikbare middelen heeft geleid tot een grotere mobilisering van private financiering

In overeenstemming met de doelstelling van het investeringsplan voor het mobiliseren van investeringen is het regelgevingskader 2014-2020 ingesteld om een bredere inzet van financieringsinstrumenten te ondersteunen. Eind 2016 was 13,3 miljard euro uit de programma's van de ESI-fondsen vastgelegd voor financieringsinstrumenten, voornamelijk voor steun aan kmo's, onderzoek en innovatie en de koolstofarme economie.

Momenteel worden meer dan 76 000 bedrijven via financieringsinstrumenten door ESI-fondsen ondersteund. De projecten voor kmo-steun die tot nu toe in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zijn geselecteerd, vertegenwoordigen al 11,5 miljard euro aan private financiering van de in totaal beoogde 42 miljard euro. 

Meer informatie:

Factsheet over de werking van de Europese structuur- en investeringsfondsen

Strategisch verslag 2017 over de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen

Open gegevensplatform over het cohesiebeleid

 

IP/17/5201

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar