Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

U okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u europsko realno gospodarstvo već je ubrizgano 278 milijardi eura

Bruxelles, 13. prosinca 2017.

U danas objavljenom izvješću navode se postignuća fondova EU-a od početka razdoblja financiranja; istodobno je provedba programa za razdoblje od 2014. do 2020. u punom zamahu.

Do listopada 2017. za konkretne je projekte raspoređena gotovo polovina proračuna europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova predviđenog za 2014.–2020. Do kraja 2016. iz fondova je pružena potpora za gotovo 793 500 poduzeća, čime su stvorene približno 154 000 novih radnih mjesta.

Pomoć u nalaženju posla ili razvoju vještina već je pružena za 7,8 milijuna ljudi, a poboljšana je i biološka raznolikost 23,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Ukupno su do kraja 2016. za financiranje sredstvima EU-a odabrana dva milijuna projekata, milijun više nego godinu prije.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Europski strukturni i investicijski fondovi imaju ključnu ulogu u jačanju našeg jedinstvenog tržišta. Potiču rast našega gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i inoviranje u Europi. Usto, kombiniranje strukturnih fondova s Europskim fondom za strateška ulaganja omogućuje financiranje rizičnijih, ali obećavajućih projekata. Pozivam promotore projekata da razmotre tu mogućnost.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu dodala je: Broj projekata financiranih sredstvima EU-a udvostručio se samo u jednoj godini, a provedba je u punom zamahu. Europski strukturni i investicijski fondovi potpuno su operativni i davat će vjetar u jedra Europi u sljedećem desetljeću.

Izvješće pokazuje da započinje realizacija projekata financiranih sredstvima EU-a u digitalnom području, području socijalnog uključivanja i području okoliša, ali i da su se novine uvedene za razdoblje 2014.–2020. uistinu isplatile.

Novi preduvjeti doprinijeli su boljem ulagačkom okruženju

U ožujku 2017. prva procjena novih preduvjeta za uspješna ulaganja (ex ante uvjeti”) pokazala je da su oni snažan poticaj reformama u nizu raznovrsnih područja: usklađivanju sa zakonodavstvom o energetskoj učinkovitosti odnosno javnoj nabavi, investicijskom planiranju inovacija, prometu i digitalnim tehnologijama.

Za razdoblje financiranja nakon 2020. predviđeno je dodatno jačanje veza među fondovima EU-a i potpore strukturnim reformama u državama članicama, što je navedeno u Komisijinom Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a i njezinim prijedlozima za produbljivanje ekonomske i monetarne unije, koji su predstavljeni prošli tjedan.

Smanjenje birokracije za korisnike fondova

U izvješću se navodi da se države članice sve više koriste mogućnostima za pojednostavnjivanje iz okvira kohezijske politike za 2014.–2020., konkretno, internetskim postupcima upravljanja fondovima („e-kohezija”), jednostavnijim postupcima podnošenja zahtjeva za poduzeća („jedinstvene ulazne točke”) i jednostavnijim načinima na koje korisnici mogu potraživati isplate od EU-a.

Pojednostavnjenje je usto okosnica razmatranja arhitekture buduće kohezijske politike, pri čemu treba istaknuti vrijedan doprinos skupine na visokoj razini za pojednostavnjivanje koju je uspostavila Komisija.

Pametnijim raspolaganjem resursima dodatno je mobilizirano privatno financiranje

U skladu s ciljem Plana ulaganja – mobiliziranje više investicija – uspostavljen je okvir za 2014.–2020. kako bi se pružila potpora široj uporabi financijskih instrumenata. Do kraja 2016. iz programa ESI fondova za takve su instrumente izdvojene 13,3 milijarde eura, uglavnom za potporu malim i srednjim poduzećima, istraživanju, inoviranju i niskougljičnom gospodarstvu.

Iz ESI fondova financijskim se instrumentima trenutačno podupire više od 76 000 poduzeća. Za projekte potpore malim i srednjim poduzećima koji su dosad odabrani za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) mobilizirano je 11,5 milijardi eura privatnih sredstava, od predviđene 42 milijarde eura. 

Dodatne informacije:

Informativni članak – Europski strukturni i investicijski fondovi na djelu

Strateško izvješće o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova za 2017.

Otvorena podatkovna platforma o kohezijskoj politici

 

IP/17/5201

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar