Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Glifosat: Komisija odgovarja na evropsko državljansko pobudo in napoveduje večjo preglednost znanstvenih ocen

Strasbourg, 12. decembra 2017

Glifosat: Komisija odgovarja na evropsko državljansko pobudo in napoveduje večjo preglednost znanstvenih ocen

Komisija z danes sprejetim sporočilom odgovarja na evropsko državljansko pobudo „Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi“ ter se zavezuje, da bo v letu 2018 predstavila zakonodajni predlog za še večjo preglednost in kakovost študij, ki se uporabljajo pri znanstveni oceni snovi.

 

Evropska komisija v odzivu na evropsko državljansko pobudo odgovarja tudi na pomisleke državljanov EU in napoveduje ukrepe za preglednejši postopek za registracijo, omejevanje ali prepoved uporabe pesticidov v prihodnosti.

Današnje sporočilo predstavlja naslednje cilje:

  • v odziv na državljansko pobudo podrobno pojasnjuje pravila EU o pesticidih;
  • za pomlad leta 2018 napoveduje zakonodajni predlog za okrepitev preglednosti, kakovosti in neodvisnosti znanstvenih ocen snovi, kot je dostop javnosti do surovih podatkov, in
  • napoveduje prihodnje spremembe zakonodaje, s katerimi bo okrepila pravila za opravljanje ustreznih študij, kar bi lahko na primer pomenilo vključenost javnih organov v postopek odločanja o tem, katere študije je treba opraviti v posameznem primeru.

Poleg tega je Komisija danes na podlagi temeljite znanstvene ocene vseh razpoložljivih podatkov o glifosatu, v kateri je bilo ugotovljeno, da ni povezave med glifosatom in rakom pri ljudeh, ter pozitivnega izida glasovanja predstavnikov držav članic 27. novembra 2017[1] sprejela obnovitev odobritve glifosata za pet let. Komisija sicer v primeru izpolnjevanja vseh meril za odobritev običajno predlaga petnajstletno obdobje registracije, vendar glifosat ni rutinski primer. Komisija je o tem vprašanju razpravljala večkrat in zadnjih nekaj mesecev si je prizadevala najti rešitev, ki bi pri državah članicah uživala čim širšo podporo, hkrati pa zagotavljala visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja v skladu z zakonodajo EU. Pri končnem predlogu za petletno obnovitev je upoštevala tudi najnovejši nezavezujoči resoluciji Evropskega parlamenta.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Zelo dobro je, da je več kot milijon državljanov Evropske unije posvetilo čas neposrednemu udejstvovanju o pomembnem vprašanju. Komisija je prisluhnila in bo ukrepala. Postopek odločanja na tem področju mora postati preglednejši. Spomladi bo Komisija predstavila tudi predloge o pitni vodi, ki smo jih obljubili v odgovor na drugo uspešno pobudo. Skratka, sem odločen zagovornik pravic državljanov do takega udejstvovanja ter pozivam Parlament in Svet k hitremu napredku pri naših predlogih, s katerimi bi bile evropske državljanske pobude v prihodnosti lažje uspešne.“

Komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je dejal: „Že od začetka svojega mandata odločno podpiram večjo preglednost postopka odločanja, tudi v obliki dostopa do znanstvenih študij, na katerih temeljijo odobritve aktivnih snovi. Do pomladi 2018 bom predstavil predlog, ki bo obravnaval ta vprašanja. Vendar je pomembno, da tudi države članice prevzamejo svoj del odgovornosti pri registraciji pesticidov na svojih trgih. Prav tako morajo zagotoviti trajnostno uporabo pesticidov v skladu z zahtevami za označevanje. Naši cilji so preglednost, neodvisnost in trajnostna uporaba pesticidov. To bi nam moralo biti vodilo in na to se bom osredotočil.“

 

Odgovor Komisije na zahteve evropske državljanske pobude:

1. „Prepovedati herbicide na osnovi glifosata, katerim izpostavljenost se povezuje z rakom pri človeku in povzroča degradacijo ekosistemov“:

Države članice so odgovorne za registracijo, uporabo in/ali prepoved sredstev na osnovi glifosata na svojih ozemljih. V Evropski uniji se odobrijo samo snovi, za katere obstajajo objektivni dokazi, da so varne za uporabo. Komisija je danes na podlagi temeljite znanstvene ocene vseh razpoložljivih podatkov o glifosatu, v kateri je bilo ugotovljeno, da ni povezave med glifosatom in rakom pri ljudeh, ter pozitivnega izida glasovanja predstavnikov držav članic 27. novembra 2017 sprejela obnovitev odobritve glifosata za pet let. Predsednik Juncker je to vprašanje večkrat uvrstil na dnevni red kolegija komisarjev, da bi zagotovil polno politično odgovornost Komisije. Komisija se je na podlagi teh političnih razprav in ob upoštevanju stališča Evropskega parlament odločila skrajšati obdobje predlagane obnovitve z običajnih petnajst na pet let, kar je zagotovilo kar najširšo podporo držav članic.

2. „Poskrbeti, da strokovna ocena pesticidov pri regulatorni odobritvi v EU temelji izključno na objavljenih študijah, ki jih naročijo pristojni javni organi in ne proizvajalci pesticidov“:

Komisija se popolnoma strinja, da je preglednost znanstvenih ocen in postopka odločanja bistvena za zaupanje v regulatorni okvir za varnost hrane. Ohraniti in izboljšati trdno, pregledno in neodvisno znanstveno ocenjevanje je ključnega pomena. Komisija bo do pomladi 2018 predstavila zakonodajni predlog, ki bo zajemal te in druge povezane vidike, kot je upravljanje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Komisija bo predlagala spremembo obstoječih pravil, da bi znanstvene študije postale javno dostopne. Državljani morajo razumeti postopek sprejemanja tako daljnosežnih odločitev, kot je registracija ali prepoved nekaterih snovi. Politična odgovornost in večja preglednost sta dve plati iste medalje.

3. „Za celotno EU določiti zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov, da bi bila naša prihodnost brez pesticidov“:

Politika EU je že usmerjena v zmanjševanje odvisnosti od pesticidov in doseganje prihodnosti brez pesticidov, kot zahteva evropska državljanska pobuda. Komisija si bo prizadevala zagotoviti, da države članice izpolnjujejo svoje obveznosti iz direktive o trajnostni rabi in zmanjšajo svojo odvisnost od pesticidov. Države članice so bile tudi pozvane, da v svojih nacionalnih akcijskih načrtih določijo bolj natančne in merljive cilje. Poleg tega bo Komisija za spremljanje trendov pri zmanjševanju tveganja zaradi uporabe pesticidov na ravni EU obstoječe nacionalne kazalnike tveganja dopolnila z usklajenimi kazalniki tveganja. Z njimi bi Komisija lahko ugotavljala učinkovitost ukrepov pri ocenjevanju prihodnjih možnosti politike. Na podlagi pridobljenih podatkov bo Komisija ponovno ocenila razmere ter proučila, ali so potrebni zavezujoči cilji glede pesticidov na ravni EU.

 

Naslednji koraki:

Priprava zakonodajnega predloga:Januarja 2018 bo objavljeno poročilo o preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje, v katerem bo ocenjena veljavna zakonodaja. Začelo se bo tudi javno posvetovanje, ki bo upoštevano pri pripravi predloga, ki bo po pričakovanjih predstavljen do pomladi 2018.

– V zvezi z bolj trajnostno uporabo pesticidov bo Komisija na podlagi oktobrskega poročila spremljala napredek skupaj z državami članicami.

 

Ozadje:

Postopek za obnovitev odobritve aktivne snovi glifosat je pritegnil veliko zanimanja ter sprožil širšo razpravo o registraciji in uporabi pesticidov v EU. Države članice so 27. novembra 2017 glasovale za predlog Komisije o petletni obnovitvi odobritve.

Kolegij komisarjev je na zahtevo predsednika Junckerja večkrat razpravljal o tem vprašanju. Komisija si je prizadevala za odločitev, ki bi pri državah članicah uživala čim širšo podporo, hkrati pa zagotavljala visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja v skladu z zakonodajo EU. Tak sklep je sledil celovitemu in preglednemu znanstvenemu postopku, v katerem je bilo javno objavljenih več kot 6 000 strani znanstvene ocene.

Komisija sicer v primeru izpolnjevanja vseh meril za odobritev običajno predlaga petnajstletno obdobje registracije, vendar glifosat ni rutinski primer. Pri določanju ustreznega obdobja za obnovitev so bili upoštevani drugi legitimni dejavniki, kot je dejstvo, da se o snovi hitro objavljajo dodatne informacije. Poleg tega je Komisija pri končnem predlogu za petletno obnovitev upoštevala tudi najnovejši nezavezujoči resoluciji Evropskega parlamenta. Danes uradno sprejeti sklep je skrbno upošteval tudi evropsko državljansko pobudo „Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi“.

Predsednik Juncker je že na začetku svojega mandata napovedal, da vladavina vzdržanih glasov ne pride v poštev, in predlagal spremembo t. i. pravil o postopku v odboru, ki bi povečala preglednost stališč držav članic in zagotovila več politične odgovornosti v postopku odločanja za naše državljane.

 

Več informacij:

Vsi dokumenti, vključno z današnjimi odločitvami Komisije, bodo na voljo na tem naslovu.

Vprašanja in odgovori: Odgovor Komisije na evropsko državljansko pobudo o glifosatu

Evropska državljanska pobuda „Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi

Odobritev pesticidov v EU

Informativni pregled: Pesticidi v EU: registracija in uporaba

Spremljajte nas na Twitterju: @Food_EU

 

[1] V odboru za pritožbe 27. novembra 2017 je bilo z državami članicami doseženo pozitivno mnenje z 18 glasovi za (65,71 % prebivalstva Unije), 9 proti (32,26 %) in 1 vzdržanim glasom (2,02 %).

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar