Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Glifosat: Comisia răspunde inițiativei cetățenești europene și anunță mai multă transparență în evaluările științifice

Strasbourg, 12 decembrie 2017

Glifosat: Comisia răspunde inițiativei cetățenești europene și anunță mai multă transparență în evaluările științifice

În comunicarea adoptată astăzi, Comisia răspunde inițiativei cetățenești europene (ICE) „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice” și se angajează să prezinte o propunere legislativă în 2018, pentru a spori și mai mult transparența și calitatea studiilor utilizate în evaluarea științifică a substanțelor.

 

Ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană, Comisia Europeană acordă atenția cuvenită preocupărilor cetățenilor UE și anunță măsuri care vizează o mai mare transparență a procesului de autorizare, restricționare sau interzicere a utilizării pesticidelor în viitor.

Comunicarea de astăzi stabilește pașii următori:

  • ca răspuns la inițiativa cetățenească, oferă o explicație detaliată a normelor UE privind pesticidele;
  • anunță prezentarea unei propuneri legislative în primăvara anului 2018, pentru a spori transparența, calitatea și independența evaluărilor științifice ale substanțelor, de exemplu accesul public la date brute, și
  • anunță modificări ulterioare ale legislației menite să consolideze guvernanța în domeniul efectuării de studii relevante, ceea ce ar putea include, de exemplu, implicarea autorităților publice în procesul decizional cu privire la studiile care trebuie efectuate pentru un anumit caz.

Pe lângă aceasta, după o evaluare științifică aprofundată a tuturor datelor disponibile privind glifosatul, conform căreia nu există nicio legătură între glifosat și cancerul la om, și în urma votului pozitiv al reprezentanților statelor membre exprimat în data de 27 noiembrie 2017[1], Comisia a adoptat astăzi o reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 5 ani. 15 ani reprezintă perioada pe care o propune de obicei Comisia pentru autorizații, atunci când sunt îndeplinite toate criteriile de aprobare, însă glifosatul nu este un caz obișnuit. Această chestiune a fost discutată în mai multe rânduri de către Comisie; aceasta a depus eforturi în ultimele luni în vederea adoptării unei decizii care să se bucure de un sprijin cât mai larg din partea statelor membre, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, în conformitate cu legislația UE. Propunerea finală a Comisiei pentru o reînnoire pe 5 ani a luat deopotrivă în considerare cele mai recente rezoluții fără caracter obligatoriu adoptate de Parlamentul European.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Este extraordinar faptul că peste un milion de cetățeni din UE au investit timp pentru a se implica direct într-un domeniu de mare interes. Comisia a ascultat și va lua măsuri. Avem nevoie de mai multă transparență cu privire la modul în care sunt luate deciziile în acest domeniu. În primăvara următoare, Comisia va prezenta și câteva propuneri privind apa potabilă, conform angajamentelor luate în urma unei alte inițiative de succes. În concluzie, sunt un susținător puternic al dreptului cetățenilor de a se angaja în acest mod și îndemn Parlamentul și Consiliul să avanseze rapid cu privire la propunerile noastre de a facilita organizarea inițiativelor cetățenești europene, asigurându-le astfel succesul în viitor.”

Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Încă de la începutul mandatului meu, am fost un puternic susținător al transparenței sporite în procesul decizional și al accesului la studiile științifice care stau la baza aprobării substanțelor active. Până în primăvara anului 2018, voi prezenta o propunere referitoare la aceste aspecte. Este, însă, la fel de important ca statele membre să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește autorizarea pesticidelor pe propriile piețe. De asemenea, ele trebuie să se asigure că pesticidele sunt utilizate într-un mod durabil și în deplină conformitate cu instrucțiunile de folosire. Transparența, independența și utilizarea durabilă a pesticidelor sunt obiectivele noastre. Ele ar trebui să stea la baza activității noastre și, ca atare, eforturile mele se vor concentra în această direcție”.

 

Răspunsul Comisiei la cele trei solicitări ale ICE:

1. „Interzicerea erbicidelor pe bază de glifosat, existând indicii că expunerea poate cauza cancer la oameni și că ele au contribuit la degradarea ecosistemelor”:

Statele membre sunt responsabile pentru autorizarea, utilizarea și/sau interzicerea produselor pe bază de glifosat pe teritoriile lor. În UE, sunt aprobate numai substanțele pentru care există dovezi obiective privind utilizarea în condiții de siguranță. După o evaluare științifică aprofundată a tuturor datelor disponibile privind glifosatul, conform căreia nu există nicio legătură între glifosat și cancerul la om, și în urma votului pozitiv al reprezentanților statelor membre exprimat în data de 27 noiembrie 2017, Comisia a adoptat astăzi o reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 5 ani. Președintele Juncker a inclus acest subiect pe agenda Colegiului în mai multe rânduri, pentru a asigura o asumare politică totală din partea Comisiei. Pe baza acestor discuții politice și luând în considerare poziția Parlamentului European, Comisia a decis să reducă perioada reînnoirii propuse de la durata standard de15 ani la 5 ani, decizie care a asigurat, la rândul său, un maxim de sprijin din partea statelor membre.

2. „Garantarea faptului că evaluarea științifică în vederea aprobării de către autoritățile UE de reglementare se va baza exclusiv pe studii publicate, efectuate la cererea unor autorități publice competente și nu a industriei pesticidelor”:

Comisia este întru totul de acord că transparența evaluărilor științifice și a procesului decizional este esențială pentru a se asigura încrederea în sistemul de reglementare din domeniul siguranței alimentare. Menținerea și îmbunătățirea unui sistem de evaluare științifică puternic, transparent și independent este esențială. Comisia va prezenta, până în primăvara anului 2018, o propunere legislativă referitoare la aceste aspecte, dar și la alte chestiuni relevante, cum ar fi guvernanța Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Comisia va propune modificarea normelor actuale, pentru a garanta că studiile științifice se află la dispoziția publicului. Cetățenii trebuie să fie în măsură să înțeleagă modul în care sunt adoptate astfel de decizii importante de autorizare sau de interzicere a anumitor substanțe. Responsabilitatea politică și transparența sporită reprezintă cele două fețe ale aceleiași monede.

3. „Stabilirea unor obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor în întreaga UE, pentru a se ajunge, în timp, la un viitor fără pesticide”:

Politica UE este deja orientată către reducerea dependenței de pesticide și către eliminarea acestora în viitor, așa cum se solicită în inițiativa cetățenească europeană. Comisia va depune eforturi pentru a se asigura că statele membre își respectă obligațiile care le revin în conformitate cu Directiva privind utilizarea durabilă și că își reduc dependența de pesticide. De asemenea, statele membre au fost invitate să stabilească obiective măsurabile mai precise în cadrul planurilor naționale de acțiune. În același timp, pentru a monitoriza tendințele în materie de reducere a riscurilor utilizării pesticidelor la nivelul UE, Comisia va institui indicatori de risc armonizați, pe lângă indicatorii de risc utilizați la nivel național. Aceștia vor permite Comisiei să determine eficacitatea măsurilor în contextul evaluării viitoarelor opțiuni strategice. Comisia va reevalua situația pe baza datelor rezultate și va analiza necesitatea unor obiective obligatorii la nivelul UE în materie de pesticide.

 

Etapele următoare:

- Cu privire la elaborarea unei propuneri legislative:În ianuarie 2018, se va publica un raport privind verificarea adecvării legislației generale în sectorul alimentar, care va trece în revistă legislația în vigoare. De asemenea, se va lansa o consultare publică, care va alimenta procesul de elaborare a propunerii preconizate pentru primăvara anului 2018.

- Cu privire la utilizarea mai durabilă a pesticidelor, Comisia va urmări împreună cu statele membre evoluțiile în acest sens, pe baza unui raport publicat în luna octombrie a anului trecut.

 

Context:

Procedura de reînnoire a aprobării substanței active glifosat a generat un interes deosebit și o dezbatere amplă referitoare la autorizarea și utilizarea pesticidelor în UE. La 27 noiembrie 2017, statele membre ale UE au votat în favoarea propunerii Comisiei referitoare la reînnoirea, pentru încă 5 ani, a aprobării acestei substanțe.

La solicitarea președintelui Juncker, chestiunea a fost discutată de mai multe ori de Colegiul comisarilor. Comisia a urmărit adoptarea unei decizii care să se bucure de un sprijin cât mai larg din partea statelor membre, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, în conformitate cu legislația UE. Această decizie a fost rezultatul unui proces științific amplu și transparent, în cadrul căruia au fost publicate peste 6 000 de pagini de evaluări științifice.

15 ani reprezintă perioada pe care o propune de obicei Comisia pentru autorizații, atunci când sunt îndeplinite toate criteriile de aprobare, însă glifosatul nu este un caz obișnuit. Pentru stabilirea perioadei de reînnoire corespunzătoare, au fost luați în considerare și alți factori legitimi, cum ar fi faptul că publicarea de noi informații referitoare la substanță are loc cu o mare frecvență. În plus, propunerea finală a Comisiei pentru o reînnoire pe 5 ani a luat în considerare cele mai recente rezoluții fără caracter obligatoriu adoptate de Parlamentul European. Decizia adoptată oficial astăzi a acordat deopotrivă atenția cuvenită inițiativei cetățenești europene „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice”.

Încă de la începutul mandatului său, președintele Juncker a anunțat că guvernarea prin abținere nu reprezintă o opțiune și a propus modificarea așa-numitelor reguli privind comitologia, pentru a mări transparența cu privire la pozițiile adoptate de statele membre și pentru a asigura o mai mare responsabilitate politică în procesul decizional, în beneficiul cetățenilor.

 

Pentru informații suplimentare:

Toate documentele, inclusiv deciziile aferente adoptate astăzi de Comisie, vor fi disponibile la această adresă.

Întrebări și răspunsuri: Răspunsul Comisiei la ICE privind glifosatul

Inițiativa cetățenească europeană: „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice

Aprobarea pesticidelor în UE

Fișă informativă: „Pesticidele în UE: autorizare și utilizare”

Urmăriți-ne pe Twitter: @Food_EU

 

[1] Comitetul de apel din 27 noiembrie 2017, s-a adoptat un aviz pozitiv împreună cu statele membre, 18 dintre acestea (65,71 % din populația UE) au votat în favoarea reînnoirii, 9 (32,26 %) au votat împotrivă și 1 (2,02 %) s-a abținut.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar