Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Glifosat: Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu i najavljuje više transparentnosti u znanstvenim procjenama

Strasbourg, 12. prosinca 2017.

Glifosat: Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu i najavljuje više transparentnosti u znanstvenim procjenama

Danas donesenom Komunikacijom Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida“ i obvezuje se iznijeti zakonodavni prijedlog u 2018. kako bi još više povećala transparentnost i kvalitetu studija koje se upotrebljavaju kao temelj za znanstvene procjene tvari.

 

Kao odgovor na europsku građansku inicijativu Europska komisija odgovara na zabrinutost građana EU-a i najavljuje mjere kojima je cilj osiguranje veće transparentnosti postupka odobrenja, ograničenja ili zabrane pesticida.

Današnjom komunikacijom precizira se sljedeće:

  • kao odgovor na građansku inicijativu, navode se detaljna objašnjenja propisa EU-a o pesticidima;
  • najavljuje se zakonodavni prijedlog za proljeće 2018. kojemu je cilj povećanje transparentnosti, kvalitete i neovisnosti znanstvenih procjena tvari, primjerice pristup javnosti neobrađenim podacima te
  • se najavljuju buduće izmjene zakonodavstva kako bi se ojačalo upravljanje relevantnim studijama, među ostalim primjerice sudjelovanje javnih tijela u postupku odlučivanja o tome koje se studije trebaju provesti za određeni predmet.

Osim toga, na temelju iscrpne znanstvene procjene svih dostupnih podataka o glifosatu, u kojoj je zaključeno da ne postoji veza između glifosata i raka kod ljudi, te pozitivnog ishoda glasovanja predstavnika država članica 27. studenoga 2017. [1], Komisija je danas donijela odluku o produljenju odobrenja glifosata na razdoblje od 5 godina. Komisija obično predlaže odobrenje na 15 godina ako su ispunjeni svi kriteriji odobrenja, međutim, glifosat nije uobičajen slučaj. Komisija je u više navrata razmatrala to pitanje i posljednjih mjeseci radila na donošenju odluke koja će dobiti najveću moguću potporu država članica te osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Pri donošenju Komisijina završnog prijedloga za produljenje na 5 godina u obzir su uzete i posljednje neobvezujuće rezolucije koje je donio Europski parlament.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Odlično je da je više od milijun građana EU-a posvetilo svoje vrijeme kako bi se izravno uključilo u rješavanje važnog pitanja. Komisija ih je poslušala i sada će djelovati. Potrebna je veća transparentnost u donošenju odluka u tom području. Na proljeće će Komisija donijeti prijedloge o pitkoj vodi koje smo obećali kao odgovor na uspješnu inicijativu. Da zaključim, snažno podupirem pravo građana da se uključe u rješavanje ovog pitanja i pozivam Parlament i Vijeće da brzo donesu prijedloge kako bi europske građanske inicijative u budućnosti bile uspješnije.“

Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, izjavio je: „Od početka svojeg mandata snažno sam podupirao veću transparentnost u donošenju odluka i u pristupu znanstvenim studijama na kojima se temelji odobrenje aktivnih tvari. Do proljeća 2018. iznijet ću prijedlog za rješavanje tih pitanja. No jednako je važno da države članice preuzmu odgovornost u pogledu odobravanja pesticida na svojim tržištima. Moraju osigurati i da se pesticidi upotrebljavaju održivo i u potpunosti u skladu sa zahtjevima označavanja. Naši su ciljevi transparentnost, neovisnost i održiva uporaba pesticida. Ona bi trebala biti temelj našeg rada i na to ću biti usmjeren.”

 

Komisijin odgovor na tri zahtjeva europske građanske inicijative:

1. „Zabrana herbicida koji sadrže glifosat, izloženost kojem se povezuje s rakom kod ljudi i koji dovodi do narušavanja ekosustava”:

Države članice odgovorne su za odobravanje, upotrebu i/ili zabranu proizvoda na bazi glifosata na svojim državnim područjima. U EU-u odobrene su samo tvari za koje postoje objektivni dokazi za sigurnu upotrebu. Na temelju iscrpne znanstvene procjene svih dostupnih podataka o glifosatu, u kojoj je zaključeno da ne postoji veza između glifosata i raka kod ljudi, te pozitivnog ishoda glasovanja predstavnika država članica 27. studenoga 2017., Komisija je donijela odluku o produljenju odobrenja glifosata na razdoblje od 5 godina. Predsjednik Juncker to je pitanje uvrstio na dnevni red Kolegija u više navrata, kako bi se osigurao potpunu političku odgovornost Komisije. Na temelju tih političkih rasprava i uzimajući u obzir stajalište Europskog parlamenta, Komisija je odlučila smanjiti razdoblje produljenja s uobičajenih 15 na 5 godina, u čemu je dobila najveću moguću potporu država članica.

2. „Osiguravanje da se znanstvena evaluacija pesticida u cilju regulatornog odobrenja EU-a temelji isključivo na objavljenim studijama naručenim od strane nadležnih javnih vlasti, a ne od industrije pesticida”:

Komisija se u potpunosti slaže da je transparentnost u znanstvenim procjenama i donošenju odluka ključna za osiguravanje povjerenja u regulatorni sustav za sigurnost hrane. Od ključne je važnosti očuvanje i poboljšanje snažne, transparentne i neovisne znanstvene procjene. Komisija će 2018. iznijeti zakonodavni prijedlog kojim će biti obuhvaćeni svi relevantni aspekti, primjerice upravljanje Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) do proljeća 2018. Komisija će predložiti izmjenu postojećih propisa za osiguravanje dostupnosti znanstvenih studija javnosti. Građani moraju biti u mogućnosti razumjeti kako se donose takve dalekosežne odluke o odobrenju ili zabrani određenih tvari. Politička odgovornost i veća transparentnost dvije su strane iste medalje.

3. „Određivanje obaveznih ciljeva smanjenja upotrebe pesticida u svrhu ostvarenja budućnosti bez pesticida”:

Politika EU-a već je usmjerena na smanjenje ovisnosti o pesticidima i izgradnju budućnosti bez pesticida, kako zahtjeva europska građanska inicijativa. Komisija će nastojati osigurati da države članice ispunjavaju svoje obveze u skladu s Direktivom o održivoj uporabi i smanjuju ovisnost o pesticidima. Države članice pozvane su i da u svojim nacionalnim akcijskim planovima utvrde preciznije i mjerljivije ciljeve. Osim toga, kako bi pratila trendove u području smanjenja rizika od uporabe pesticida na razini EU-a, Komisija će, uz postojeće nacionalne pokazatelje rizika, utvrditi usklađene pokazatelje rizika. Time bi se Komisiji omogućilo da utvrdi djelotvornost mjera pri ocjeni budućih političkih opcija. Komisija će ponovno procijeniti situaciju na temelju dobivenih podataka i procijeniti potrebu za utvrđivanjem obveznih ciljeva za pesticide na razini EU-a.

 

Sljedeći koraci:

Priprema zakonodavnog prijedloga:U siječnju 2018. bit će objavljeno izvješće o provjeri prikladnosti Općih propisa o hrani u kojem će se ocijeniti zakonodavstvo na snazi. Bit će pokrenuto i javno savjetovanje kojim će se pridonijeti pripremanju prijedloga koji će biti iznesen do proljeća 2018.

– Kad je riječ o održivijoj uporabi pesticida, Komisija će na temelju izvješća koje je objavljeno u listopadu procijeniti stanje zajedno s državama članicama.

 

Kontekst:

Postupak produljenja odobrenja aktivne tvari glifosat potaknuo je veliki interes i širu raspravu o odobrenju i upotrebi pesticida u EU-u. Države članice glasovale su 27. studenoga 2017. u korist Komisijina prijedloga za odobrenje na 5 godina.

Na zahtjev predsjednika Junckera o toj se temi raspravljalo više puta na Kolegiju povjerenika. Komisija je radila na donošenju odluke uz najveću moguću potporu država članica i osigurala visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Temeljila se na sveobuhvatnom i transparentnom znanstvenom postupku u okviru kojeg je objavljeno više od 6000 stranica znanstvenih procjena.

Bez obzira na to što je 15 godina razdoblje na koje Komisija obično predlaže odobrenje ako su ispunjeni svi kriteriji odobrenja, glifosat nije bio uobičajen slučaj. Pri određivanju odgovarajućeg razdoblja za produljenje u obzir su uzeti drugi legitimni čimbenici, primjerice činjenica da se za tu tvar velikom brzinom objavljuju dodatni podaci. Nadalje, pri donošenju Komisijina završnog prijedloga za produljenje na 5 godina u obzir su uzete posljednje neobvezujuće rezolucije koje je donio Europski parlament. Odluka je danas službeno donesena, a pri njezinu donošenju pažljivo je proučena europska građanska inicijativa „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida”.

Predsjednik Juncker već je na početku svojeg mandata najavio da upravljanje suzdržanim glasovima ne dolazi u obzir i predložio promjenu takozvanih pravila komitologije u cilju povećanja transparentnosti u pogledu stajališta država članica i osiguranja veće političke odgovornosti u postupku donošenja odluka u ime naših građana.

 

Dodatne informacije:

Svi dokumenti, uključujući odluke koje je Komisija donijela danas, bit će dostupni ovdje.

Pitanja i odgovori: Odgovor Komisije na europsku građansku inicijativu o glifosatu

Europska građanska inicijativa: „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida

Odobravanje pesticida u EU-u

Informativni članak: „Pesticidi u EU-u: odobrenje i uporaba“

Pratite nas na Twitteru: @Food_EU

 

[1]Na žalbenom odboru 27. studenoga 2017. države članice dale su pozitivno mišljenje: 18 država članica (65,71 % stanovnika EU-a) glasalo je u korist produljena, a devet država članica (32,26 %) protiv, dok je jedna bila suzdržana (2,02 %).

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar