Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

#InvestEU: Kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen välkomnar den förlängda och bättre Europeiska fonden för strategiska investeringar

Strasbourg den 12 december 2017

Europaparlamentet röstar för Efsi 2.0

I dag röstade Europaparlamentets ledamöter för att förlänga och utöka Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), grundbulten i investeringsplanen för Europa. Detta är sista steget efter den principöverenskommelse som Europaparlamentet och EU-länderna ingick den 13 september.

– Investeringsplanen har skapat verklig nytta för företag i hela EU, säger EU-kommissionens vice ordförande sysselsättningsansvarige Jyrki Katainen. Och vi vill göra mer. Vi har tagit till oss synpunkterna på hur Europeiska fonden för strategiska investeringar fungerar, och vi har gjort en hel del förbättringar. Vi skapar ännu mer insyn i fondens investeringsbeslut och ger mer tekniskt stöd lokalt. Vi förlänger också fondens löptid till slutet av 2020 och ökar investeringsmålet till 500 miljarder euro. Fonden har redan hjälpt till att skapa 300 000 nya jobb – nu ska vi inte tappa tempo.

– I början möttes Efsi med viss skepsis, säger Europeiska investeringsbankens ordförande Werner Hoyer. Men de senaste två och ett halvt åren har vi visat att initiativet har gett resultat – det har stöttat tusentals företag och skapat hundratusentals nya jobb. Jag är stolt över att EIB-gruppens expertis haft så stor betydelse för återhämtningen i EU, och jag är väldigt glad att vi genom förlängningen av Efsi i dag får chansen att uträtta ännu mer.

Förordningen om Efsi 2.0 är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2018. Det nya och bättre Efsi förlängs från mitten av 2018 till slutet av 2020 och investeringsmålet höjs från 315 miljarder euro till minst 500 miljarder euro:

Ökad insyn

I det nya Efsi ska investeringskommittén lägga ut sina beslut på nätet, där de motiverar varför de valt ut projekt som får stöd av EU:s budgetgaranti. Resultattavlan med indikatorer ska offentliggöras varje gång ett Efsi-projekt undertecknas. I det nya Efsi finns också en mer detaljerad definition av vad som gör att ett projekt kan få Efsi-stöd, den s.k. additionalitetsprincipen.

Fler hållbara projekt

Minst 40 % av Efsis projekt inom infrastruktur och innovation ska bidra till klimatåtgärder i enlighet med Parisavtalet. Efsi 2.0 inriktas också uttryckligen på nya sektorer: hållbart jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk.

Mer fokus på små projekt

Med tanke på hur framgångsrikt Efsi varit på att stödja småföretag (528 000 små och medelstora företag hade i november 2017 fått stöd) ska det nya Efsi öka andelen garantier för små och medelstora företag från 26 % till 40 %. Det nya Efsi uppmuntrar också EIB-gruppen att hjälpa de nationella utvecklingsbankerna att starta investeringsplattformar för att paketera flera små projekt efter ämne eller region för att attrahera investerare.

Mer tekniskt stöd på lokal nivå

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, som förvaltas gemensamt av EU-kommissionen och EIB, har visat sig vara en värdefull resurs för företag som behöver tekniskt stöd för att få igång ett projekt. I det nya Efsi ska arbetet vid Europeiska centrumet för investeringsrådgivning stärkas genom mer skräddarsytt stöd på plats och nära samarbete med de nationella utvecklingsbankerna.

Bättre företagsklimat i EU

Enligt kommissionens höstprognos och EIB:s investeringsrapport ökar investeringarna i EU gradvis. De har dock fortfarande inte kommit upp i samma nivå som före krisen. I arbetsprogrammet för 2018 tillkännagav kommissionen att den ska utvärdera vad som gjorts för att förbättra företagsklimatet och för att undanröja hinder för investeringar sedan Junckerkommissionen tillträdde, både i EU och ute i medlemsländerna.

 

Bakgrund

Investeringsplanen för Europa (Junckerplanen) främjar investeringar för nya jobb och tillväxt genom att använda nya och befintliga medel smartare, undanröja hinder för investeringar och öka synligheten för och ge tekniskt bistånd till investeringsprojekt. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är kärnan i Junckerplanen. Den lämnar en förlustgaranti så att EIB kan investera i fler, ofta mer riskfyllda projekt.

De Efsi-projekt och avtal som godkänts för finansiering hittills torde få fram över 250 miljarder i investeringar och ge stöd till omkring 528 000 små och medelstora företag i EU:s 28 länder. EIB uppskattar att Efsi 2020 kommer att ha bidragit till att skapa 700 000 jobb och ökat EU:s BNP med 0,7 %.

Europeiska investeringsbanken (EIB) sköter de långfristiga lånen inom Europeiska unionen och ägs av medlemsländerna. Den ger långfristiga lån för sunda investeringar och bidrar på så sätt till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i EIB-gruppen. Dess uppdrag är att ge stöd till mikroföretag och små och medelstora företag i Europa genom att hjälpa dem att hitta kapital. 

 

Läs mer

Faktablad: Vad är nytt i Efsi 2.0?

Faktablad: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – Vanliga frågor

Investeringsplanens webbplats med senaste nytt och resultat från Efsi

EIB:s Efsi-webbplats med alla Efsi-projekt och hur man ansöker om finansiering

Investeringsrådgivning: tekniskt stöd till projektansvariga och småföretag

Projektportal: kostnadsfri tjänst som för samman investerare och investeringsmöjligheter

IP/17/5169

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar