Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

#InvestEU: Comisia și Grupul Băncii Europene de Investiții salută adoptarea finală a versiunii prelungite și îmbunătățite a Fondului european pentru investiții strategice

Strasbourg, 12 decembrie 2017

Votul în plen al Parlamentului European dă undă verde FEIS 2.0

Astăzi, membrii Parlamentului European au votat adoptarea regulamentului de prelungire și îmbunătățire a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), elementul central al Planului de investiții pentru Europa. Această ultimă etapă încununată de succes a fost precedată de acordul de principiu încheiat de Parlamentul European și de statele membre la 13 septembrie.

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Planul de investiții a adus beneficii reale întreprinderilor din Europa. Vrem să facem și mai mult. Am analizat reacțiile primite privind modul în care funcționează Fondul european pentru investiții strategice și am făcut unele îmbunătățiri. Am sporit transparența deciziilor de investiții ale FEIS și asistența tehnică furnizată la nivel local. De asemenea, prelungim durata FEIS până la sfârșitul anului 2020, iar obiectivul de investiții crește la 500 de miliarde EUR. FEIS a contribuit deja la crearea a 300 000 de locuri de muncă și ne dorim să continuăm în același ritm.”

„Când am anunțat pentru prima dată crearea FEIS, inițiativa a fost întâmpinată cu scepticism,” a declarat președintele Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer. „În ultimii doi ani și jumătate, am dovedit faptul că această inițiativă și-a îndeplinit obiectivele: ea a sprijinit mii de întreprinderi și a creat sute de mii de locuri de muncă. Sunt mândru că expertiza grupului BEI a jucat un rol atât de important în redresarea Europei și mă bucur să constat că prelungirea duratei FEIS, votată astăzi, ne dă ocazia să facem și mai mult.

Regulamentul FEIS 2.0 este prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. Pe lângă prelungirea duratei de aplicare de la mijlocul anului 2018 până la sfârșitul anului 2020 și creșterea obiectivului de investiții de la 315 miliarde EUR la cel puțin 500 de miliarde EUR, noua versiune îmbunătățită a FEIS prezintă următoarele caracteristici:

O transparență sporită

În cadrul noului FEIS, Comitetul pentru investiții își va publica deciziile online, indicând motivele pentru care a ales ca un proiect să primească sprijin sub forma unei garanții din bugetul UE. Tabloul de bord al indicatorilor va fi publicat după semnarea fiecărui proiect FEIS. De asemenea, noul regulament oferă o definiție mai detaliată a criteriilor de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un proiect pentru a obține sprijin din partea FEIS, așa-numita „adiționalitate”.

O proporție mai ridicată de proiecte durabile

Cel puțin 40 % din proiectele de infrastructură și de inovare sprijinite de FEIS vor urmări să contribuie la combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris. De asemenea, FEIS 2.0 vizează în mod explicit noi sectoare, și anume agricultura, silvicultura, pescuitul și acvacultura durabile.

O importanță sporită acordată proiectelor mici

Având în vedere succesul FEIS în sprijinirea întreprinderilor mici (528 000 de IMM-uri beneficiau deja de sprijin în noiembrie 2017), noua versiune a FEIS va crește procentul garanției pentru IMM-uri de la 26 % la 40 %. Noul FEIS încurajează, de asemenea, grupul BEI să sprijine băncile naționale de promovare să creeze platforme de investiții pentru a grupa mai multe proiecte de mici dimensiuni în funcție de temă sau regiune, în vederea atragerii de investitori.

Asistență tehnică sporită la nivel local

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, care este gestionată în comun de Comisie și BEI, se dovedește a fi o resursă utilă pentru întreprinderile care au nevoie de asistență tehnică pentru a-și lansa proiectul. În cadrul FEIS 2.0, activitatea platformei va fi îmbunătățită prin intensificarea asistenței personalizate pe teren, lucrând în strânsă cooperare cu băncile naționale de promovare.

Îmbunătățirea mediului de afaceri în UE

După cum au arătat recent previziunile de toamnă ale Comisiei și raportul de investiții al BEI, nivelurile investițiilor în UE cresc treptat. Cu toate acestea, ele nu sunt încă la nivelul de dinaintea crizei. În programul său de lucru pentru 2018, Comisia a anunțat că va efectua o evaluare completă a acțiunilor realizate pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și a reduce obstacolele în calea investițiilor de la începutul mandatului Comisiei Juncker, atât la nivelul UE, cât și în statele membre.

 

Context

Planul de investiții pentru Europa, denumit și Planul Juncker, se axează pe stimularea investițiilor pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este elementul central al Planului Juncker. Acesta oferă o garanție de primă pierdere, ceea ce permite BEI să investească într-un număr mai mare de proiecte, adesea mai riscante.

Până în prezent, proiectele și acordurile de finanțare FEIS aprobate ar trebui să mobilizeze peste 250 de miliarde EUR în investiții și să sprijine aproximativ 528 000 de IMM-uri din toate cele 28 de state membre. BEI estimează că, până în 2020, FEIS va contribui la crearea a 700 000 de locuri de muncă și va crește PIB-ul UE cu 0,7 %.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția Uniunii Europene care acordă împrumuturi pe termen lung, acționarii ei fiind statele membre. Aceasta pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele politice ale UE. Fondul european de investiții (FEI) face parte din grupul Băncii Europene de Investiții. Principala sa misiune este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (MIMM) din Europa, oferindu-le asistență pentru a accesa finanțare. 

 

Informații suplimentare

Fișă informativă: Ce este nou în FEIS 2?

Notă de informare: Prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) - Întrebări frecvente

Site-ul Planului de investiții: ultimele știri și rezultate privind FEIS

Site-ul BEI privind FEIS: lista completă a proiectelor finanțate din FEIS și procedura de solicitare a finanțării

Consiliere în materie de investiții: asistență tehnică pentru promotorii de proiecte și întreprinderile mici

Portalul pentru proiecte: serviciu gratuit care vizează să pună în legătură oportunitățile de investiții și investitorii

IP/17/5169

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar