Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

#InvestEU: Komisija i Europska investicijska banka pozdravljaju konačno donošenje produljenog i unaprijeđenog Europskog fonda za strateška ulaganja

Strasbourg, 12. prosinca 2017.

EFSU 2.0 dobio zeleno svjetlo na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta

Zastupnici Europskog parlamenta danas su izglasali donošenje Uredbe za produljenje i pojačanje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg stupa Plana ulaganja za Europu. Taj je uspješni završni korak uslijedio nakon što su se 13. rujna Europski parlament i države članice o njemu načelno usuglasili.

Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Plan ulaganja već donosi stvarne koristi poduzećima diljem Europe, ali mi želimo učiniti još više. Razmotrili smo povratne informacije o tome kako Europski fond za strateška ulaganja funkcionira i uveli određena poboljšanja. Učinit ćemo odluke o ulaganjima iz EFSU-a još transparentnijima i pružiti još više tehničke potpore na lokalnoj razini. Osim toga, produljujemo trajanje EFSU-a do kraja 2020., a njegov cilj ulaganja povećavamo na 500 milijardi eura. EFSU je već pridonio stvaranju 300 000 radnih mjesta – zadržimo taj zamah!”

„Kad smo prvi put najavili EFSU, neki su bili skeptični”, izjavio je predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer. „U zadnje dvije i pol godine pokazala se uspješnost te inicijative – pružila je potporu tisućama poduzeća i stvorila stotine tisuća radnih mjesta.Ponosim se time što je stručnost Grupe EIB-a odigrala važnu ulogu u oporavku Europe i posebno mi je drago što nam je današnje produljenje EFSU-a dalo priliku da učinimo još više.”

Očekuje se da će Uredba o EFSU-u 2.0 stupiti na snagu 1. siječnja 2018. Uz produljenje roka sa sredine 2018. na kraj 2020. i povećanje cilja ulaganja s 315 milijardi na najmanje 500 milijardi eura, značajke su novog i poboljšanog EFSU-a sljedeće:

Veća transparentnost

U okviru novog EFSU-a Investicijski odbor objavljivat će svoje odluke na internetu i tako pokazati kako odabire projekte koji će primiti potporu iz proračunskog jamstva EU-a. Tablica pokazatelja objavit će se nakon potpisivanja za svaki projekt koji se podupire iz EFSU-a. Osim toga, u novoj se Uredbi detaljnije definira što čini projekt prihvatljivim za potporu iz EFSU-a, tzv. „aditivnost”.

Veći udio održivih projekata

Najmanje 40 % infrastrukturnih i inovacijskih projekata EFSU-a bit će osmišljeno kako bi doprinijeli mjerama u području klime u skladu s Pariškim sporazumom. Osim toga, EFSU 2.0 izričito je usmjeren na nove sektore: održivu poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i akvakulturu.

Veći naglasak na male projekte

S obzirom na uspješnost potpore EFSU-a malim poduzećima, od koje je od studenoga 2017. 528 000 MSPO-ova već počelo ostvarivati korist, jamstvo za MSP-ove u produljenom će se EFSU-u povećati s 26 % na 40 %. Uz to, novim se EFSU-om potiče Grupu EIB-a da pomogne nacionalnim razvojnim bankama u uspostavi investicijskih platformi kako bi se nekoliko manjih projekata grupiralo s obzirom na temu ili regiju radi privlačenja ulagatelja.

Veća tehnička potpora na lokalnoj razini

Europski savjetodavni centar za ulaganja, kojim zajedno upravljaju Komisija i EIB, pokazao se kao koristan resurs za poduzeća kojima je za pokretanje projekata potrebna tehnička potpora. Rad savjetodavnog centra u okviru EFSU-a 2.0 pojačat će se kako bi uključivao više prilagođene pomoći na terenu i usku suradnju s nacionalnim razvojnim bankama.

Poboljšanje poslovnog okruženja u EU-u

Kako su nedavno pokazali Komisijina jesenska prognoza i EIB-ovo izvješće o ulaganjima, razine ulaganja u EU-u postupno rastu. Međutim, ulaganja se još nisu vratila na razine prije krize. Komisija je u programu rada za 2018. najavila da će provesti sveobuhvatnu procjenu mjera poduzetih za poboljšanje poslovnog okruženja i uklanjanje prepreka ulaganjima od početka mandata Junckerove Komisije, na razini EU-a i na razini država članica.

 

Kontekst

Plan ulaganja za Europu, tzv. Junckerov plan, usmjeren je na poticanje ulaganja radi stvaranja radnih mjesta i rasta uz upotrebu novih i postojećih financijskih sredstava, uklanjanje prepreka ulaganjima i osiguravanje vidljivosti projekata ulaganja te tehničke pomoći tim projektima. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) središnji je stup Junckerova plana. Njegovo jamstvo u slučaju prvog gubitka omogućuje EIB-u da ulaže u više projekata i u rizičnije projekte.

Očekuje se da će se projektima i sporazumima EFSU-a koji su dosad odobreni za financiranje mobilizirati više od 250 milijardi eura ulaganja i poduprijeti 528 000 MSP-ova diljem 28 država članica. EIB procjenjuje da će do 2020. EFSU pomoći u stvaranju 700 000 radnih mjesta i povećati BDP EU-a za 0,7 %.

Europska investicijska banka (EIB) institucija je Europske unije za dugoročno kreditiranje u vlasništvu država članica. Svoja dugoročna financijska sredstva stavlja na raspolaganje za potrebe zdravih ulaganja kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva politika EU-a. Europski investicijski fond (EIF) dio je Grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija podupiranje europskih malih i srednjih poduzeća (MSP) tako da im pomaže da pristupe financiranju. 

 

Dodatne informacije

Informativni članak: Što je novo u EFSU-u 2.0?

Memo: Produljenje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) – najčešća pitanja

Internetska stranica Plana ulaganja: najnovije vijesti o EFSU-u i rezultati EFSU-a

EIB-ova internetska stranica o EFSU-u: cjelovit popis projekata EFSU-a i kako se prijaviti za financiranje

Savjetodavni centar za ulaganja: tehnička pomoć za promotore projekata i mala poduzeća

Europski portal projekata ulaganja: besplatna usluga za povezivanje ulagatelja s prilikama za ulaganja

IP/17/5169

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar