Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

#InvestEU: Komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä ovat tyytyväisiä laajennetun ja parannetun Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) saamaan lopulliseen hyväksyntään

Strasbourg 12. joulukuuta 2017

Euroopan parlamentin täysistuntoäänestyksessä vihreä valo ESIR 2.0:lle

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät äänestyksessään tänään asetuksen, jolla laajennetaan ja vahvistetaan Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa. Lopullinen hyväksyntä oli mahdollista jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin 13. syyskuuta antaman periaatteellisen hyväksynnän jälkeen.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan yritykset kaikkialla Euroopassa saavat investointiohjelmasta todellisia etuja. ”Haluamme lisätä etuja entisestään. Olemme kuunnelleet saamamme palautteen siitä, miten Euroopan strategisten investointien rahasto toimii, ja olemme tehneet joitakin parannuksia. Teemme rahaston sijoituspäätöksistä entistä avoimempia ja annamme enemmän teknistä tukea paikallistasolla. Lisäksi jatkamme ESIR-rahaston toimintakautta vuoden 2020 loppuun ja nostamme investointitavoitteen 500 miljardiin euroon. ESIR on jo auttanut luomaan 300 000 työpaikkaa – jatketaan samaan malliin”.

Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer puolestaan sanoi, että ESIR:iin suhtauduttiin aluksi varauksellisesti. ”Tämä aloite on kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana osoittanut toimivuutensa – sen avulla on tuettu tuhansia yrityksiä ja luotu satoja tuhansia uusia työpaikkoja.Olen ylpeä siitä, että EIP-ryhmän asiantuntemuksella on ollut niin tärkeä rooli Euroopan elpymisessä. Erityisen iloinen olen siitä, että tämänpäiväisen ESIR-rahaston laajennuksen kautta saamme vieläkin enemmän aikaan.

ESIR 2.0 -asetuksen odotetaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2018. Sen lisäksi, että rahaston toiminta-aikaa jatkettiin vuoden 2018 puolivälistä vuoden 2020 loppuun ja investointitavoite korotettiin 315 miljardista eurosta vähintään 500 miljardiin euroon, ESIR-rahasto saa seuraavat uudet ja parannetut ominaisuudet:

Enemmän avoimuutta

Uudessa ESIR-rahastossa investointikomitea julkaisee internetissä päätöksensä ja syyt siihen, miksi hankkeelle päätettiin myöntää tukea EU:n talousarviotakuusta. Indikaattoreiden tulostaulu julkaistaan jokaisen ESIR-hankkeen allekirjoittamisen jälkeen. Uudessa asetuksessa määritellään myös tarkemmin se, minkälaisille hankkeille voi saada tukea ESIR-rahastosta eli tukikelpoisuusehtoihin kuuluva ”täydentävyys”.

Enemmän kestäviä hankkeita

Vähintään 40 prosentissa ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovaatiohankkeista pyritään edistämään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen mukaisesti. ESIR 2.0 on nimenomaisesti suunnattu myös uusille aloille: kestävä maa- ja metsätalous, kalastus ja vesiviljely.

Enemmän pieniä hankkeita

Koska ESIR-toimet ovat onnistuneet hyvin pienten yritysten tukemisessa (tuensaajiksi on kirjattu jo 528 000 pk-yritystä marraskuusta 2017 alkaen), laajennetussa ESIR-rahastossa pk-yrityksille myönnettävän takuun osuus nostetaan 26 prosentista 40 prosenttiin. Uudessa ESIR-rahastossa EIP-ryhmää kannustetaan auttamaan kansallisia kehityspankkeja ottamaan käyttöön investointijärjestelyjä, joissa niputetaan useita pienimuotoisia hankkeita aiheittain tai alueittain sijoittajien houkuttelemiseksi.

Enemmän teknistä tukea paikallistasolla

Euroopan investointineuvontakeskus, jota komissio ja EIP hallinnoivat yhteisesti, on osoittautumassa hyödylliseksi yrityksille, jotka tarvitsevat teknistä tukea hankkeiden käynnistämiseen. ESIR 2.0:ssa investointineuvontakeskuksen työtä tehostetaan antamalla enemmän räätälöityä apua ruohonjuuritasolla ja toimimalla tiiviissä yhteistyössä kansallisten kehityspankkien kanssa.

Parempi liiketoimintaympäristö

Kuten kävi hiljattain ilmi komission syksyn talousennusteesta ja Euroopan investointipankin investointiraportista, investoinnit ovat EU:ssa asteittain kasvussa. Ne eivät kuitenkaan vieläkään yllä kriisiä edeltäneelle tasolle. Vuoden 2018 työohjelmassaan komissio ilmoitti, että se aikoo tehdä täyden selvityksen siitä, mitä Junckerin komission aikana on tehty liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja investointien esteiden poistamiseksi sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa.

 

Tausta

Euroopan investointiohjelmassa eli Junckerin suunnitelmassa keskitytään tukemaan investointeja työpaikkojen ja kasvun luomiseksi hyödyntämällä nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä järkevämmin, poistamalla investointien esteitä ja antamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman keskeinen pilari. ESIR myöntää suuririskisimmän osan kattavan takuun, jonka avulla EIP voi investoida useampiin ja usein riskialttiimpiin hankkeisiin.

Tähän mennessä rahoitettaviksi hyväksyttyjen ESIR-hankkeiden ja sopimusten odotetaan saavan liikkeelle yli 250 miljardin euron investoinnit ja niillä tuetaan noin 528 000:ta pk-yritystä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. EIP arvioi, että vuoteen 2020 mennessä ESIR on auttanut luomaan 700 000 työpaikkaa ja lisännyt EU:n bruttokansantuotetta 0,7 prosenttia.

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin.Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu Euroopan investointipankkiryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä Euroopassa saamaan rahoitusta. 

 

Lisätietoja

Tietosivu: ESIR 2: mitä uutta?

Taustatiedote: Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) laajennus – usein kysyttyä

Investointiohjelman verkkosivusto: viimeisimmät ESIR-uutiset ja -tulokset

EIP:n ESIR-verkkosivusto: kaikki ESIR-hankkeet ja ohjeet rahoituksen hakemiseen.

Investointineuvontakeskus: tekninen apu hankkeiden vetäjille ja pienyritykset

Investointihankeportaali: ilmainen hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikka

IP/17/5169

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar