Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

#InvestEU: Η Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χαιρετίζουν την οριστική έγκριση του βελτιωμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του οποίου παρατείνεται η διάρκεια

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017

Η ψηφοφορία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει το πράσινο φως για το ΕΤΣΕ 2.0

Σήμερα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την έγκριση του κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του κεντρικού πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το επιτυχημένο αυτό τελικό βήμα ακολουθεί την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Το επενδυτικό σχέδιο έχει αποφέρει πραγματικά οφέλη σε εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Ακούσαμε προσεκτικά τα σχόλια που λάβαμε για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και κάναμε ορισμένες βελτιώσεις. Κάνουμε τις επενδυτικές αποφάσεις του ΕΤΣΕ ακόμα πιο διαφανείς και παρέχουμε μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Παρατείνουμε επίσης τη διάρκεια του ΕΤΣΕ έως τα τέλη του 2020 και τον επενδυτικό στόχο του σε 500 δισ. EUR. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας — ας διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή.»

«Όταν το ανακοινώσαμε για πρώτη φορά, το ΕΤΣΕ αντιμετωπίστηκε με κάποια δυσπιστία», είπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer. «Τα δυόμιση τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι η πρωτοβουλία αυτή είχε αποτελέσματα – στήριξε χιλιάδες εταιρείες και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι η εμπειρογνωμοσύνη του ομίλου της ΕΤΕπ διαδραμάτισε τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ευρώπης και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής καθώς σήμερα, μέσω της παράτασης της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη περισσότερα.»

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Εκτός από την παράταση του χρονοδιαγράμματος από τα μέσα του 2018 έως το τέλος του 2020 και της αύξησης του επενδυτικού στόχου από 315 δισ. EUR σε τουλάχιστον 500 δισ. EUR, το νέο και βελτιωμένο ΕΤΣΕ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αυξημένη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του νέου ΕΤΣΕ, η επιτροπή επενδύσεων θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στο διαδίκτυο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ένα έργο ώστε να λάβει στήριξη από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών θα δημοσιεύεται μετά την υπογραφή κάθε έργου του ΕΤΣΕ. Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης έναν λεπτομερέστερο ορισμό για το τι καθιστά ένα έργο επιλέξιμο για στήριξη από το ΕΤΣΕ, τη λεγόμενη «προσθετικότητα».

Μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων

Τουλάχιστον το 40 % των έργων υποδομών και καινοτομίας του ΕΤΣΕ θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Το ΕΤΣΕ 2.0 εστιάζεται επίσης σαφώς σε νέους τομείς: τη βιώσιμη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, από την οποία ήδη αναμένεται να επωφεληθούν 528.000 ΜΜΕ ήδη από τον Νοέμβριο του 2017, μετά την παράταση της λειτουργίας του το ΕΤΣΕ θα αυξήσει το ποσοστό της εγγύησης για τις ΜΜΕ από 26 % σε 40 %. Το νέο ΕΤΣΕ επίσης ενθαρρύνει τον όμιλο της ΕΤΕπ να βοηθήσει τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να δημιουργήσουν επενδυτικές πλατφόρμες για την ομαδοποίηση πολλών μικρών έργων ανά θέμα ή ανά περιφέρεια, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών.

Περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, τον οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, αποδεικνύεται χρήσιμος πόρος για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου τους. Στο ΕΤΣΕ 2.0, το έργο του Κόμβου θα βελτιωθεί με την επιτόπου παροχή πιο εξατομικευμένης βοήθειας και τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ

Όπως έδειξαν πρόσφατα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και η έκθεση της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις στην ΕΕ βρίσκονται σε σταδιακή αύξηση. Ωστόσο, δεν έχουν φτάσει ακόμα στα προ της κρίσης επίπεδα. Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Juncker, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη.

 

Ιστορικό

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Juncker, επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις καθώς και της προβολής και της τεχνικής υποστήριξης επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Juncker. Παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κάτι που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα έργα που συχνά ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής, τα έργα και οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 250 δισ. EUR σε επενδύσεις και να στηρίξουν περίπου 528.000 ΜΜΕ σε όλα τα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ εκτιμά ότι, έως το 2020, το ΕΤΣΕ θα έχει συμβάλει στη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας και θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 %.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Τι καινούριο υπάρχει στο ΕΤΣΕ 2;

Ενημερωτικό σημείωμα: παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) - Συχνές ερωτήσεις

Ιστότοπος του επενδυτικού σχεδίου: τελευταίες ειδήσεις και αποτελέσματα από το ΕΤΣΕ

Ιστότοπος του ΕΤΣΕ της ΕΤΕπ: πλήρης κατάλογος των έργων του ΕΤΣΕ και τρόπων υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση

Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών: τεχνική συνδρομή για φορείς υλοποίησης έργων και μικρές επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων: δωρεάν υπηρεσία η οποία αντιστοιχεί επενδυτικές ευκαιρίες με επενδυτές

IP/17/5169

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar