Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen hjälper regioner med industri i omvandling att skapa motståndskraftiga och utsläppssnåla ekonomier

Bryssel den 12 december 2017

I dag meddelar kommissionen vilka regioner med industri i omvandling som kommer att få skräddarsytt stöd inom ett nytt EU-finansierat pilotprojekt.

Regionerna Norra Mellansverige (Sverige), Hauts-de-France (Frankrike), Piemonte (Italien), Sachsen (Tyskland) och Vallonien (Belgien) har valts ut efter en inbjudan att anmäla intresse som kommissionen lanserade i september 2017. Dessa regioner har ofta en lång tradition av koldioxidintensiva industrier och de riskerar att drabbas av brist på lämplig kompetens, höga arbetskraftskostnader och nedläggning av industrier. Det gör det svårt för dem att till fullo dra nytta av globaliseringen och de tekniska förändringarna.

– De regioner som valts ut i dag delar samma vilja att hävda sig i en globaliserad ekonomi att bli ledande inom innovation och bidra till kampen mot klimatförändringar, säger Corina Creţu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik. De kan räkna med den kompetens som arbetstagarna, företagen och forskarna har och med konkret stöd från EU:s sida.

Kommissionens pilotprojekt kommer att hjälpa de här regionerna att åstadkomma ekonomisk omvandling genom att ta vara på regionernas starka sidor, där de har konkurrensfördelar, s.k. smart specialisering. Syftet är att främja innovation och digitalisering samt minska koldioxidutsläppen och utveckla de färdigheter som behövs i framtiden.

Dessa regioner kommer nu att få skräddarsydd hjälp från kommissionens experter. Experterna, från flera olika kommissionsavdelningar och från Europeiska observatoriet för kluster och industriell förändring, är organiserade i regionala grupper och hjälper regionerna att utarbeta strategier för ekonomisk omvandling, kartlägga möjligheter för mellanregionalt samarbete och utbyta goda lösningar.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kommer att bistå kommissionen och anordna en rad seminarier för regionerna. Beroende på regionernas särskilda behov och starka sidor kommer kommissionen att anlita externa experter, t.ex. företagskonsulter eller specialister på klimatförändring och energiomställning.

Kommissionen avsätter 200 000 euro per region för att täcka kostnaderna för den externa expertisen. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Varje region kommer att kunna få upp till 300 000 euro från Eruf för att stödja ett tidigt genomförande av regionala strategier för ekonomisk omvandling, förutsatt att de är tillräckligt utvecklade.

Med tanke på antalet intresseanmälningar kommer kommissionen i veckan att lansera en ny intresseanmälan med en liknade budget på upp till 2,5 miljoner euro från Eruf för att välja ut fem andra regioner. Regionerna kan anmäla sitt intresse fram till den 19 januari 2018.

Vad händer nu?

Arbetet med partnerskapen kommer att börja i januari 2018. Strategierna för regional omvandling bör vara klara i slutet av 2018 så att de kan börja tillämpas under 2019.

Pilotprojektet kommer att tjäna som underlag vid diskussionerna om sammanhållningspolitikens stöd till ekonomisk modernisering och smart specialisering efter 2020.

Bakgrund

Regionerna i Europa måste bli mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga för att klara de stora förändringar som globaliseringen för med sig. Pilotprojektet om regioner med industri i omvandling är en av de nya insatser som kommissionen presenterade i juli 2017. Syftet är att ta smart specialisering ytterligare ett steg framåt och främja ökad innovation i EU:s regioner. Det kompletterar övergångsplattformen för kolregioner som kommissionen lanserade i går.

Detta tillkännagivande är en del i kommissionens handlingsplan Action Plan for the Planet som lanserades vid toppmötet One Planet i Paris i dag. Planen omfattar tio reforminitiativ för en modern ekonomi och ett rättvisare samhälle. De avspeglas också i Junckerkommissionens tio politiska prioriteringar.

Läs mer:

Structural Support Action for Coal and Carbon Intensive Regions

Faktablad – vad är smart specialisering?

Meddelande från juli 2017 – Ökad innovation i EU:s regioner

Juli 2017 MEMO – Challenges ahead: boosting innovation-led growth in EU regions

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5167

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar