Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ingen region på efterkälken: nu lanseras övergångsplattformen för kolregioner

Strasbourg den 11 december 2017

EU:s åtagande när det gäller övergång till ren energi kan inte återkallas eller omförhandlas. I den här omställningen i riktning mot en mer hållbar framtid bör inga regioner hamna på efterkälken när vi lämnar en ekonomi baserad på fossila bränslen.

Den nya plattformen gör det lättare att utveckla projekt och långsiktiga strategier i koldistrikt, för att snabbt starta övergångsprocessen och samtidigt ta itu med utmaningar som rör miljö och samhälle. Den kommer att sammanföra EU och nationella, regionala och lokala aktörer som är inblandade i övergången, för att främja partnerskap och utbyte av erfarenheter. Plattformens verksamhet kommer till en början att inriktas på koldistrikten, med målet att senare utvidgas till koldioxidintensiva regioner. Den ska driva på övergången till ren energi genom mer fokus på social rättvisa, strukturomvandling, nya färdigheter och finansiering av realekonomin.

Övergångsplattformen för kolregioner presenteras officiellt senare idag av EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen Maroš Šefčovič, kommissionärerna Miguel Arias Cañete med ansvar för klimatåtgärder och energi och Corina Creţu med ansvar för regionalpolitik, samt av representanter för Europas regioner, olika intressenter och företagsledare. Den sammanfaller med toppmötet ”One Planet” som sammankallats av Frankrikes president Emmanuel Macron för att markera tvåårsdagen av Parisavtalet om klimatförändringar. På toppmötet kommer kommissionen att bekräfta sitt åtagande om en framtidsinriktad klimatpolitik och visa att EU verkligen leder kampen mot klimatförändring genom konkreta åtgärder. Den nya plattformen är en av de viktigaste åtgärderna som ingår i paketet ”Ren energi för alla i Europa” (IP/16/4009) som presenterades i november 2016.

– De utmaningar som EU:s kolregioner står inför kräver partnerskap med alla berörda aktörer, säger Maroš Šefčovič. – Energiunionen är rätt plats för detta arbete. Vi vill ha ett nära samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer som stöd i strukturomvandlingen, med hjälp av skräddarsydda lösningar och alla tillgängliga medel. Vårt mål är att varje region ska skörda frukten av övergången till ren energi, samtidigt som nya arbetstillfällen skapas och investeringar i ny teknik uppmuntras.

– Regeringar, företag och regioner över hela världen lämnar kolet bakom sig, tillägger Miguel Arias Cañete. – Den kolbaserade elproduktionen minskar. Detta är en trend mot ren energi som inte går att vända, inte heller här i Europa. Men i den här omställningen mot en mer hållbar framtid kommer vissa regioner att ha svårare än andra att klara övergången. Alla européer bör gynnas av denna omställning, och ingen region bör lämnas utanför när vi lämnar de fossila bränslena. Det här initiativet kommer att hjälpa Europas länder, regioner, samhällen och arbetstagare att inleda den ekonomiska diversifiering som utgör en utmaning i övergången till ren energi.

– Samarbete för en bättre gemensam framtid är precis vad EU och dess sammanhållningspolitik handlar om, avslutar Corina Creţu. – Vårt budskap till dagens kolregioner är att EU-kommissionen vidtar konkreta åtgärder som hjälp för att uppnå en smidig omställning till en modern, hållbar och framgångsrik ekonomi som inte lämnar någon utanför. 

Kommissionen stöder redan omställningen i koldistrikt och koldioxidintensiva regioner genom sin sammanhållningspolitik. Politiken hjälper regioner i hela EU att klara ekonomiska omställningar genom att utnyttja sina tillgångar i form av ”smart specialisering”, dvs. sina konkurrenskraftiga nischbranscher, för att satsa på innovation och minsking av koldioxidutsläppen. EU står via sammanhållningspolitiken i kontinuerlig direktkontakt med regionala partner på plats och kan ge skräddarsytt stöd som ledning vid strukturförändringar.

Parallellt har kommissionen ett pilotprojekt med några regioner i olika medlemsländer om hur processen för ekonomisk diversifiering och teknikomställning kan planeras och snabbas på genom tekniskt stöd, informationsutbyte och en anpassad bilateral dialog om EU:s relevanta fonder, program och finansieringsverktyg. På begäran från Slovakien, Polen och Grekland bildades under andra halvåret 2017 nationella pilotgrupper för att stödja regionerna Trencin, Schlesien och västra Makedonien, utifrån deras specifika behov. Erfarenheterna från dessa grupper kommer att spridas via övergångsplattformen för kolregioner.

 

Bakgrund

41 regioner i tolv medlemsländer har kolgruvor i drift, vilket direkt sysselsätter cirka 185 000 medborgare. Under de senaste årtiondena har dock EU:s produktion och förbrukning av kol stadigt minskat. Planerade och pågående stängningar av kolgruvor och åtagandet från ett antal medlemsländer att fasa ut användningen av kol för kraftproduktion förväntas snabba på denna nedåtgående tendens. Övergångsplattformen för kolregioner är därför utformad som ett stöd till medlemsländer och regioner inför utmaningen att upprätthålla tillväxten och sysselsättningen i de berörda områdena. Den ger möjlighet till dialog mellan många aktörer om politiska ramar och finansiering, och omfattar områden som strukturomvandling, inklusive ekonomisk diversifiering och omskolning, spridning av ny teknik för förnybar energi, miljöinnovation och avancerad teknik med koppling till kol.

Paketet ”Ren energi för alla i Europa” är inte bara inriktat på kampen mot klimatförändring, utan bidrar också till sysselsättning och tillväxt genom att stimulera till nya arbetstillfällen i energisektorn och investeringar i modern teknik. Mellan 2008 och 2014 ökade antalet arbetstillfällen som rör teknik för förnybar energi med 70 %, och det finns idag ungefär två miljoner jobb inom sektorn för ren energi i hela EU, huvudsakligen inom förnybara energikällor och energieffektivitet. Det finns möjlighet att skapa ytterligare 900 000 arbetstillfällen fram till 2030, förutsatt att tillräckligt med offentliga och privata investeringar mobiliseras. Därutöver skulle upp till 400 000 lokala arbetstillfällen kunna komma från energieffektivitetssektorn.

 

Läs mer

Energiunionen

Paketet ”Ren energi för alla i Europa”

Webbplats för EU:s regionalpolitik

IP/17/5165

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar