Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Neviens reģions nepaliks novārtā: darbību sāk Platforma pārejas posmā esošiem ogļu ieguves reģioniem

Strasbūrā, 2017. gada 11. decembrī

ES apņemšanās pāriet uz tīru enerģiju ir neatgriezeniska un nav apspriežama. Šajā pārejā uz ilgtspējīgāku nākotni, kad notiks attālināšanās no ekonomikas, kuras pamatā ir fosilais kurināmais, neviens reģions nebūtu jāatstāj novārtā.

Šodien darbību sākusī jaunā platforma veicinās projektu un ilgtermiņa stratēģiju attīstību ogļu ieguves reģionos, un tās mērķis ir uzsākt pārejas procesu un rast risinājumus vidiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem. Tajā vienkopus tiksies ES, valstu, reģionālas un vietējās ieinteresētās personas, kas ir iesaistītas šajā pārejā, un šī platforma palīdzēs veicināt partnerības un pieredzes apmaiņu. Platformas darbības sākotnēji būs orientētas uz ogļu ieguves reģioniem, bet nākotnē tās tiks paplašinātas, lai ietvertu arī oglekļietilpīgus reģionus. Tā ir veidota, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju, lielāku uzmanību veltot sociālajam taisnīgumam, strukturālām pārmaiņām, jaunām prasmēm un reālās ekonomikas finansēšanai.

Platformas pārejas posmā esošiem ogļu ieguves reģioniem oficiālajā atklāšanā šodien piedalīsies par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs, Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete un Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu, kā arī Eiropas reģionu pārstāvji, dažādas ieinteresētās personas un uzņēmējdarbības līderi. Atklāšana notiks “Vienas planētas samita” priekšvakarā, ko sasaucis Francijas prezidents Emanuels Makrons, lai atzīmētu Parīzes klimata nolīguma otro gadadienu. Samitā Komisija vēlreiz apstiprinās savu apņemšanos īstenot uz nākotni orientētu klimata politiku un apliecinās, ka ES savā rīcībā ir kā paraugs citiem cīņā ar klimata pārmaiņām. Jaunā platforma ir viens no svarīgākajiem papildpasākumiem paketē “Tīru enerģiju visiem eiropiešiem” (IP/16/4009), kas tika uzsākta 2016. gada novembrī.

Par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Izaicinājumus, kas ir ES ogļu ieguves reģionu priekšā, var risināt tikai partnerībā ar visiem dalībniekiem uz vietas. Enerģētikas savienība ir pareizā vieta, kur to darīt. Mēs vēlamies cieši sadarboties ar valstu, reģionālajām un vietējām ieinteresētajām personām, lai atbalstītu strukturālās pārmaiņas, ko veic ar īpaši piemērotiem risinājumiem un visiem pieejamajiem līdzekļiem. Mūsu mērķis ir panākt to, ka katrs reģions gūst labumu no pārejas uz tīru enerģiju, vienlaikus radot jaunas darbavietas un sekmējot investīcijas jaunās tehnoloģijās.”

Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete piebilda: “Valdības, uzņēmi un reģioni visā pasaulē atsakās no ogļu izmantošanas. Elektroenerģijas ražošana no oglēm mazinās. Tā ir neatgriezeniska pāreja uz tīru enerģiju, kas redzama arī šeit Eiropā. Tomēr šī pāreja uz ilgtspējīgāku nākotni dažos reģionos notiks grūtāk nekā citos. Visiem eiropiešiem būtu jāgūst labums no tās, un šajā procesā, kad notiek attālināšanās no fosilā kurināmā, neviens reģions nebūtu jāatstāj novārtā. Šī iniciatīva palīdzēs visām Eiropas valstīm, reģioniem, kopienām un strādniekiem risināt izaicinājumus, ko rada nepieciešamība pārejā uz tīru enerģiju veikt ekonomikas diversifikāciju.”

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu izteicās šādi: “Kopīgs darbs labākai mūsu nākotnei ir Eiropas Savienības un kohēzijas politikas pamatā. Šodien ogļu ieguves reģioniem varam teikt, ka Eiropas Komisija veic konkrētus darbus, lai to pāreja uz mūsdienīgu, ilgtspējīgu un veiksmīgu ekonomiku būtu vienmērīga un neviens netiktu atstāts novārtā.” 

Komisija, īstenojot kohēzijas politiku, jau atbalsta pāreju ogļu un oglekļietilpīgos reģionos. ES mēroga politika palīdz reģionos veikt ekonomikas izmaiņas, izmantojot šo reģionu “viedo specializāciju”, t. i., šo reģionu konkurētspēju nišas jomās, lai tie varētu īstenot inovācijas un dekarbonizāciju. Ar kohēzijas politikas starpniecību ES ir tiešā un pastāvīgā saskarē ar reģionālajiem partneriem uz vietas un var sniegt konkrētam mērķim pielāgotu atbalstu, kas palīdz veikt strukturālas izmaiņas.

Vienlaikus Komisija izmēģinājuma nolūkā sadarbojas ar dažiem dalībvalstu reģioniem, lai plānotu un paātrinātu ekonomikas diversifikācijas un tehnoloģiskās pārejas procesu, kurā tiek sniegta tehniska palīdzība, notiek informācijas apmaiņa un divpusējs dialogs par attiecīgajiem ES fondiem, programmām un finansēšanas rīkiem. Pamatojoties uz šo dalībvalstu pieprasījumiem, 2017. gada otrajā pusē tika izveidotas izmēģinājuma valstu grupas no Slovākijas, Polijas un Grieķijas, lai palīdzētu Trenčīnas, Silēzijas un Rietummaķedonijas reģioniem, ņemot vērā to konkrētās vajadzības. Šo grupu darbam turpinoties, to gūtā pieredze tiks izplatīta Platformā pārejas posmā esošiem ogļu ieguves reģioniem.

 

Priekšvēsture

Ogļu ieguve aktīvi notiek 41 reģionā 12 dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot darbu aptuveni 185 000 iedzīvotāju. Tomēr dažās pēdējās desmitgadēs ogļu ieguve un patēriņš ES ir pastāvīgi samazinājies. Sagaidāms, ka ogļraktuvju plānotā un notiekošā slēgšana un vairāku dalībvalstu apņemšanās pakāpeniski atteikties no ogļu izmantošanas elektroenerģijas ražošanā šo tendenci tikai paātrinās. Ņemot to vērā, Platforma pārejas posmā esošiem ogļu ieguves reģioniem ir paredzēta tam, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt problēmas, kas saistītas ar izaugsmes un nodarbinātības saglabāšanu attiecīgajās kopienās. Tā dos iespēju starp dažādām ieinteresētajām personām veidot dialogu par politikas regulējumu un finansējumu un aptvert tādus jautājumus kā strukturāla pārveidošana, tostarp ekonomikas diversifikācija un darbinieku pārkvalificēšana, kā arī atjaunojamo energoresursu enerģijas tehnoloģiju, ekoinovāciju un modernu ogļu ieguves tehnoloģiju izmantošana.

Pakete “Tīru enerģiju visiem eiropiešiem” ne tikai pievēršas cīņai ar klimata pārmaiņām, bet arī sekmē nodarbinātību un izaugsmi, stimulējot jaunas darba iespējas enerģētikas nozarē un investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās. Laika posmā no 2008. gada līdz 2014. gadam darbavietu skaits atjaunojamo energoresursu enerģijas tehnoloģiju jomā ir pieaudzis par 70 %, un šobrīd Eiropas Savienībā tīrās enerģijas nozarē (galvenokārt atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā) ir aptuveni divi miljoni darbavietu. Ja tiks mobilizētas pietiekamas publiskās un privātās investīcijas, iespējams, ka līdz 2030. gadam papildus tiks radītas vēl 900 000 darbavietas. Līdz pat 400 000 papildu darbavietas varētu tikt radītas energoefektivitātes jomā.

 

Papildu informācija

Enerģētikas savienība

Pakete “Tīru enerģiju visiem eiropiešiem”

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta vietne

IP/17/5165

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar