Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Egy régió sem maradhat le: elindul a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platform

Strasbourg, 2017. december 11.

Az EU visszafordíthatatlanul elkötelezte magát a tiszta energiára való átállás mellett, és ez az elkötelezettsége nem képezheti alku tárgyát. Egyetlen régió sem maradhat le a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdaságtól való eltávolodás folyamatában, melynek célja a fenntarthatóbb jövő irányába történő elmozdulás.

A mai napon útjára indított platform támogatni fogja a széntermelő régiókban az átállási folyamat beindítása, valamint a környezeti és társadalmi kihívások kezelése céljából kifejlesztett projekteket és hosszú távú stratégiákat. A platform keretében kapcsolatba kerülő, az átállásban érintett uniós, nemzeti, regionális és helyi érdekeltek partnerségeket hozhatnak létre és tanulhatnak egymás tapasztalataiból. A platform tevékenységei kezdetben a széntermelő régiókra összpontosítanak majd, a későbbiekben pedig kibővülnek a magas szén-dioxid-kibocsátású régiókra irányuló tevékenységekkel. Célja a tiszta energiára való átállás ösztönzése azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi méltányosságra, a strukturális átalakulásra, az új készségekre és a reálgazdaság finanszírozására.

A széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platformot a mai nap folyamán indítja útjára Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke, Miguel Arias Cañete éghajlat- és energiapolitikáért felelős biztos és Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos, valamint az európai régiók képviselői, különböző érdekelt felek és üzleti vezetők. A platform elindítására az Emmanuel Macron francia elnök által összehívott, „One Planet Summit” elnevezésű, a Párizsi Megállapodás második évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő éghajlatügyi csúcstalálkozó előestéjén kerül sor. A csúcstalálkozón a Bizottság újból meg fogja erősíteni az előretekintő éghajlat-politika iránti elkötelezettségét, és rá fog mutatni arra, hogy az EU mind példamutatással, mind pedig fellépései révén vezető szerepet vállal az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az új platform a 2016 novemberében útjára indított „Tiszta energia minden európainak” csomag (IP/16/4009) egyik fontos kísérő intézkedése.

Maroš Šefčovič, a Bizottság energiaunióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az EU széntermelő régiói előtt álló kihívásokat csak valamennyi érintett helyi szereplő bevonásával lehet leküzdeni. Ehhez az energiaunió biztosítja a megfelelő keretet. Szorosan együtt fogunk működni a nemzeti, regionális és helyi érdekelt felekkel annak érdekében, hogy testre szabott megoldások révén és valamennyi rendelkezésre álló eszköz felhasználásával támogatást nyújthassunk a strukturális átalakuláshoz. Az a célunk, hogy valamennyi régióban érvényesüljenek a tiszta energiára való átállás hozadékai, új munkahelyek jöjjenek létre, és fellendüljenek az új technológiákba irányuló beruházások.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos hozzátette: „A kormányok, a vállalkozások és a régiók világszerte arra törekednek, hogy maguk mögött hagyják a szénfelhasználást. A szénből előállított villamos energia mennyisége csökken. Ez visszafordíthatatlan elmozdulást jelent a tiszta energia felé, amely Európában is tapasztalható. Lesznek azonban olyan régiók, amelyek számára nagyobb nehézséget jelent a fenntarthatóbb jövő felé való elmozduláshoz szükséges átállás megvalósítása. Az átállás előnyeiből minden európai polgárnak részesülnie kell, és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kiiktatásában egyetlen régió sem maradhat le. A mostani kezdeményezés segítséget nyújt az európai országoknak, régióknak, közösségeknek és munkavállalóknak abban, hogy helyt tudjanak állni a tiszta energiára való átálláshoz szükséges gazdasági diverzifikáció jelentette kihívásokkal szemben.”

Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos hozzátette: „Az Európai Unió és a kohéziós politika célja a jobb közös jövő érdekében történő együttműködés. A széntermelő régiók számára a kezdeményezés üzenete az, hogy az Európai Bizottság konkrét intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy segítse őket egy olyan a modern, fenntartható és sikeres gazdaságra való zökkenőmentes átállásban, amely nem engedi, hogy bárki is lemaradjon.” 

Regionális politikája keretében a Bizottság már most is támogatást nyújt a széntermelő és a magas szén-dioxid-kibocsátású régiók átállásához. Ez az egész Unióra kiterjedő politika segíti a régiókat abban, hogy „intelligens szakosodási” lehetőségeikre, azaz versenyképes területeikre építve gazdasági átalakulást érjenek el, és felkarolják az innovációt és a szén-dioxid-mentesítést. A kohéziós politika révén az EU közvetlen és állandó kapcsolatban áll a helyi regionális partnerekkel, és testre szabott támogatást tud nyújtani a strukturális változás irányításához.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság kísérleti jelleggel együttműködik a tagállamok néhány régiójával a gazdasági diverzifikáció és a technológiai átállás folyamatának a technikai segítségnyújtás, az információcsere, valamint a megfelelő uniós alapokról, programokról és finanszírozási eszközökről folytatott, testre szabott kétoldalú párbeszéd révén történő tervezése és gyorsítása terén. Kérelmeik alapján 2017 második felében Szlovákia, Lengyelország és Görögország számára kísérleti országspecifikus csoportok jöttek annak érdekében, hogy sajátos szükségleteik alapján segítséget nyújtsanak Trenčín, Szilézia, illetve Nyugat-Makedónia régióknak az átállásban. A szóban forgó csoportok a munkájuk során gyűjtött tapasztalatokat megosztják majd a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platformmal.

 

Háttér-információk

12 tagállam 41 régiójában folyik aktív széntermelés, amely közvetlenül mintegy 185 000 polgárt foglalkoztat. Az elmúlt évtizedekben azonban folyamatosan csökkent az EU-ban a széntermelés és a szénfogyasztás. A szénbányák tervezett és folyamatban lévő bezárása, valamint néhány tagállam arra irányuló kötelezettségvállalása, hogy fokozatosan kivonja a szenet az energiatermelésből, várhatóan tovább gyorsítja majd ezt a csökkenő tendenciát. Ennek ismeretében a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platformot úgy alakították ki, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak és a régióknak abban, hogy az érintett közösségekben fenntartsák a növekedést és a munkahelyteremtést. A platform lehetővé fogja tenni a több érdekelt fél részvételével a szakpolitikai keretekről és a finanszírozásról folytatott párbeszédet az olyan területeken, mint a strukturális átalakítás, ezen belül pedig a gazdasági diverzifikáció és az átképzés, a megújulóenergia-technológiák alkalmazása, az ökoinnováció és a fejlett széntechnológiák alkalmazása.

A „Tiszta energia minden európainak” csomag nemcsak az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosít, hanem azáltal, hogy ösztönzi az energiaágazatbeli új foglalkoztatási lehetőségeket és a modern technológiákba való beruházást, a munkahelyteremtést és a növekedést is elősegíti. 2008 és 2014 között a megújulóenergia-technológiák területén 70%-kal nőtt a munkahelyek száma, és a tiszta energiával foglalkozó ágazat – ezen belül is főként a megújulóenergia-ágazat és az energiahatékonysági ágazat – jelenleg Unió-szerte mintegy 2 millió főt foglalkoztat. 2030-ra további 900 000 munkahely létrehozására van lehetőség, feltéve, hogy kellő mennyiségű köz- és magánberuházás mozgósítására kerül sor. Az energiahatékonysági ágazat potenciálisan további 400 000 helyi munkahelyet tud majd biztosítani.

 

További információk

Energiaunió

„Tiszta energia minden európainak” csomag

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság weboldala

IP/17/5165

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar