Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nećemo zapostaviti ni jednu regiju: pokretanje Platforme za rudarske regije u tranziciji

Strasbourg, 11. prosinca 2017.

Predanost EU-a prelasku na čistu energiju nepovratna je i beskompromisna. U prelasku na održiviju budućnost s gospodarstva koje pokreću fosilna goriva ne smijemo zapostaviti ni jednu regiju.

Nova platforma koja je danas pokrenuta olakšat će razvoj projekata i dugoročnih strategija u rudarskim regijama. Njezin je cilj pokrenuti tranziciju i poduprijeti rješavanje problema u području okoliša i društva. Okupit će nacionalne, regionalne i lokalne dionike te dionike na razini EU-a radi lakše suradnje i razmjene iskustava. Aktivnosti platforme u početku će se usmjeriti na rudarske regije, a u budućnosti i na regije s velikim emisijama ugljika. Platforma je zamišljena kao potpora prelasku na čistu energiju tako što će se veći naglasak staviti na socijalnu pravednost, strukturnu preobrazbu, nove vještine i financiranje realnog gospodarstva.

Platformu za rudarske regije u tranziciji službeno će danas pokrenuti Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, Miguel Arias Cañete, povjerenik zadužen za klimatsku i energetsku politiku, Corina Creţu, povjerenica za regionalnu politiku, te predstavnici europskih regija, različiti dionici i poslovni čelnici. Platforma počinje s radom uoči sastanka na vrhu u okviru inicijative Jedan planet. Sazvao ga je francuski predsjednik Emmanuel Macron povodom druge obljetnice Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Komisija će na sastanku ponovno potvrditi predanost klimatskoj politici za budućnost i pokazati da EU djelom i primjerom predvodi borbu protiv klimatskih promjena. Platforma je jedna od ključnih pratećih mjera paketa Čista energija za sve Europljane (IP/16/4009) iz studenoga 2016.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: „Rudarskim regijama EU-a možemo pomoći jedino ako se uključe svi dionici. Energetska unija pravi je okvir za to. Želimo usko surađivati s nacionalnim, regionalnim i lokalnim dionicima kako bismo poduprli strukturnu preobrazbu namjenskim rješenjima i svim sredstvima koja su nam na raspolaganju. Želimo pomoći svim regijama da iskoriste prednosti prelaska na čistu energiju, stvoriti nova radna mjesta i promicati ulaganja u nove tehnologije.”

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: „Vlade, poduzeća i regije diljem svijeta sve manje ovise o ugljenu. On se sve rjeđe upotrebljava za proizvodnju električne energije. Taj je nepovratan trend u smjeru čiste energije prisutan i kod nas u Europi. Međutim, nekim će regijama taj prelazak na održiviju budućnost biti teži nego drugima. Svi bi Europljani trebali ostvariti korist od njega, a u napuštanju fosilnih goriva ne smijemo zapostaviti ni jednu regiju. Ova će inicijativa pomoći europskim zemljama, regijama, zajednicama i radnicima da učine nužnu gospodarsku diversifikaciju u prelasku na čistu energiju.”

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: „Suradnja radi bolje zajedničke budućnosti u srži je Europske unije i kohezijske politike. Danas poručujemo rudarskim regijama da će im Europska komisija pružiti konkretnu pomoć kako bi njihov prelazak na moderno, održivo i uspješno gospodarstvo bio neometan i kako u tom procesu nikoga ne bismo zapostavili.” 

Komisija u okviru kohezijske politike već podupire tranziciju u regijama koje ovise o ugljenu i emitiraju visoke razine ugljika. Ta politika na razini EU-a pomaže regijama u gospodarskoj tranziciji time što jača njihove prednosti u kontekstu pametne specijalizacije, tj. potiče specifične konkurentne prednosti regija radi prihvaćanja inovacija i dekarbonizacije. U okviru kohezijske politike EU je u izravnom i stalnom kontaktu s regionalnim partnerima na terenu te im može pružati namjensku potporu kako bi vodili strukturne promjene.

Komisija istodobno na pokusnoj osnovi surađuje s manjim brojem regija u državama članicama na planiranju i ubrzavanju gospodarske diversifikacije i tehnološke tranzicije. S tim regijama razmjenjuje informacije, pruža im tehnološku pomoć te je uključena u bilateralni dijalog o relevantnim sredstvima, programima i financijskim instrumentima EU-a. Na temelju zahtjeva tih država članica u drugom dijelu 2017. uspostavljeni su pilot-timovi država članica za Slovačku, Poljsku i Grčku kako bi se u skladu s regionalnim potrebama pomoglo regijama Trenčinu, Šleskoj i zapadnoj Makedoniji. Iskustva tih timova podijelit će se na Platformi za rudarske regije u tranziciji.

 

Kontekst

Ugljen se aktivno vadi u 41 regiji u 12 država članica. U toj je djelatnosti izravno zaposleno oko 185 000 građana. Međutim, tijekom proteklih nekoliko desetljeća proizvodnja i potrošnja ugljena u EU-u neprestano opada. Očekuje se da će se taj negativan trend ubrzati zbog planiranih i aktualnih zatvaranja rudnika te obveza niza država članica da postupno ukinu upotrebu ugljena za proizvodnju energije. U tom je kontekstu Platforma za rudarske regije u tranziciji osmišljena kako bi se državama članicama i regijama pomoglo u očuvanju rasta i radnih mjesta u zahvaćenim zajednicama. Platforma će omogućiti dijalog većeg broja dionika o okvirima i financiranju politika. Obuhvatit će područja kao što su strukturna transformacija, uključujući gospodarsku diversifikaciju i prekvalifikaciju, uvođenje tehnologija za obnovljive izvore energije, ekološke inovacije i napredne tehnologije s niskim udjelom ugljika.

Paket Čista energija za sve Europljane nije namijenjen samo borbi protiv klimatskih promjena, već i poticanju stvaranja radnih mjesta i rasta. Potiče nove mogućnosti zaposlenja u energetskom sektoru i ulaganja u suvremene tehnologije. Od 2008. do 2014. broj radnih mjesta povezanih s tehnologijama obnovljivih izvora energije povećao se za 70 %. Sektor čiste energije, a posebno područje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, danas diljem EU-a zapošljava oko dva milijuna ljudi. Postoji potencijal za stvaranje dodatnih 900 000 radnih mjesta do 2030. uz uvjet da se za to mobiliziraju dostatna javna i privatna ulaganja. U sektoru energetske učinkovitosti moglo bi se stvoriti dodatnih 400 000 radnih mjesta na lokalnoj razini.

 

Dodatne informacije

Energetska unija

Paket „Čista energija za sve Europljane”

Internetska stranica GU REGIO

IP/17/5165

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar