Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vi lader ingen regioner i stikken: iværksættelse af den nye platform for kulregioner under omstilling

Strasbourg, den 11. december 2017

EU's tilsagn om overgang til renere energi er uigenkaldeligt og ikke til forhandling. Ved denne overgang til en mere bæredygtig fremtid skal ingen regioner lades i stikken, når de bevæger sig væk fra en økonomi drevet af fossile brændstoffer.

Den nye platform, som iværksættes i dag, vil gøre det lettere at udvikle projekter og langsigtede strategier i kulintensive regioner med henblik på at kickstarte omstillingsprocessen og imødegå miljømæssige og sociale udfordringer. Platformen vil samle interessenter på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan, som er involveret i overgangen, og hjælpe dem med at fremme partnerskaber og lære af hinandens erfaringer. Aktiviteterne vil i første omgang fokusere på kulregioner med henblik på i fremtiden at udvide med kulstofintensive regioner. Platformen skal fremme overgangen til ren energi ved at skabe øget fokus på social retfærdighed, strukturel omstilling, nye færdigheder og finansiering til realøkonomien.

Platformen for kulregioner under omstilling iværksættes officielt senere i dag af Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, og EU's kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Creţu, såvel som repræsentanter for de europæiske regioner, diverse interessenter og virksomhedsledere. Platformen lanceres dagen før "One Planet-topmødet", som Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til i anledning af toårsdagen for Parisaftalen om klimaændringer. På topmødet vil Kommissionen endnu en gang bekræfte sit tilsagn om en fremadskuende energipolitik og vise, at EU fører an i bekæmpelsen af klimaforandringerne med sit eksempel og gennem handling. Den nye platform er en af de vigtigste ledsageforanstaltninger, der indgår i pakken "Ren energi til alle europæere" (IP/16/4009), som blev iværksat i november 2016.

Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, udtaler: ”De udfordringer, som EU's kulregioner står over for, kan kun håndteres i partnerskab med alle aktører i marken. Energiunionen udgør den rette ramme for dette. Vi ønsker at arbejde tæt sammen med nationale, regionale og lokale interessenter for at støtte den strukturelle omstilling ved hjælp af skræddersyede løsninger og alle for hånden værende midler. Vores målsætning er, at hver region skal have gavn af fordelene ved overgangen til ren energi, samtidig med at der skabes nye arbejdspladser og investering i nye teknologier fremmes."

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, tilføjer: "Offentlige forvaltninger, virksomheder og regioner i hele verden er på vej væk fra kul. Elproduktionen på grundlag af kul aftager. Det er en uigenkaldelig udvikling i retning af ren energi, også her i Europa. I denne overgang til en mere bæredygtig fremtid vil der dog være visse regioner, som finder det vanskeligere at gennemføre omstillingen end andre. Alle europæere bør få gavn af denne omstilling, og ingen regioner skal lades i stikken, når vi går væk fra fossile brændstoffer. Dette initiativ vil bistå Europas lande, regioner, samfund og arbejdstagere i den påkrævede økonomiske diversificering, som udgør en udfordring i forbindelse med overgangen til ren energi."

Kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Crețu tilføjer: "Den Europæiske Union og samhørighedspolitikken handler om arbejde sammen for en bedre fælles fremtid. I dag er vores besked til kulregionerne, at Europa-Kommissionen tager konkrete initiativer for at hjælpe dem med at opnå en gnidningsløs overgang til en moderne, bæredygtig og succesrig økonomi, hvor ingen sakker bagud." 

Kommissionen støtter allerede omstillingen i kul- og kulstofintensive regioner via sin samhørighedspolitik. Denne EU-dækkende politik bistår regioner med at opnå økonomisk omstilling ved at bygge på deres aktiver vedrørende intelligent specialisering, dvs. en regions særlig konkurrencedygtige nicheområder, med henblik på, at de tager innovation og dekarbonisering til sig. EU er gennem samhørighedspolitikken i direkte og stadig kontakt med sine regionale partnere i marken og kan yde skræddersyet støtte til de strukturelle ændringer.

Sideløbende hermed arbejder Kommissionen sammen med et lille antal regioner i medlemsstaterne på pilotprojekter om at planlægge og fremskynde den økonomiske diversificeringsproces og den teknologiske overgang ved hjælp af teknisk bistand, udveksling af oplysninger og skræddersyet bilateral dialog om relevante EU-fonde, -programmer og -finansieringsredskaber. Efter anmodning fra disse medlemsstater, blev der i anden halvdel af 2017 oprettet teams for pilotlandene Slovakiet, Polen og Grækenland med henblik på at bistå regionerne Trenčin, Schlesien og Vestmakedonien med udgangspunkt i deres specifikke behov. I takt med at arbejdet i teamsene skrider fremad, vil deres erfaringer blive delt med platformen for kulregioner under omstilling.

 

Baggrund

I 41 regioner i 12 medlemslande findes der aktive kulminer, som giver direkte beskæftigelse til ca. 185 000 borgere. I løbet af de seneste årtier er produktion og forbrug af kul i EU dog faldet støt. Planlagte og igangværende lukninger af kulminer og en række medlemsstaters tilsagn om at udfase anvendelsen af kul til elproduktion fremventes af fremskynde denne tendens. På den baggrund skal platformen for kulregioner under omstilling bistå medlemsstater og regioner med at tackle udfordringen med at fastholde vækst og beskæftigelse i de samfund, der er påvirket. Platformen vil muliggøre dialog med mange forskellige interessenter om politikrammer og finansiering og vil omfatte områder som strukturel omstilling, herunder økonomisk diversificering og omskoling, udbredelse af teknologier til vedvarende energi, økoinnovation og avancerede kulteknologier.

Pakken Ren energi til alle europæere fokuserer ikke blot på bekæmpelsen af klimaforandringerne, men bidrager også til beskæftigelse og vækst ved at fremme nye beskæftigelsesmuligheder i energisektoren og investering i moderne teknologier. Mellem 2008 og 2014 steg beskæftigelsen inden for vedvarende energiteknologi med 70 %, og i dag er der ca. to millioner arbejdspladser i sektoren for ren energi i hele EU, primært inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Der er potentiale for at skabe yderligere 900 000 arbejdspladser senest i 2030 under forudsætning af, at der mobiliseres tilstrækkelige offentlige og private investeringer. Der kan genereres op til 400 000 yderligere arbejdspladser i sektoren for energieffektivitet.

 

Yderligere oplysninger

Energiunionen

Pakken om ren energi til alle europæere

GD REGIOs websted

IP/17/5165

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar