Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství

Brusel 8. prosince 2017

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová a japonský ministr zahraničí Taró Kóno dnes oznámili úspěšné dokončení závěrečných jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.

Vyjednavači obou stran na základě politické principiální dohody, které bylo dosaženo 6. července 2017 na summitu EU-Japonsko, řešili poslední detaily, aby mohl být tento právní text finalizován. Tento proces je nyní dokončen.

Dnešní výsledek umožnilo vysoké osobní nasazení předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera a předsedy vlády Japonska Šinzó Abeho během celého procesu jednání, a zejména v roce 2017 při vzájemných schůzkách, které se konaly v březnu v Bruselu a v květnu v rámci summitu skupiny G7 v Taormině.

Uzavření jednání je důležitým milníkem na cestě k nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodě, kterou kdy Evropská unie vyjednala. Dohoda o hospodářském partnerství otevře pro obě strany obrovské tržní příležitosti, v řadě oblastí posílí spolupráci mezi Evropou a Japonskem, potvrdí jejich společné závazky k udržitelnému rozvoji a poprvé zahrne i konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu.

Dokončení tohoto procesu dnes předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker potvrdil v telefonickém rozhovoru s předsedou vlády Abem a následně prohlásil: „Toto je EU z té nejlepší stránky, z hlediska formálního i věcného. EU a Japonsko vysílají výrazný signál k obraně otevřeného, spravedlivého a na pravidlech založeného obchodu. Tato dohoda stanoví společné hodnoty a zásady a přináší oběma stranám hmatatelné výhody, zároveň však chrání specifika jednotlivých stran. Jednání byla v souladu se závazkem učiněným v červenci finalizována před koncem roku. Nyní učiníme vše potřebné, aby dohoda mohla být předložena ke schválení Evropskému parlamentu a členským státům EU, a naše podniky a občané tak mohli její potenciál plně využívat před skončením mandátu mé Komise.“

„V pravý čas – dostáli jsme svému slibu, že tato pro obě strany výhodná dohoda bude finalizována ještě letos,“ prohlásila komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. „EU i Japonsko sdílejí společnou vizi otevřeného a na pravidlech založeného světového hospodářství, které zaručuje dodržování nejpřísnějších norem. Dneškem vysíláme ostatním zemím vzkaz o významu volného a spravedlivého obchodu a o ovlivňování vývoje globalizace. Tato dohoda má ohromný potenciál a jsem ráda, že ji EU a Japonsko hodlají příští rok podepsat. Společnosti, pracovníci a spotřebitelé z EU tak budou moci jejích výhod využívat co nejdříve.“

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Tato dohoda je nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším aktem, jaký kdy EU v oblasti obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky uzavřela. Zajistí našim vývozcům zemědělských a potravinářských výrobků obrovské příležitosti k růstu na vyspělém a sofistikovaném trhu značného rozsahu. Podařilo se nám vytvořit vzor dohody o volném obchodu, která odpovídá našemu exportnímu profilu a zároveň představuje vzájemně výhodné ujednání s naším partnerem. To dokazuje, že má EU celosvětově vedoucí postavení a že je určovatelem standardů mezinárodního obchodu a jeho pravidel. Je to konkrétní příklad toho, jak EU využívá potenciálu globalizace ve prospěch svých občanů. Odvětví vývozu zemědělských a potravinářských výrobků EU vytváří vysoce kvalitní pracovní místa, většinou ve venkovských oblastech.“

V rámci technických jednání, která probíhala od července, se hovořilo o stabilizaci závazků EU a Japonska týkajících se sazeb a služeb, konečném znění ustanovení na ochranu zeměpisných označení EU a japonských zeměpisných označení, kapitolách týkajících se osvědčených postupů regulace a spolupráce v oblasti regulace, jakož i transparentnosti, posílení závazku vůči Pařížské dohodě v kapitole týkající se obchodu a udržitelného rozvoje a vyjasnění řady drobných nedořešených míst v některých částech dohody.

 

Hlavní body dohody

Dohoda o hospodářském partnerství odstraní převážnou většinu cel v hodnotě 1 miliardy EUR, jež každoročně platí společnosti v EU vyvážející do Japonska, a řadu dlouhodobých regulačních překážek. Rovněž otevře japonský trh čítající 127 milionů spotřebitelů klíčovému zemědělskému vývozu z EU a rozšíří exportní příležitosti EU v řadě dalších odvětví.

Pokud jde o zemědělský vývoz z EU, dohoda zejména:

  • zruší clo u řady druhů sýrů, jako je gouda a čedar (která v současné době dosahují 29,8 %), jakož i u vývozu vína (v současné době průměrně 15 %),
  • umožní EU podstatně zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska, a pokud jde o vepřové maso, bude zrušeno clo na zpracované maso a čerstvé maso se bude dovážet téměř bez cla,
  • zajistí v Japonsku ochranu více než 200 vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, jimž bylo uděleno zeměpisné označení, a rovněž zajistí ochranu vybraných japonských zeměpisných označení v EU.

Dohoda otevírá také trhy se službami, jde zejména o finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace a dopravu. Rovněž…

  • zaručuje společnostem z EU přístup k rozsáhlým trhům veřejných zakázek ve 48 japonských velkých městech a odstraňuje překážky na vnitrostátní úrovni při získávání veřejných zakázek v ekonomicky významném odvětví železniční dopravy,
  • pomocí přechodných období před otevřením trhů řeší konkrétní citlivá místa EU, například v automobilovém průmyslu.

Dohoda rovněž obsahuje komplexní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, stanoví nejpřísnější normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spotřebitelů, posiluje akce EU a Japonska na podporu udržitelného rozvoje a změny klimatu a plně zaručuje veřejné služby.

Pokud jde o ochranu údajů (která se neřeší v dohodě o hospodářském partnerství, nýbrž odděleně), bylo na červencovém summitu vydáno společné prohlášení, ve kterém EU a Japonsko zdůrazňují význam zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí a zabezpečení osobních údajů jako základního práva a hlavního ukazatele důvěry spotřebitelů v digitální ekonomiku, což rovněž usnadňuje vzájemné datové toky, a přispívá tak k jejímu rozvoji. Obě strany v nedávné době zavedly reformy právních předpisů na ochranu údajů, čímž došlo k většímu sblížení jejich systémů, které spočívají zejména v hlavních předpisech na ochranu údajů, základním souboru práv jednotlivce a jejich prosazování nezávislými orgány dohledu. Tím vznikají nové příležitosti pro zjednodušení výměny údajů, mimo jiné prostřednictvím souběžného dosahování odpovídající úrovně ochrany na obou stranách. EU a Japonsko nadále usilují o to, aby byla rozhodnutí o odpovídající ochraně v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů přijata co nejdříve během roku 2018.

 

Další kroky

Toto oznámení znamená, že EU a Japonsko nyní zahájí fázi právní kontroly textu, která se nazývá „dolaďování“.

Jakmile bude tato fáze dokončena, bude anglické znění dohody přeloženo do ostatních 23 úředních jazyků EU a do japonštiny.

Komise poté dohodu zašle ke schválení Evropskému parlamentu a členským státům EU, tak aby mohla vstoupit v platnost před koncem mandátu stávající Komise v roce 2019.

Zároveň budou pokračovat jednání o normách ochrany investic a o řešení sporů týkajících se ochrany investic. S ohledem na své společné závazky týkající se stabilního a bezpečného investičního prostředí v Evropě a Japonsku jsou obě strany pevně odhodlány dosáhnout dohody v jednáních o ochraně investic co nejdříve.

EU a Japonsko rovněž pokračují v úsilí o brzké uzavření dohody o strategickém partnerství, která přispěje k dalšímu posílení vztahů mezi oběma partnery a zajistí strategické řízení a soudržnost naší stávající i budoucí spolupráce. Dohoda o strategickém partnerství a dohoda o hospodářském partnerství mají být podepsány společně v roce 2018.

 

Další informace

Tisková zpráva k principiální dohodě (červenec 2017)

Společné prohlášení z 24. summitu EU-Japonsko (červenec 2017)

Zpráva: hlavní prvky dohody o hospodářském partnerství EU-Japonsko

Tematické informativní přehledy o dohodě o hospodářském partnerství EU-Japonsko

Infografika o obchodní dohodě EU-Japonsko

Příběhy vývozců: evropští vývozci vstupují na japonský trh

Dohodnuté kapitoly a dokumenty určené k jednání

Transparentnost jednání: zasedání a dokumenty

Více o obchodní dohodě EU-Japonsko

Více o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem

IP/17/5142

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar