Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar milstolpe i EU:s handelsskydd

Bryssel den 5 december 2017

Idag nåddes en politisk överenskommelse mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet om modernisering av EU:s handelsskydd.

De ändringar av EU:s antidumpnings- och antisubventionsförordningar som man enades om idag innebär att EU:s handelsskydd anpassas bättre till den globala ekonomins utmaningar. Det blir mer verkningsfullt, öppet och lättanvänt för företagen, och det ger i en del fall EU möjlighet att införa högre tullar på dumpade produkter. Överenskommelsen utgör kulmen på en process som inleddes av kommissionen 2013, och den tar hänsyn till både producenter, användare och importörer i EU.

– Vi måste vara djärva och effektiva i vårt arbete för att försvara europeiska producenter och arbetstagare mot otillbörliga handelsmetoder, och dagens överenskommelse ger oss ytterligare ett verktyg för just detta, sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. – Vi är inte naiva frihandelsförespråkare, och de förändringar som vi enats om idag bekräftar detta än en gång. Europa kommer att fortsätta stå för öppna marknader och regelbaserad handel, men vi kommer inte att tveka att använda våra verktyg för handelsskydd för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor för våra företag och arbetstagare.

– Bättre sent än aldrig, fyllde handelskommissionär Cecilia Malmström i. – Det har tagit tid att komma hit, men dagens överenskommelse innebär att EU har de verktyg som behövs för att snabbt och effektivt bekämpa otillbörliga handelsmetoder. Tillsammans med de nyligen överenskomna ändringarna av antidumpningsmetoderna är EU:s verktygslåda för handelsskydd redo för de globala utmaningarna. EU står för öppen och regelbaserad handel, men vi måste se till att andra inte drar nytta av vår öppenhet. Vi står upp för företag och arbetare som drabbas av orättvis konkurrens, och vi kommer att fortsätta med det.

I de nya reglerna förkortas den nuvarande undersökningsperioden på nio månader för att införa provisoriska åtgärder, och systemet blir mer öppet. Företagen kommer att gynnas av ett system för tidig varning som hjälper dem att anpassa sig till den nya situationen om tullar införs. Mindre företag kommer också att få hjälp av en särskild supportfunktion för att göra det enklare att sätta igång och delta i förfaranden som rör handelsskydd.

Dessutom kommer EU i vissa fall att anpassa sin ”regel om lägsta tull”, och man kan införa högre tullar. Detta kommer att gälla import av orimligt subventionerade eller dumpade produkter från länder med snedvridna råvaru- och energipriser.

Den politiska överenskommelse som nåtts idag träder i kraft så fort rådet och Europaparlamentet har gett grönt ljus.

Bakgrund

Tillsammans med de nya antidumpningsmetoderna är detta den första större förändringen av EU:s styrmedel mot dumpning och subventioner på 15 år. Den är resultatet av mer än fyra års arbete, inklusive breda samråd med flera intressenter och förhandlingar med medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Kommissionen föreslog ursprungligen en reform av EU:s handelsskydd 2013. Rådet nådde en kompromiss i december 2016, vilket gav möjlighet till förhandlingar mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet.

Läs mer

EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder

Ny antidumpningsmetod

IP/17/5136

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar