Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja zgodovinski sporazum o posodobitvi trgovinske zaščite EU

Bruselj, 5. decembra 2017

Danes so Komisija, Svet in Evropski parlament dosegli politični sporazum o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite EU.

Spremembe protidampinške ter protisubvencijske uredbe, o katerih so se dogovorili danes, bodo instrumente trgovinske zaščite EU bolje prilagodile izzivom svetovnega gospodarstva: postali bodo učinkovitejši, preglednejši in enostavnejši za uporabo za podjetja ter bodo v nekaterih primerih omogočili EU, da naloži višje dajatve na dampinške proizvode. Sporazum je vrhunec postopka, ki ga je Komisija začela leta 2013, in predstavlja uravnotežen dogovor, ki upošteva interese proizvajalcev, uporabnikov in uvoznikov EU.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Naši ukrepi za zaščito evropskih proizvajalcev in delavcev pred nepoštenimi trgovinskimi praksami morajo biti drzni in učinkoviti. Današnji sporazum nam daje dodatna orodja, ki omogočajo točno to. Nismo naivni zagovorniki proste trgovine in sveženj danes dogovorjenih sprememb to ponovno potrjuje. Evropa se bo še naprej zavzemala za odprte trge in trgovino na podlagi pravil, vendar bo brez oklevanja uporabila instrumente trgovinske zaščite, da bi zagotovila enake konkurenčne pogoje za naša podjetja in delavce.“

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Bolje pozno kot nikoli. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo to dosegli, vendar današnji sporazum pomeni, da bo imela EU potrebna orodja za hitro in učinkovito reševanje nepoštenih trgovinskih praks. Paket instrumentov trgovinske zaščite EU je skupaj z nedavno dogovorjenimi spremembami protidampinške metodologije pripravljen za spopadanje s svetovnimi izzivi. EU zagovarja odprto trgovino, ki temelji na pravilih, vendar moramo poskrbeti, da drugi ne izkoriščajo naše odprtosti. Vedno smo in bomo branili podjetja in delavce, ki trpijo zaradi nepoštene konkurence.“

Nova pravila bodo skrajšala trenutno devetmesečno obdobje preiskave za uvedbo začasnih ukrepov in poskrbela, da bo sistem bolj pregleden. Podjetja bodo imela koristi od sistema zgodnjega opozarjanja, ki jim bo pomagal, da se prilagodijo novemu položaju v primeru, če se dajatve naložijo. Manjša podjetja bodo prav tako prejela pomoč posebne službe za pomoč uporabnikom, da bodo lažje začele postopek trgovinske zaščite oziroma sodelovale v njem.

Poleg tega bo EU v nekaterih primerih prilagodila svoje „pravilo nižje dajatve“ in lahko naloži višje dajatve. To bo veljalo za primere, ki zadevajo uvoz nepošteno subvencioniranih ali dampinških proizvodov iz držav, v katerih so cene surovin in energije izkrivljene.

Danes dosežen politični sporazum bo začel veljati takoj, ko bosta Svet in Evropski parlament dala zeleno luč.

Ozadje

Skupaj z novo protidampinško metodologijo je to prva večja prenovitev protidampinških in protisubvencijskih instrumentov EU v 15-ih letih. Je rezultat več kot štirih let dela, vključno s širokimi posvetovanji z več zainteresiranimi stranmi ter pogajanji z državami članicami in Evropskim parlamentom.

Komisija je leta 2013 prvič predlagala reformo instrumentov trgovinske zaščite EU. Svet je decembra 2016 dosegel kompromis, ki je omogočil tristranska pogajanja med njim, Komisijo in Evropskim parlamentom.

Več informacij

Trgovinska zaščita EU

Nova protidampinška metodologija

IP/17/5136

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar