Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia víta prelomovú dohodu v oblasti modernizácie ochrany obchodu EÚ

Brusel 5. december 2017

Komisia, Rada a Európsky parlament dnes dospeli k politickej dohode o modernizácii nástrojov EÚ na ochranu obchodu.

Vďaka dnes dohodnutým zmenám antidumpingových a antisubvenčných predpisov EÚ budú nástroje EÚ na ochranu obchodu viac prispôsobené výzvam svetového hospodárstva: budú účinnejšie, transparentnejšie a ľahšie použiteľné pre spoločnosti a v niektorých prípadoch umožnia EÚ zaviesť vyššie clo na dumpingové výrobky. Táto dohoda je zavŕšením procesu, ktorý Komisia začala v roku 2013, a predstavuje vyvážený výsledok, ktorý zohľadňuje záujmy výrobcov, používateľov a dovozcov v EÚ.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Naše opatrenia na ochranu európskych výrobcov a pracovníkov proti nekalým obchodným praktikám musia byť rázne a účinné. Dnešná dohoda nám poskytne ďalší nástroj presne na tento účel. Nie sme naivní zástancovia voľného obchodu a dnešné zmeny to opäť raz potvrdzujú. Európa bude aj naďalej obhajovať otvorené trhy a obchod založený na pravidlách, ale nebudeme váhať použiť naše nástroje na ochranu obchodu, aby sme zabezpečili pre naše podniky a našich pracovníkov rovnaké podmienky.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti vyhlásila: „Lepšie neskoro ako nikdy. Trvalo nám istý čas, kým sme sa sem dostali, ale dnešná dohoda znamená, že EÚ bude mať nástroje potrebné na rýchly a účinný boj proti nespravodlivým obchodným praktikám. Spolu s nedávno dohodnutých zmenami antidumpingovej metodiky sú nástroje EÚ na ochranu obchodu v dobrej pozícii čeliť globálnym výzvam. EÚ obhajuje otvorený obchod založený na pravidlách, musíme však zabezpečiť, aby ostatní našu otvorenosť nezneužili. Bránime a aj naďalej budeme brániť naše spoločnosti a našich pracovníkov, ktorí trpia v dôsledku nekalej hospodárskej súťaže.“

Novými pravidlami sa skráti súčasné 9-mesačné obdobie prešetrovania na uloženie predbežných opatrení a zabezpečí sa väčšia transparentnosť systému. Spoločnosti budú môcť využívať systém včasného varovania, ktorý im pomôže prispôsobiť sa novej situácii v prípade, že sa uloží clo. Menšie spoločnosti sa budú môcť spoľahnúť na pomoc osobitnej asistenčnej služby, aby bolo pre ne ľahšie začať konania na ochranu obchodu a zúčastňovať sa na nich.

V niektorých prípadoch EÚ prispôsobí svoje „pravidlo nižšieho cla“ a môže uložiť vyššie clo. To sa bude vzťahovať na prípady zamerané na dovoz nespravodlivo subvencovaných alebo dumpingových výrobkov z krajín, v ktorých sú skreslené ceny surovín a energie.

Dnes dosiahnutá politická dohoda nadobudne platnosť po tom, ako Rada a Európsky parlament udelia svoj konečný súhlas.

Súvislosti

Táto dohoda spolu s novou antidumpingovou metodikou predstavuje prvé zásadné prepracovanie antidumpingových a antisubvenčných nástrojov EÚ za posledných 15 rokov. Je to výsledok viac než štyroch rokov práce vrátane rozsiahlych konzultácií s viacerými zainteresovanými stranami a rokovaní s členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Komisia prvýkrát navrhla reformu nástrojov EÚ na ochranu obchodu v roku 2013. Rada dospela v decembri 2016 ku kompromisu, ktorý umožnil trojstranné rokovania medzi ňou, Komisiou a Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie

Ochrana obchodu EÚ

Nová antidumpingová metodika

IP/17/5136

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar