Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie verwelkomt historisch akkoord over modernisering van EU-handelsbescherming

Brussel, 5 december 2017

Vandaag is een politiek akkoord bereikt tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement over de modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU.

Dankzij de vandaag overeengekomen wijzigingen in de antidumping- en antisubsidieverordeningen van de EU zullen de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU in de toekomst beter afgestemd zijn op de uitdagingen van de wereldwijde economie. Zij zullen doeltreffender en transparanter worden, eenvoudiger te gebruiken zijn door ondernemingen en zullen de EU in sommige gevallen in staat stellen hogere rechten in te stellen op met dumping ingevoerde producten. Het akkoord is de kroon op een proces dat door de Commissie in 2013 is gestart en vormt een evenwichtig resultaat waarin de belangen van producenten, gebruikers en importeurs in de EU zijn meegewogen.

Voorzitter Jean-Claude Juncker zei: "Om de Europese producenten en werknemers tegen oneerlijke handelspraktijken te beschermen, moeten wij op doortastende wijze doeltreffende maatregelen nemen, en het vandaag bereikte akkoord geeft ons een aanvullend instrument om precies dat te doen. Dat wij geen naïeve voorstanders van vrije handel zijn, wordt door de vandaag afgesproken wijzigingen nogmaals bevestigd. Europa zal pal blijven staan voor open markten en op regels gebaseerde handel, maar wij zullen niet aarzelen om onze handelsbeschermingsinstrumenten in te zetten om te waarborgen dat onze ondernemingen en werknemers in een gelijk speelveld kunnen opereren."

Cecilia Malmström, de commissaris voor Handel, verklaarde: "Beter laat dan nooit. Het heeft enige tijd gekost, maar het vandaag bereikte akkoord betekent dat de EU over de noodzakelijke instrumenten zal beschikken om oneerlijke handelspraktijken snel en doeltreffend aan te pakken. Samen met de onlangs overeengekomen wijzigingen in de antidumpingmethodologie is het EU-instrumentarium van handelsbeschermingsinstrumenten nu klaar om het hoofd te bieden aan de wereldwijde uitdagingen. De EU staat voor een open en op regels gebaseerde handel, maar wij moeten ervoor zorgen dat anderen geen misbruik maken van onze openheid. Wij zullen onverminderd blijven opkomen voor ondernemingen en werknemers die te lijden hebben van oneerlijke concurrentie."

Onder de nieuwe regels zal de duur van het onderzoektijdvak voor de instelling van de voorlopige maatregelen, die nu negen maanden bedraagt, worden verkort en wordt het systeem transparanter gemaakt. Ondernemingen zullen profiteren van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, dat hen zal helpen zich aan te passen aan de nieuwe situatie als er rechten worden ingesteld. Kleinere ondernemingen zullen ook ondersteuning krijgen van een speciale helpdesk om het hun gemakkelijker te maken handelsbeschermingsprocedures in gang te zetten en eraan deel te nemen.

In sommige gevallen zal de EU tevens haar "regel van het laagste recht" aanpassen, zodat hogere rechten kunnen worden ingesteld. Dit zal gelden ten aanzien van de invoer van onterecht gesubsidieerde of gedumpte producten uit landen waar de grondstof- en energieprijzen verstoord zijn.

Het politieke akkoord dat vandaag is bereikt, zal in werking treden zodra de Raad en het Europees Parlement hun definitieve groene licht hebben gegeven.

Achtergrond

In combinatie met de nieuwe antidumpingmethode is dit de eerste grondige herziening van de antidumping- en antisubsidie-instrumenten van de EU in 15 jaar. Het is het resultaat van meer dan 4 jaar werk, waarin onder meer een brede raadpleging met een groot aantal belanghebbenden en onderhandelingen met de lidstaten en het Europees Parlement plaatsvonden.

In 2013 kwam de Commissie met het eerste voorstel voor een hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. In december 2016 bereikte de Raad een compromis, waarna de weg vrij was voor tripartiete onderhandelingen tussen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement.

Meer informatie

Handelsbescherming van de EU

Nieuwe antidumpingmethode

IP/17/5136

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar