Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija atzinīgi vērtē nozīmīgo vienošanos, ar ko tiek modernizēti ES tirdzniecības aizsardzības instrumenti

Briselē, 2017. gada 5. decembrī

Šodien tika panākta politiska vienošanās starp Komisiju, Padomi un Eiropas Parlamentu par ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizēšanu.

Šodien pieņemtās izmaiņas ES antidempinga un antisubsidēšanas regulās pielāgos ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus pasaules ekonomikas izaicinājumiem: tie kļūs efektīvāki, pārredzamāki un uzņēmumiem vieglāk izmantojami, kā arī atsevišķos gadījumos ļaus ES noteikt lielākus maksājumus ražojumiem, kurus importē par dempinga cenām. Vienošanās noslēdz procesu, ko Komisija uzsāka 2013. gadā, un iznākums ir līdzsvarots, ņemot vērā ES ražotāju, lietotāju un importētāju intereses.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Mūsu veiktajiem pasākumiem Eiropas ražotāju un darba ņēmēju aizsardzībai pret negodīgu tirdzniecības praksi ir jābūt drosmīgiem un efektīviem, un šodienas vienošanās dos mums papildu instrumentu, lai to panāktu. Mēs neesam naivi brīvās tirdzniecības piekritēji, un šodien pieņemtās izmaiņas to vēlreiz apstiprina. Eiropa turpinās iestāties par atvērtiem tirgiem un uz noteikumiem balstītu tirdzniecību, taču mēs nevilcināsimies izmantot mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai mūsu uzņēmumiem un darba ņēmējiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Labāk vēlāk nekā nekad. Mums bija vajadzīgs zināms laiks, bet šodienas vienošanās nozīmē, ka ES rīcībā būs vajadzīgie līdzekļi, lai ātri un efektīvi novērstu negodīgu tirdzniecības praksi. Kopā ar nesen pieņemtajiem grozījumiem antidempinga metodikā ar ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu kopumu var risināt globālas problēmas. ES atbalsta atvērtu un uz noteikumiem balstītu tirdzniecību, bet mums ir jānodrošina, lai citi mūsu atvērtību neizmantotu ļaunprātīgi. Mēs aizstāvam un turpināsim aizstāvēt uzņēmumus un darba ņēmējus, kas cieš no negodīgas konkurences.”

Ar jaunajiem noteikumiem tiks samazināts pašreizējais 9 mēnešu izmeklēšanas periods pagaidu pasākumu noteikšanai un sistēma tiks padarīta pārredzamāka. Uzņēmumi varēs izmantot agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas tiem palīdzēs pielāgoties jaunajai situācijai, ja tiks piemēroti maksājumi. Mazāki uzņēmumi arī saņems palīdzību no īpaša palīdzības dienesta, lai tiem būtu vieglāk uzsākt tirdzniecības aizsardzības procedūras un piedalīties tajās.

Turklāt dažos gadījumos ES pielāgos savu “mazākā maksājuma noteikumu” un varēs piemērot lielāku maksājumu. Tas attieksies uz negodīgi subsidētu ražojumu importu vai ražojumu importu par dempinga cenām no valstīm, kurās ir izkropļotas izejvielu un enerģijas cenas.

Šodien panāktā politiskā vienošanās stāsies spēkā, kad Padome un Eiropas Parlaments dos tai galīgo piekrišanu.

Priekšvēsture

Kopā ar jauno antidempinga metodiku šīs ir pirmās būtiskās izmaiņas ES antidempinga un antisubsidēšanas instrumentos 15 gadu laikā. Tas ir rezultāts vairāk nekā 4 gadus ilgušam darbam, kas ietvēra plašas apspriedes ar daudzām ieinteresētajām personām un sarunas ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu.

Komisija ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformu sēkotnēji ierosināja 2013. gadā. Padome 2016. gada decembrī panāca kompromisu, kas ļāva uzsākt trīspusējas sarunas starp Padomi, Komisiju un Eiropas Parlamentu.

Papildu informācija

ES tirdzniecības aizsardzība

Jaunā antidempinga metodika

IP/17/5136

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar