Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina svarbų susitarimą modernizuoti ES prekybos apsaugą

Briuselis, 2017 m. gruodžio 5 d.

Šiandien Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė politinį susitarimą modernizuoti ES prekybos apsaugos priemones.

Susitarta dėl ES antidempingo ir antisubsidijų reglamentų pakeitimų, kuriais ES prekybos apsaugos priemonės bus labiau pritaikytos prie pasaulio ekonomikos iššūkių: priemonės bus veiksmingesnės, skaidresnės, bendrovės galės lengviau jomis naudotis, o kai kuriais atvejais jomis naudodamasi ES galės nustatyti didesnius muitus dempingo kaina importuojamiems produktams. Šiuo susitarimu baigtas 2013 m. Komisijos pradėtas procesas ir, atsižvelgiant į ES gamintojų, naudotojų bei importuotojų interesus, pasiektas subalansuotas rezultatas.

Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Turime drąsiai ir veiksmingai ginti Europos gamintojus ir darbuotojus nuo nesąžiningos prekybos praktikos, o šios dienos mūsų susitarimas yra dar viena priemonė, kuria naudodamiesi galėsime tą daryti. Nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai – tą dar kartą patvirtina pakeitimų paketas, dėl kurio šiandien susitarta. Europa toliau rems atviras rinkas ir taisyklėmis grindžiamą prekybą, tačiau nedvejodami imsimės prekybos apsaugos priemonių, kad bendrovėms ir darbuotojams užtikrintume vienodas sąlygas.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Geriau vėliau nei niekada. Prireikė laiko, kol pasiekėme susitarimą, tačiau jis reiškia, kad ES turės būtinas priemones greitai ir veiksmingai kovoti su nesąžiningos prekybos praktika. Kartu su antidempingo metodikos pakeitimais, dėl kurių buvo neseniai susitarta, ES prekybos apsaugos priemonių rinkinys yra paruoštas pasauliniams iššūkiams spręsti. Europa remia atvirą ir taisyklėmis grindžiamą prekybą, tačiau privalome užtikrinti, kad kiti nesinaudotų mūsų atvirumu. Remiame ir remsime bendroves ir darbuotojus, kuriems kenkia nesąžininga konkurencija.“

Pagal naujas taisykles dabartinis 9 mėnesių tiriamasis laikotarpis laikinosioms priemonėms nustatyti bus sutrumpintas, o pati sistema bus skaidresnė. Ankstyvojo perspėjimo sistema bus naudinga bendrovėms, nes padės joms prisiderinti prie naujos padėties nustačius muitus. Konkreti pagalbos tarnyba taip pat padės mažesnėms bendrovėms, kad jos galėtų lengviau skatinti pradėti prekybos apsaugos tyrimus ir juose dalyvauti.

Be to, kai kuriais atvejais ES pakoreguos mažesnio muito taisyklę ir galės nustatyti didesnius muitus. Tai bus taikoma nesąžiningai subsidijuojamų ar dempingo kaina importuojamų produktų importo iš šalių, kuriose yra iškraipytos žaliavų ir energijos kainos, atveju.

Šiandien pasiektas politinis susitarimas įsigalios, kai Taryba ir Europos Parlamentas jam galutinai pritars.

Pagrindiniai faktai

Kartu su nauja antidempingo metodika tai yra pirma esminė ES antidempingo ir antisubsidijų priemonių peržiūra per 15 metų. Ji truko daugiau nei 4 metus, konsultuotasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis ir derėtasi su valstybėmis narėmis bei Europos Parlamentu.

2013 m. Komisija pirmoji pasiūlė ES prekybos apsaugos priemonių reformą. 2016 m. gruodžio mėn. Taryba pasiekė kompromisą, po kurio buvo galima pradėti trišales Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento derybas.

Daugiau informacijos

ES prekybos apsauga

Nauja antidempingo metodika

IP/17/5136

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar