Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio tyytyväinen EU:n kaupan suojaa uudistavaan uraauurtavaan sopimukseen

Bryssel 5. joulukuuta 2017

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät tänään sopimukseen EU:n kaupan suojatoimia uudistavasta uraauurtavasta sopimuksesta

Tänään sovituilla polkumyynnin ja tukien vastaisiin säädöksiin tehtävillä muutoksilla EU:n kaupan suojatoimet mukautetaan maailmantalouteen. Säädöksistä tehdään tehokkaampia, läpinäkyvämpiä ja yrityksille helppokäyttöisempiä. EU voi myös jossain tapauksissa uudistettujen kaupan suojatoimien turvin asettaa korkeampia tulleja polkumyyntituotteille. Sopimus merkitsee komission vuonna 2013 käynnistämän prosessin huipentumaa. Lopputulosta voidaan pitää EU:n tuottajien, kuluttajien ja tuojien intressit huomioon ottavana tasapainoisena kokonaisuutena.

”EU:n on suojattava Euroopan tuottajia ja työntekijöitä rohkeasti ja tehokkaasti hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä”, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vaatii. ”Tämänpäiväinen sopimus on taas yksi lisä keinovalikoimaamme. Emme kannata vapaata kauppaa sinisilmäisesti, minkä taas kerran tänään hyväksytyt muutokset todistavat. EU puolustaa vastaisuudessakin avointa ja sääntöihin pohjautuvaa kauppaa, mutta ei epäröi turvautua kaupan suojatoimiin yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi eurooppalaisille yrityksille ja työntekijöille”, Juncker vakuuttaa.

”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Meni hetki päästä tähän, mutta nyt tämänpäiväisen sopimuksen ansiosta meillä on tarvittavat keinot puuttua ripeästi ja tehokkaasti epäoikeudenmukaisiin kauppatapoihin”, kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström kertaa. ”Yhdessä polkumyynnin vastaisiin menetelmiin hiljattain hyväksyttyjen muutosten kanssa EU on nyt kaupan suojatoimien valikoimallaan valmis vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. EU kannattaa avointa ja sääntöihin perustuvaa kauppaa, mutta meidän on varmistettava, että muut eivät käytä hyväksi avoimuuttamme. Me puolustamme ja aiomme vastaisuudessakin puolustaa epäreilusta kilpailusta kärsiviä yrityksiä ja työntekijöitä”, komissaari toistaa ponnekkaasti.

Uusilla säännöillä lyhennetään nykyistä 9 kuukauden pituista väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa koskevaa tutkimusajanjaksoa, jolloin järjestelmästä tulee avoimempi. Yritykset voivat ennakkoilmoitusjärjestelmän ansiosta varautua uuteen tilanteeseen silloin, kun tullit otetaan käyttöön. Pieniä yrityksiä auttamaan perustetaan neuvontapalvelu, jonka ansiosta niiden on helpompi aloittaa kaupan suojatoimiin liittyviä menettelyjä ja osallistua niihin.

Joissain tapauksissa EU voi myös mukauttaa ”alhaisemman tullin sääntöään” ja asettaa korkeampia tulleja. Tätä sovelletaan hyvän kauppatavan vastaisesti tuetusti tai polkumyynnillä tuotuihin tuotteisiin, jotka ovat peräisin maista, joissa raaka-aineiden ja energian hinnat ovat vääristyneet.

Tänään saavutettu poliittinen sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät sen lopullisesti.

Tausta

Kyseessä on yhdessä uusien polkumyynnin vastaisten menetelmien kanssa ensimmäinen polkumyynnin ja tukien vastaisten EU:n välineiden mittava uudistus 15 vuoteen. Se vaati yli 4 vuotta työtä, erilaisten sidosryhmien laajoja kuulemisia sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa käytyjä neuvotteluja.

Komissio esitti EU:n kaupan suojatoimien uudistusta vuonna 2013. Neuvosto pääsi joulukuussa 2016 kompromissiratkaisuun, mikä mahdollisti kolmikantaneuvottelut neuvoston, komission ja parlamentin kesken.

Lisätietoja

EU:n kaupan suojatoimet

Uudet polkumyynnin vastaiset menetelmät

IP/17/5136

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar