Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon väljendab heameelt olulise kokkuleppe üle, millega ajakohastatakse ELi kaubanduskaitsevahendeid

Brüssel, 5. detsember 2017

Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament sõlmisid täna poliitilise kokkuleppe ELi kaubanduskaitsevahendite ajakohastamiseks.

ELi dumpingu- ja subsiidiumivastaste õigusaktide muudatused, milles täna kokku lepiti, aitavad ELi kaubanduskaitsevahendeid maailmamajanduse probleemidega toimetulekuks paremini ära kasutada. Ajakohastatud kaitsevahendid on tõhusamad, läbipaistvamad ja ettevõtjasõbralikumad ning võimaldavad ELil teatavatel juhtudel kehtestada dumpinguhinnaga toodetele suuremaid tollimakse. Kokkulepe kujutab endast komisjoni 2013. aasta algatuse tasakaalustatud lõpptulemust, mille saavutamisel on arvesse võetud nii ELi tootjate, kasutajate kui ka importijate huve.

President Jean-Claude Juncker ütles: „Meie ülesanne on Euroopa tootjaid ja töötajaid ebaausate kaubandustavade eest julgelt ja tõhusalt kaitsta ning tänane kokkulepe loob selleks uued võimalused. Me ei ole lihtsameelsed vabakaubanduse jüngrid ning täna kokkulepitud muudatused kinnitavad seda veel kord. Euroopa seisab jätkuvalt avatud turu ja eeskirjadepõhise kaubanduse eest, kuid olukorras, kus meie ettevõtjatele ja töötajatele tuleb tagada võrdsed tingimused, võtame me kõhklemata kasutusele kaubanduse kaitsevahendid.“

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström sõnas: „Parem hilja kui mitte kunagi. Eesmärgi saavutamine võttis küll aega, kuid tänane kokkulepe annab ELile vajalikud vahendid kiireks ja tõhusaks toimetulekuks ebaausate kaubandustavadega. Lisaks dumpinguvastase võitluse uuele metoodikale, milles hiljuti kokku lepiti, hõlmavad ELi kaubanduskaitsevahendid ka maailmamajanduse probleemidega tegelemiseks vajalikke meetmeid. EL seisab avatud turu ja eeskirjadepõhise kaubanduse eest, kuid samas tuleb tagada, et teised meie avatust ära ei kasutaks. Me kaitseme oma ettevõtjaid ja töötajaid ebaausa konkurentsi eest nii praegu kui ka tulevikus.“

Uute eeskirjadega lühendatakse meetmete kehtestamisele eelnevat üheksakuulist uurimisperioodi, mida praegu kohaldatakse, ja süsteem muudetakse läbipaistvamaks. Ettevõtjad saavad kasutada varajase hoiatamise süsteemi, mis võimaldab neil tollimaksude kehtestamise puhul uue olukorraga kohaneda. Väikeettevõtjate abistamiseks on loodud kasutajatugi, mis muudab kaubanduskaitsemenetluse algatamise ja selles osalemise nende jaoks lihtsamaks.

Lisaks võib EL teatavatel juhtudel kohandada nn väiksema tollimaksu reeglit ning kehtestada suuremad tollimaksud. Seda tehakse ebaõiglaselt subsideeritud või dumpinguhinnaga toodete impordi puhul riikidest, kus moonutatakse tooraine- ja energiahindu.

Täna saavutatud poliitiline kokkulepe jõustub pärast seda, kui nõukogu ja Euroopa Parlament on selle lõplikult heaks kiitnud.

Taustteave

Kaubanduskaitsevahendite ajakohastamine ja uus dumpinguvastane metoodika on esimesed suured muudatused, mis ELi dumpingu- ja subsiidiumivastastes vahendites viimase 15 aasta jooksul on tehtud. See on üle nelja aasta kestnud töö vili. Nende aastate jooksul konsulteeriti ulatuslikult mitmesuguste sidusrühmadega ning peeti läbirääkimisi liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga.

Komisjon tegi esimese ettepaneku ELi kaubanduskaitsevahendite reformimiseks 2013. aastal. Nõukogus jõuti kompromissini 2016. aasta detsembris, mis võimaldas alustada kolmepoolseid läbirääkimisi nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel.

Lisateave

ELi kaubanduskaitse

Dumpinguvastase võitluse uus metoodika

IP/17/5136

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar