Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία - ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν σήμερα όσον αφορά τους κανονισμούς της ΕΕ κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων θα συμβάλλουν στην προσαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας: θα καταστούν πιο αποτελεσματικά, διαφανή και εύχρηστα για τις εταιρείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα επιτρέπουν στην ΕΕ να επιβάλλει μεγαλύτερους δασμούς σε προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Η συμφωνία ολοκληρώνει τη διαδικασία που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2013 και αποτελεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών, των χρηστών και των εισαγωγέων της ΕΕ.

Ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Οι ενέργειές μας για την υπεράσπιση των ευρωπαίων παραγωγών και εργαζομένων έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών πρέπει να είναι τολμηρές και αποτελεσματικές, και η σημερινή συμφωνία θα μας προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν προσεγγίζουμε με αφέλεια το ελεύθερο εμπόριο και η δέσμη των αλλαγών που εγκρίθηκε σήμερα το επιβεβαιώνει γι' ακόμη μια φορά. Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να τάσσεται υπέρ των ανοικτών αγορών και του εμπορίου βάσει κανόνων, όμως δεν θα διστάσουμε να προσφύγουμε στα μέσα εμπορικής άμυνας που διαθέτουμε για να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους μας.»

Η Επίτροπος Εμπορίου κ. Cecilia Malmström δήλωσε: «Καλύτερα αργά παρά ποτέ. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να επιτευχθεί, αλλά η σημερινή συμφωνία σημαίνει ότι η ΕΕ θα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μαζί με τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν πρόσφατα όσον αφορά τη μεθοδολογία αντιντάμπινγκ, έχει διαμορφωθεί πλέον η δέσμη των μέσων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Η ΕΕ τάσσεται υπέρ των ανοικτών αγορών και του εμπορίου βάσει κανόνων, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι δεν θα αντλούν αθέμιτο πλεονέκτημα από την προσέγγιση αυτή. Υπερασπιζόμαστε, και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.»

Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν την ισχύουσα περίοδο έρευνας 9 μηνών για την επιβολή προσωρινών μέτρων και θα καταστήσουν το σύστημα πιο διαφανές. Οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα τις βοηθά να προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση, σε περίπτωση επιβολής δασμών. Οι μικρότερες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν, επίσης, συνδρομή από ειδική υπηρεσία υποστήριξης, που θα τις διευκολύνει να κινούν διαδικασίες εμπορικής άμυνας και να συμμετέχουν σε αυτές.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ θα προσαρμόσει τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού» και θα μπορεί να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς. Αυτό θα ισχύει για τις περιπτώσεις εισαγωγών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο αθέμιτων επιδοτήσεων ή ντάμπινγκ και τα οποία προέρχονται από χώρες όπου οι τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας έχουν υποστεί στρέβλωση.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα τεθεί σε ισχύ μόλις το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσουν την τελική συγκατάθεσή τους.

Ιστορικό

Μαζί με τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση των μέσων της ΕΕ κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων σε διάστημα 15 ετών. Είναι το αποτέλεσμα εργασιών διάρκειας άνω των 4 ετών, καθώς και εκτενών διαβουλεύσεων με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή είχε προτείνει τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ το 2013. Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμβιβασμό τον Δεκέμβριο του 2016, που άνοιξε τον δρόμο για τριμερείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αυτό, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Εμπορική άμυνα της ΕΕ

Νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ

IP/17/5136

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar