Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen hilser skelsættende aftale om modernisering af EU's handelsbeskyttelse velkommen

Bruxelles, den 5. december 2017

Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet har i dag indgået en politisk aftale om modernisering af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter.

Med de i dag aftalte ændringer af EU's antidumpinggrundforordning og antisubsidiegrundforordning tilpasses EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bedre til udfordringerne i den globale økonomi: De bliver mere effektive, mere gennemskuelige og lettere at anvende for virksomhederne, og de giver i visse tilfælde EU mulighed for at pålægge højere told på dumpede produkter. Aftalen er kulminationen på en proces, der blev indledt af Kommissionen i 2013, og den viser et afbalanceret resultat, der tager hensyn til EU-producenternes, brugernes og importørernes interesser.

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker udtalte: "Vi skal være dristige og effektive i vores arbejde for at forsvare europæiske producenter og arbejdstagere mod illoyal handelspraksis. Med dagens aftale får vi endnu et værktøj, hvormed vi kan gøre netop det. Vi går ikke naivt ind for frihandel, og med de ændringer, vi er i dag er nået til enighed om, bekræfter vi dette endnu engang. Europa vil fortsat stå for åbne markeder og regelbaseret handel, men vi vil ikke tøve med at anvende de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, som vi har til rådighed, for at sikre mere lige vilkår for vores virksomheder og arbejdstagere."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtalte: "Bedre sent end aldrig. Det har taget os tid at nå hertil, men med dagens aftale har vi givet EU de værktøjer, der skal til, for hurtigt og effektivt at imødegå uretfærdig handelspraksis. Sammen med de nyligt aftalte ændringer af antidumpingmetoden har EU nu de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, der skal til, for at kunne håndtere de globale udfordringer. EU står for en åben og regelbaseret handel, men vi skal sikre, at andre ikke udnytter vores åbenhed. Vi forsvarer og vil fortsat forsvare virksomheder og arbejdstagere mod illoyal konkurrence."

Med de nye regler afkortes den nuværende undersøgelsesperiode på 9 måneder for indførelsen af de midlertidige foranstaltninger, og systemet bliver mere gennemskueligt. Virksomhederne vil drage nytte af et system for tidlig varsling, der i tilfælde af indførsel af told, vil gøre det nemmere for dem at tilpasse sig den nye situation. Mindre virksomheder vil derudover kunne få hjælp fra en særlig helpdesk, således at det bliver nemmere for dem at iværksætte og deltage i beskyttelsesforanstaltninger.

EU vil desuden i visse tilfælde tilpasse sin "regel om den laveste told" og indføre højere told. Dette vil være tilfældet i sager om import af illoyalt subsidierede eller dumpede produkter fra lande, hvor priser på råmaterialer og energi forvrides.

Den i dag indgåede politiske aftale træder i kraft, når Rådet og Europa-Parlamentet giver endeligt grønt lys.

Baggrund

Sammen med den nye antidumpingmetode er den i dag indgåede aftale den første større revision af EU's antidumping- og antisubsidieinstrumenter i 15 år. Aftalen er resultatet af mere end 4 års arbejde, hvor der er blevet afholdt omfattende høringer af en række interessenter og forhandlinger med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

I 2013 foreslog Kommissionen første gang en reform af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Rådet nåede i december 2016 frem til et kompromis, som muliggjorde forhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger

Handelsbeskyttelse i EU

Ny antidumpingmetode

IP/17/5136

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar